Lịch sử
Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình
Hoạt động 1: Sự ra đời của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình
Thứ hai, ngày 9 tháng 4 năm 2018
Đọc thầm thông tin từ Ngày 6 -11 -1979 đến hi sinh tính mạng trang 60, 61 SGK trả lời các câu hỏi sau:
Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình được xây dựng vào năm nào? Ở đâu? Trong thời gian bao lâu?
Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình được chính thức khởi công xây dựng vào ngày 6/11/1979 tại tỉnh Hoà Bình (trên sông Đà). Sau 15 năm thì hoàn thành (từ năm 1979 đến năm 1994)
Hãy tìm vị trí của thuỷ điện Hoà Bình trên bản đồ Việt Nam.
Sông Đà
Lịch sử
Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình
Hoạt động 1: Sự ra đời của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình
Thứ hai, ngày 9 tháng 4 năm 2018
Công trình xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình có sự đóng góp công sức của những ai ?
Công trình xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình có sự đóng góp hi sinh gian khổ của hàng nghìn cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô
Kết luận: - Nhà máy thủy điện Hòa Bình được khởi công xây dựng ngày 6-11-1979 và hoàn thành ngày 4 - 4 -1994.
- Nhà máy là kết quả lao động sáng tạo quên mình của cán bộ và công nhân 2 nước Việt - Xô trong suốt 15 năm.
- Nhà máy ra đời là một trong những thành tựu nổi bật của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Lịch sử
Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình
Hoạt động 2: Quá trình làm việc trên công trường
Thứ hai, ngày 9 tháng 4 năm 2018
- Em hãy cho biết trên công trường xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, công nhân Việt Nam và các chuyên gia Liên Xô đã làm việc như thế nào?
- Hãy nêu kết quả làm việc của họ?
Suốt ngày đêm có hơn 3 vạn người và hàng nghìn xe cơ giới làm việc hối hả. Trong những điều kiện khó khăn, thiếu thốn nhưng cán bộ và công nhân làm việc đã vượt lên tất cả.
Vì dòng điện ngày mai, 168 người, trong đó có 11 công dân Liên xô, đã hi sinh tính mạng.
Tinh thần lao động hăng say, sự hi sinh quên mình của những người công nhân xây dựng.
Khởi công xây dựng nhà máy ( năm 1979)
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng ném viên đá đầu tiên xuống sông Đà tại buổi lễ ngăn sông đợt I, để xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình.
Ngăn sông đợt I để xây dựng Nhà máy Thủy điện
Công trường xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình ( 1982)
Các cán bộ và công nhân 2 nước Việt – Xô Lao động hăng say quên mình không kể ngày đêm.
Khánh thành năm 1994
Toàn cảnh nhà máy thủy điện Hòa Bình khi đã hoàn thành
8 tổ máy
Phòng điều khiển trung tâm
Quan sát hình, em có nhận xét gì?
Hình 1 : Niềm vui do vượt mức kế hoạch của công nhân xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình
Lịch sử
Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình
Hoạt động 3: Vai trò của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.
Thứ hai, ngày 9 tháng 4 năm 2018
Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình có vai trò như thế nào đối với công cuộc xây dựng đất nước?
Nhà máy đã có những đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước:
Ngăn lũ ở đồng bằng Bắc Bộ.
Cung cấp điện cho cả nước phục vụ cho đời sống và sản xuất.
- Việc xây dựng nhà máy là thành tựu nổi bật, thể hiện thành quả của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Đập nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình
Đập ngăn nước – nhìn gần
Toàn cảnh công trình
Đập nước cao bằng tòa nhà 10 tầng
Tổ máy số 1 bắt đầu phát điện
Tổ máy số 8 hòa vào lưới điện quốc gia
Công trình Thủy điện vĩ đại, lớn nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ.
Thủy điện Hòa Bình ngày nay là một địa điểm du lịch hấp dẫn.
Nhà máy Thủy điện Hòa Bình là kết quả 15 năm lao động sáng tạo đầy gian khổ, hi sinh của hàng nghìn cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô, là thành tựu to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng đất nước.
Nội dung bài học
Địa điểm xây dựng
Ngày khởi công và hoàn thành công trình
Khởi công 6/11/1979
Hoàn thành 04/4/1994
Liên Bang CHXHCN Xô Viết ( Liên Xô )
Quốc gia hợp tác và giúp đỡ xây dựng
Nhà máy được xây dựng trên sông Đà tại thành phố Hòa Bình ( Tỉnh Hòa Bình ).
Vai trò của Thủy điện Hòa Bình
Chống lũ
Phát điện
Tưới tiêu, chống hạn
Giao thông thủy
Nhà máy thủy điện Sơn La
Nhà máy thủy điện Trị An- Đồng Nai
Nhà máy Thủy điện Sông Hinh – Phú Yên
Nhà máy Thủy điện Y-a-li – Gia Lai
Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình được xây dựng vào thời gian nào?
A. 11 – 6 - 1979
B. 6 – 11 - 1979
C. 16 – 1 - 1979
Chọn đáp án đúng nhất
Củng cố
Vai trò của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình là:
A. Hạn chế lũ lụt cho đồng bằng Bắc Bộ.
C. Cả 2 ý trên.
B. Cung cấp điện cho cả nước.
Chọn đáp án đúng nhất
Củng cố
Bài học kết thúc
20