Bài 29. Các hoạt động thông tin liên lạc

Đăng ngày 12/13/2017 9:05:28 PM | Thể loại: Tự nhiên - Xã hội 3 | Chia sẽ bởi: Chinh Lê Đình | Lần tải: 24 | Lần xem: 15 | Page: 23 | Kích thước: 17.43 M | Loại file: ppt
  • Bài 29. Các hoạt động thông tin liên lạc - 1
  • Bài 29. Các hoạt động thông tin liên lạc - 2
  • Bài 29. Các hoạt động thông tin liên lạc - 3
  • Bài 29. Các hoạt động thông tin liên lạc - 4
  • Bài 29. Các hoạt động thông tin liên lạc - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 29. Các hoạt động thông tin liên lạc, Tự nhiên - Xã hội 3. . https://nslide.com/bai-giang/bai-29-cac-hoat-dong-thong-tin-lien-lac.2ksx0q.html

Nội dung

Thứ tư,ngày 13 tháng 12 năm 2017
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2017
Tự nhiên và xã hội
KIỂM TRA BÀI CŨ
Kể tên các cơ quan hành chính mà em biết gần nơi em ở?
Thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2017
Tự nhiên và xã hội
Các hoạt động thông tin liên lạc
Nêu những hoạt động thông tin liên lạc diễn ra ở bưu điện?
Hoạt động bưu chính:
Hoạt động viễn thông:
Nhận chuyển thư từ, báo chí, giấy tờ, tiền,hàng hóa, bưu phẩm, điện hoa,…. …
Gọi điện thoại, truy cập Internet,…
Tự nhiên và xã hội
Các hoạt động thông tin liên lạc
Hoạt động 1: Tìm hiểu hoạt động bưu điện
Thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2017
Hoạt động bưu chính:
Hoạt động viễn thông:
* Các hoạt động bưu điện:
* Ích lợi của hoạt động bưu điện trong đời sống:
Hoạt động bưu điện giúp chúng ta chuyển phát tin tức, thư tín, bưu phẩm, gọi điện thoại liên lạc,…. giữa các địa phương trong nước và giữa trong nước với nước ngoài.
Nhận chuyển thư từ, báo chí, giấy tờ, tiền,hàng hóa, bưu phẩm, điện hoa,…. …
Gọi điện thoại, truy cập Internet,…
Tự nhiên và xã hội
Các hoạt động thông tin liên lạc
Hoạt động 1: Tìm hiểu hoạt động bưu điện
Thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2017
* Ích lợi của hoạt động bưu điện trong đời sống:
Hoạt động bưu điện giúp chúng ta chuyển phát tin tức, thư tín, bưu phẩm, gọi điện thoại liên lạc,…. giữa các địa phương trong nước và giữa trong nước với nước ngoài.
Tự nhiên và xã hội
Các hoạt động thông tin liên lạc
Hoạt động 1: Tìm hiểu hoạt động bưu điện
Thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2017
1
2
3
- Nêu tên và nêu vai trò trong việc thông tin liên lạc của từng thiết bị thông tin liên lạc.
Hoạt động 2: Hoạt động phát thanh, truyền hình.
Tự nhiên và xã hội
Các hoạt động thông tin liên lạc
Thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2017
1
Thu và phát các chương trình truyền hình
Máy thu hình (Ti vi)
Hoạt động 2: Hoạt động phát thanh, truyền hình.
Tự nhiên và xã hội
Các hoạt động thông tin liên lạc
Thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2016
2
Thu, phát các chương trình truyền thanh đến người nghe.
Máy thu thanh (Ra-đi-ô)
Hoạt động 2: Hoạt động phát thanh, truyền hình.
Tự nhiên và xã hội
Các hoạt động thông tin liên lạc
Thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2017
Dùng để truyền thông tin bằng âm thanh
Loa phát thanh
5
Hoạt động 2: Hoạt động phát thanh, truyền hình.
Tự nhiên và xã hội
Các hoạt động thông tin liên lạc
Thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2017
* Ích lợi của hoạt động phát thanh, truyền hình:
+ Giúp chúng ta biết được những thông tin về mọi mặt trong cuộc sống (cả ở trong nước và thế giới)
+Giúp chúng ta giải trí.
Hoạt động 2: Hoạt động phát thanh, truyền hình.
Tự nhiên và xã hội
Các hoạt động thông tin liên lạc
Thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2017
ĐÀI TRUYỀN HÌNH KĨ THUẬT SỐ VTC
ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH
HẢI DƯƠNG
ĐÀI TRUYỀN HÌNH KĨ THUẬT SỐ VTC
ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM
Hoạt động 2: Hoạt động phát thanh, truyền hình.
Tự nhiên và xã hội
Các hoạt động thông tin liên lạc
Thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2017
Quay phim – ghi hình
Một số hoạt động phát thanh truyền hình.
Dẫn chương trình
Các hoạt động thông tin liên lạc :
Hoạt động bưu chính: chuyển thư từ, bưu phẩm, báo chí,…
Hoạt động viễn thông: gọi điện, truy cập Internet, cung cấp mạng Internet,…
Hoạt động truyền hình
Hoạt động truyền thanh
Bưu điện, đài truyền hình, đài phát thanh…là những cơ quan thông tin liên lạc làm nhiệm vụ nhận, chuyển, phát tin tức, thư tín, bưu phẩm,…giữa các địa phương trong nước và giữa trong nước với nước ngoài.
Tự nhiên và xã hội
Các hoạt động thông tin liên lạc
Thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2017