Nhiệt liệt chào mừng
Lịch sử
Khối 5
Thứ năm ngày 05 tháng 4 năm 2018
Lịch sử
Kiểm tra kiến thức đã học:
Em hãy cho biết Tổng tuyển cử bầu Quốc hội diễn ra vào thời gian nào? Và Quốc hội nước Việt Nam kỳ họp khóa VI đã quyết định gì?
Thứ năm ngày 05 tháng 4 năm 2018
Lịch sử
Bài 28
Xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình
Quá trình xây dựng nhà máy
Vai trò của nhà máy
Thứ năm ngày 05 tháng 4 năm 2018
Lịch sử
Bài 28: Xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình
1. Quá trình xây dựng nhà máy
Đọc thầm thông tin từ Ngày 6-11-1979 đến hi sinh tính mạng trang 60, 61 SGK trả lời các câu hỏi sau:
Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình được xây dựng vào thời gian nào? Ở đâu? Trong thời gian bao lâu?
2. Các cán bộ và công nhân 2 nước Việt Nam – Liên Xô đã làm việc với tinh thần như thế nào?
Thứ năm ngày 05 tháng 4 năm 2018
Lịch sử
Bài 28: Xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình
1. Quá trình xây dựng nhà máy
Câu 1. Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình được xây dựng vào thời gian nào? Ở đâu? Trong thời gian bao lâu?
* Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình được chính thức xây dựng vào ngày 6-11-1979.
* Nhà máy được xây dựng trên sông Đà, tại thị xã Hoà Bình.
* Sau 15 năm thì hoàn thành (từ năm 1979 đến năm 1994).
Thứ năm ngày 05 tháng 4 năm 2018
Lịch sử
Bài 28: Xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình
1. Quá trình xây dựng nhà máy
Câu 2. Các cán bộ và công nhân 2 nước Việt Nam – Liên Xô đã làm việc với tinh thần như thế nào?
* Suốt ngày đêm có hơn 3 vạn người và hàng nghìn xe cơ giới làm việc hối hả. Trong những điều kiện khó khăn, thiếu thốn nhưng cán bộ và công nhân làm việc đã vượt lên tất cả.
* Vì dòng điện ngày mai, 168 người, trong đó có 11 công dân Liên xô, đã hi sinh tính mạng.
=> Tinh thần lao động hăng say, sự hi sinh quên mình của những người công nhân xây dựng.
Các cán bộ và công nhân 2 nước Việt – Xô Lao động hăng say quên mình không kể ngày đêm.
Ngày 30 – 12 – 1988, tổ máy số 1 hoàn thành
Hình 1 : Niềm vui do vượt mức kế hoạch của công nhân xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình
8 tổ máy
Phòng điều khiển trung tâm
Bức ảnh thể hiện tình hữu nghị Việt – Xô thắm thiết
Thứ năm ngày 05 tháng 4 năm 2018
Lịch sử
Bài 28: Xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình
1. Quá trình xây dựng nhà máy
Thứ năm ngày 05 tháng 4 năm 2018
Lịch sử
Bài 28: Xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình
2. Vai trò của nhà máy
Trao đổi theo cặp.
Nhiệm vụ: Đọc đoạn cuối trong SGK để trả lời các câu hỏi sau:
1. Nhà máy có vai trò như thế nào đối với công cuộc xây dựng đất nước?
2. Kể tên một số nhà máy thủy điện ở nước ta.
Thứ năm ngày 05 tháng 4 năm 2018
Lịch sử
Bài 28: Xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình
Nhà máy đã có những đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước:
Cung cấp điện cho cả nước phục vụ cho đời sống và sản xuất.
Ngăn lũ ở đồng bằng Bắc Bộ.
- Việc xây dựng nhà máy là thành tựu nổi bật , thể hiện thành quả của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
2. Vai trò của nhà máy
Thứ năm ngày 05 tháng 4 năm 2018
Lịch sử
Bài 28: Xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình
Thuỷ điện I-a -ly
Thuỷ điện Tr? An
Thuỷ điện Sơn La
Thuỷ điện Thác Bà
MỘT SỐ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN KHÁC Ở NƯỚC TA
MỘT SỐ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN KHÁC Ở NƯỚC TA
S
H
I
I
H
B
Ă
Ô
B
C
M
A
T
Trò chơi ô chữ :
A
H
I
Ô
H
K
1
2
3
4
5
6
7
1
3
2
4
5
7
6
Ê
H
H
C
A
O
I
L
Ê
X
N
Ô
Đ
N
Ê
I
N
Ở công trường nhà máy Thủy điện Hòa Bình hơn 3 vạn người và hàng nghìn xe cơ giới làm việc với tinh thần như thế nào ? (Từ có 5 chữ cái )
Công nhân xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình vui mừng vì sớm vượt ………. (Từ có 7 chữ cái) .
Câu 3: Tổ máy cuối cùng của nhà máy Thủy điện Hòa Bình đã hòa điện vào lưới điện Quốc gia là tổ máy số mấy ? ( 3 chữ cái)
Nhà máy Thủy điện Hòa Bình chống lũ cho đồng bằng nào ở nước ta? (Từ có 5 chữ cái ).
Câu 5: Chuyên gia nước nào giúp chúng ta xây dưng thành
công nhà máy thủy điện Hòa Bình ? (Từ có 5 chữ cái) .
Câu 6: Muốn phát trển ngành công
nghiệp nước nhà cần phải phát triển ngành năng lượng nào ? (Từ có 5 chữ cái) .
Câu 7: Để có dòng điện phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đã có 168 người và 11
công dân Liên Xô đã phải……….. tính mạng ?
(Từ có 6 chữ cái )
Thứ năm ngày 05 tháng 4 năm 2018
Lịch sử
Bài 28: Xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình
***Ghi nhớ
***Dặn dò
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO