1
OXI - OZON
BÀI 29
2
Mục tiêu bài học
Tính chất vật lí, tính chất hóa học cơ bản của oxi và ozon là tính oxi hóa mạnh, trong đó ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi.
Vai trò của oxi và tầng ozon đối vơi sự sống trên trái đất.
3
BÀI 29
OXI - OZON
I – VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO
II – TÍNH CHẤT VẬT LÍ
III – TÍNH CHẤT HÓA HỌC
IV – ỨNG DỤNG
A. OXI
4
BÀI 29. OXI - OZON
I. VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO
+ Oxi thuộc ô thứ 8, chu kì 2, nhóm VIA
+ Cấu hình electron:1s22s22p4 có 6 electron lớp ngoài cùng
+ CTPT của Oxi là: O2 O::O
+ CTCT của Oxi là: O=O
+ Liên kết cộng hóa trị không cực.
5
BÀI 29. OXI - OZON
I. VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO
II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
Oxi là chất khí, không màu, không mùi, không vị.
Dưới áp suất khí quyển oxi hoá lỏng ở -1830C.
Khí oxi tan ít trong nước
hơi nặng hơn không khí với d = 32/29=1,1


6nCO2 + 5nH2O -> (C6H10O5)n + 5nO2
6
BÀI 29. OXI - OZON
II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
I. VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO
Nguyên tử Oxi có:
+ Độ âm điện: 3,44 và nhỏ hơn Flo.
+ Oxi có số oxi hóa -2 trong các hợp chất trừ Flo.
+ Cấu hình electron:1s22s22p4 có 6 electron lớp ngoài cùng nên Oxi dễ nhận thêm 2e khi tham gia phản ứng.
7
BÀI 29. OXI - OZON
II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
I. VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO
1. Tác dụng với kim loại:
1. Tác dụng với kim loại
Thí nghiệm 1
Quan sát thí nghiệm, cho biết hiện tượng và giải thích?
trừ Au, Ag, Pt
Oxit kim loại
III.TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1.Tác dụng với kim loại → oxit (thường là oxit bazơ)
Hoàn thành phản ứng
Mg+O2
2. Tác dụng với phi kim → oxit (thường là oxit axit)


Hoàn thành phản ứng
C+O2
10
BÀI 29. OXI - OZON
II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1. Tác dụng với kim loại: trừ Au, Ag, Pt
I. VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO
2. Tác dụng với phi kim: trừ Halogen
3. Tác dụng với hợp chất
3. Tác dụng với hợp chất
CO cháy trong không khí
Etanol cháy trong không khí
Kết luận: Oxi có tính oxi hóa mạnh
11
BÀI 29. OXI - OZON
II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1. Tác dụng với kim loại
I. VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO
2. Tác dụng với phi kim
3. Tác dụng với hợp chất
IV. ỨNG DỤNG
12
THUỐC NỔ VÀ NHIÊN LIỆU TÊN LỬA
13
13
HÀN CẮT KIM LOẠI
14
Y HỌC
15
CÔNG NGHỆ HÓA CHẤT
16
LUYỆN THÉP
17
18
Để có sức khoẻ, ít bị mắc bệnh, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp, con người cần một bầu không khí trong lành và giàu oxi. Hãy trình bày một vài biện pháp để có được điều đó?
- Giảm lượng khí thải độc hại ( khí cac bon nic,...) vào không khí/
- Trồng nhiều cây xanh.
V.ĐIỀU CHẾ
1.Trong phòng thí nghiệm
Nhiệt phân hợp chất giàu oxi, kém bền nhiệt


(thu oxi bằng cách đẩy nước)
2.Trong công nghiệp
a.Hóa lỏng không khí chưng phân đoạn ở -1830C
b.Điện phân nước


6nCO2 + 5nH2O -> (C6H10O5)n + 5nO2
Vận chuyển oxi lỏng bằng bình thép chịu được áp suất lớn (150atm)
20
KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG
Oxi tác dụng với
Kim loại ( trừ Au,Pt,...)
Phi kim ( trừ halozen)
Nhiều hợp chất vô cơ và hữu cơ
Oxi tác dụng với các đơn chất tạo ra oxit
Oxit Bazơ
Oxit axit
Oxit lưỡng tính
Oxit không tạo muối
BÀI TẬP SGK Tr127
1.Căn cứ vào Z hoặc A-F B-c C-b D-a
vị trí BTH22
Oxi có tính oxi hóa mạnh tác dụng được với:
Kim loại kiềm
Kim loại quý: Au, Ag
Kim loại phân nhóm chính nhóm hai
Kim loại khác trừ Au, Ag, Pt
Câu 1
23
23
Oxi sử dụng trong công nghiệp luyện thép chiếm bao nhiêu % lượng oxi sản xuất ra?
5%
10%
25%
55%
Câu 2:
24
Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị không cực:
Câu 3:
H2S
O2
Al2S3
SO2
25
25
Cấu hình electron với nguyên tử Oxi là:
Câu 4:
1s22s22p5
1s22s22p4
1s22s22p63s23p4
1s22s22p63s23p5
26
Câu 5: Chỉ ra nội dung sai:
Nguyên tử oxi có độ âm điện lớn hơn mọi nguyên tố khác (trừ flo).

Oxi là phi kim hoạt động hoá học, có tính oxi hoá mạnh.

Oxi tác dụng với hầu hết các kim loại (trừ Au, Pt...).

Oxi tác dụng với hầu hết các phi kim (trừ N2, khí hiếm).
27
Làm các bài tập: 1, 5 trang 127-128 SGK.
Và đọc bài đọc thêm trang 128.
Chuẩn bị các phương pháp điều chế Oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.
So sánh tính chất giữa oxi và ozon? Nêu ứng dụng của ozon trong đời sống của chúng ta?
28
28
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT