Bài 29. Tiết kiệm nước

Đăng ngày 12/17/2017 9:55:26 PM | Thể loại: Khoa học 4 | Chia sẽ bởi: giang phùng châu | Lần tải: 0 | Lần xem: 25 | Page: 0 | Kích thước: 36.24 M | Loại file: xvl
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xvl

bài giảng Bài 29. Tiết kiệm nước, Khoa học 4. . https://nslide.com/bai-giang/bai-29-tiet-kiem-nuoc.obvx0q.html

Nội dung

Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
I.Nên, không nên
QS tranh
Quan sát tranh, trả lời câu hỏi vào phiếu học tập:
- Nội dung của tranh vẽ nói lên điều gì? - Đánh dấu X vào câu trả lời em cho là đúng: những việc nên làm và không nên làm để tiết kiệm nước. Vì sao?
Ảnh
-Việc nên làm (I. NÊN VÀ KHÔNG NÊN LÀM GÌ ĐỂ TIẾT KIỆM NƯỚC)
Những việc nên làm:
Ảnh
1
Ảnh
3
Ảnh
5
Khóa vòi nước, không để nước chảy tràn.
Gọi thợ chữa ngay khi ống nước hỏng, nước bị rò rỉ.
Bé đánh răng răng, lấy nước vào cóc, xong khóa máy ngay.
TIẾT KIỆM NƯỚC
-Việc không nên làm (I. NÊN VÀ KHÔNG NÊN LÀM GÌ ĐỂ TIẾT KIỆM NƯỚC)
Những việc không nên làm:
Ảnh
2
X
Ảnh
4
X
Ảnh
6
X
Nước chảy tràn ra ngoài chậu gây lãng phí nước.
Bé đánh răng để nước chảy tràn, không khóa máy.
Bé tưới cây để nước chảy tràn lan.
GÂY LÃNG PHÍ NƯỚC
Phiếu thảo luận (I. NÊN VÀ KHÔNG NÊN LÀM GÌ ĐỂ TIẾT KIỆM NƯỚC)
Ảnh
Tranh
1
2
6
5
4
3
Nội dung
Nên làm
Không nên
Thể hiện
PHIẾU THẢO LUẬN NHÓM
Kết quả thảo luận (I. NÊN VÀ KHÔNG NÊN LÀM GÌ ĐỂ TIẾT KIỆM NƯỚC)
Ảnh
Tranh
1
2
6
5
4
3
Nội dung
Nên làm
Không nên
Thể hiện
PHIẾU THẢO LUẬN NHÓM
Khóa vòi nước không để nước tràn
X
Tiết kiệm nước.
Nước chảy tràn không khóa máy
X
Gây lãng phí nước.
Gọi thợ chữa ngay khi ống nước hỏng, nước bị rò rỉ.
X
Tiết kiệm nước.
Bé đánh răng để nước chảy tràn, không khóa máy.
X
Gây lãng phí nước.
Bé đánh răng răng, lấy nước vào cóc, xong khóa máy ngay.
X
Tiết kiệm nước.
Bé tưới cây để nước chảy tràn lan.
X
Gây lãng phí nước.
Phim (I. NÊN VÀ KHÔNG NÊN LÀM GÌ ĐỂ TIẾT KIỆM NƯỚC)
Kết luận (I. NÊN VÀ KHÔNG NÊN LÀM GÌ ĐỂ TIẾT KIỆM NƯỚC)
Kết luận
Vì sao chúng ta nên làm những việc đúng mà không nên làm những việc không đúng như trong tranh ?
Ảnh
Nước sạch không phải tự nhiên mà có, chúng ta nên làm theo những việc làm đúng để tiết kiệm nước và phê phán những việc làm sai để tránh gây lãng phí nước.
II.Tại sao phải tiết kiệm nước
Thảo luận (II. TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI SỬ DỤNG TIẾT KIỆM NƯỚC)
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
a)
b)
Hình7
a)
b)
Hình 8
Quan sát hình 7, hình 8 và trả lời câu hỏi:
Em có nhận xét gì về hình vẽ các bạn trong hình 7, hình 8?
Bạn nam ở hình 7a nên làm gì? Vì sao?
Vì sao chúng ta phải tiết kiệm nước?
- Hình 7 (II. TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI SỬ DỤNG TIẾT KIỆM NƯỚC)
a)
b)
Hình 7
- Bạn nam tắm dưới vòi sen, vặn vòi nước rất to làm cho người đợi hứng nước mà nước không chảy.
- Bạn nam nên vặn vòi sen vừa phải để người đợi hứng nước có nước chảy.
Ảnh
Ảnh
- Hình 8 (II. TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI SỬ DỤNG TIẾT KIỆM NƯỚC)
a)
b)
Hình 8
- Bạn nam tắm dưới vòi sen, vặn vòi nước vừa phải. Nhờ thế có nước cho người khác dùng.
- Bạn nam đã sử dụng nước hợp lý.
Ảnh
Ảnh
Phim (II. TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI SỬ DỤNG TIẾT KIỆM NƯỚC)
Đoạn phim này cho chúng ta biết điều gì?
- Tiết kiệm khi sử dụng nước.
Kết luận (II. TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI SỬ DỤNG TIẾT KIỆM NƯỚC)
Kết luận
- Nguồn nước sạch không phải là vô tận. - Phải tốn nhiều công sức, tiền của mới sản xuất ra được nước sạch. - Tiết kiệm nước là một cách bảo vệ môi trường. - Nguồn nước vô tận, không cạn kiệt. - Tiết kiệm nước vừa tiết kiệm tiền cho bản thân, vừa để cho người khác có nước để dùng.
III.Tuyên truyền tiết kiệm nước
Tranh (III.TUYÊN TRUYỀN MỌI NGƯỜI CÙNG NHAU TIẾT KIỆM NƯỚC SẠCH)
Đừng lãng phí nước một cách vô ích. Hãy tiết kiệm nước.
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Liên hệ (III.TUYÊN TRUYỀN MỌI NGƯỜI CÙNG NHAU TIẾT KIỆM NƯỚC SẠCH)
Ảnh
Liên hệ thực tế
- Gia đình, trường học và địa phương em đã có đủ nước dùng chưa?
- Để thực hiện tiết kiệm nước em cần làm gì?
- Em và gia đình đã có ý thức tiết kiệm nước chưa?
Cần nước (III.TUYÊN TRUYỀN MỌI NGƯỜI CÙNG NHAU TIẾT KIỆM NƯỚC SẠCH)
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Trên trái đất nước sạch thiếu một cách trầm trọng
Củng cố
Câu hỏi
Bài tập trắc nghiệm
Sự dụng nước hợp lý không lãng phí là nhiệm vụ của tất cả mọi người
Tiết kiệm nước là tiết kiểm tiền của cho mình và cho đất nước
Tiết kiệm nước là để giành tiền cho mình và có nước dùng cho nhiều người khác
Nước là tài nguyên vô tận vì thế không cần phải tiết kiệm
Tiết kiệm nước là chung tay bảo vệ trái đất của chúng ta
phê phán ,nhắc nhở những việc làm gây lãng phí nước
Dặn dò
Ghi nhớ
Ảnh
- Phải tốn nhiều công sức, tiền của mới có nước sạch để dùng. Vì vậy, không được lãng phí nước. - Tiết kiệm nước là để dành tiền cho mình và cũng là để có nước cho nhiều người khác được dùng.
Ghi nhớ
dặn dò
Ảnh
Hướng dẫn về nhà
-Thực hành tiết kiệm nước và tuyên truyền mọi người cùng có ý thức tiết kiệm nước. - Chuẩn bị bài mới: "Làm thế nào để biết có không khí".