BÀI 3:BÀI THỰC HÀNH 1

TÍNh CHẤT NÓNG CHẢY CỦA CHẤT TÁCH CHẤT RA KHỎI HỖN HỢP

Giáo viên: Quan Thị Hà
BÀI 3
BÀI THỰC HÀNH 1
1.   Phải tuyệt đối tuân thủ các quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm và hướng dẫn của thầy cô giáo.
2.   Cần trật tự, gọn gàng, cẩn thận, thực hiện thí nghiệm theo đúng trình tự quy định.
3.   Tuyệt đối không làm đổ vỡ, không để hóa chất bắn vào người và quần áo.
    Đèn cồn dùng xong cần đậy nắp để tắt lửa.
4.   Sau khi làm thí nghiệm thực hành phải rửa dụng cụ thí nghiệm, vệ sinh phòng thí nghiệm.

I. MỘT SỐ QUY TẮC AN TOÀN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
BÀI 3
BÀI THỰC HÀNH 1
II. CÁCH SỬ DỤNG HÓA CHẤT
1. Dụng cụ
I. MỘT SỐ QUY TẮC AN TOÀN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
BÀI 3
BÀI THỰC HÀNH 1
I. MỘT SỐ QUY TẮC AN TOÀN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
II. CÁCH SỬ DỤNG HÓA CHẤT
1. Dụng cụ
BÀI 3
BÀI THỰC HÀNH 1
I. MỘT SỐ QUY TẮC AN TOÀN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
II. CÁCH SỬ DỤNG HÓA CHẤT
1. Dụng cụ
I. MỘT SỐ QUY TẮC AN TOÀN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
BÀI 3
BÀI THỰC HÀNH 1
II. CÁCH SỬ DỤNG HÓA CHẤT
1. Dụng cụ
BÀI 3
BÀI THỰC HÀNH 1
2. Cách sử dụng hóa chất trong phòng thí nghiệm
    a.   Hóa chất trong phòng thí nghiệm thường được đựng trong lọ có nút đậy kín, phía ngoài có dãn nhãn ghi tên hóa chất. Nếu hóa chất có tính độc hại, trên nhãn có ghi chú riêng.
BÀI 3
BÀI THỰC HÀNH 1
2. Cách sử dụng hóa chất trong phòng thí nghiệm
a.   Hóa chất trong phòng thí nghiệm thường được đựng trong lọ có nút đậy kín, phía ngoài có dán nhãn ghi tên hóa chất. Nếu hóa chất có tính độc hại, trên nhãn có ghi chú riêng.
     
b. Không dùng tay trực tiếp cầm hóa chất.
 Không đổ hóa chất này vào hóa chất khác (ngoài chỉ dẫn).
 Hóa chất dùng xong nếu còn thừa, không được đổ trở lại bình chứa.
    
c.   Không dùng hóa chất đựng trong những lọ không có nhãn ghi rõ tên hóa chất. 
         Không nếm hoặc ngửi trực tiếp hóa chất.

III. MỘT SỐ THAO TÁC TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM.
  
BÀI 3
BÀI THỰC HÀNH 1
  1.   Thao tác lấy hóa chất:
III. MỘT SỐ THAO TÁC TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM.
   1.   Thao tác lấy hóa chất:
BÀI 3
BÀI THỰC HÀNH 1
2.   Thao tác đun:
Khi đun hóa chất, phải hơ qua ống nghiệm để ống giãn nở đều. Sau đó đun trực tiếp tại nơi có hóa chất, vị trí nóng nhất của ngọn lửa đèn cồn là 1/3 chiều cao ngọn lửa từ trên xuống. Khi tắt đèn cồn tuyệt đối không thổi, phải dùng nắp đậy lại.
III. MỘT SỐ THAO TÁC TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM.
    1.   Thao tác lấy hóa chất:
BÀI 3
BÀI THỰC HÀNH 1
2.   Thao tác đun:
Khi đun hóa chất, phải hơ qua ống nghiệm để ống giãn nở đều. Sau đó đun trực tiếp tại nơi có hóa chất, vị trí nóng nhất của ngọn lửa đèn cồn là 1/3 chiều cao ngọn lửa từ trên xuống. Khi tắt đèn cồn tuyệt đối không thổi, phải dùng nắp đậy lại.
3.   Giữ khoảng cách an toàn:
Khi làm thí nghiệm phải luôn để hóa chất cách xa mặt và người trên 40 cm.
Miệng ống nghiệm luôn hướng về phía không có người.

 
 
IV. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM  
1. Thí nghiệm: tách riêng chất từ hỗn hợp muối ăn và cát.
Trộn hỗn hợp muối ăn và cát. Hòa tan hỗn hợp đó trong nước. Dùng đũa thủy tinh khuấy đều. Gấp giấy lọc làm 4, mở giấy thành cái phễu, đặt vào phễu thủy tinh. Cho nước thấm ướt phễu giấy. Đặt phễu lên giá, phía dưới có cốc hoặc đặt vào cốc, rót từ từ hỗn hợp nước, muối, cát theo đũa thủy tinh. Lấy phần chất lỏng thu được cho vào ống nghiệm, đem đun. Quan sát hiện tượng.
 
 
IV. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM  
1. Thí nghiệm: Tách riêng chất từ hỗn hợp muối ăn và cát.
+ Nhóm 1, 3: Nêu dụng cụ, hóa chất cần sử dụng.
Trả lời câu hỏi: Tại sao cần phải đưa dung dịch qua giấy lọc? Chất nào được tách riêng trên giấy lọc và trong ống nghiệm?
 
+ Nhóm 2, 4: Vẽ sơ đồ phương pháp tách chất.
Trả lời câu hỏi: Tại sao phải hơ đều ống nghiệm trước khi đun phần đáy ống nghiệm?
BÀI 3
BÀI THỰC HÀNH 1
IV. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM  
1. Thí nghiệm:
TN2: tách riêng chất từ hỗn hợp muối ăn và cát.

BÀI 3
BÀI THỰC HÀNH 1
IV. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 
2. Bản tường trình thí nghiệm
PHIẾU TƯỜNG TRÌNH
BÀI THỰC HÀNH SỐ 1
Họ và tên: …………………………
Lớp: ………………………


Lọc
Hỗn hợp cát và muối
Lọc
Đun sôi
- Sơ đồ thí nghiệm quá trình tách muối khỏi cát:
IV. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 
2. Bản tường trình thí nghiệm
PHIẾU TƯỜNG TRÌNH: BÀI THỰC HÀNH SỐ 1
Họ và tên: ………………………… Lớp: ………………………
Về nhà
- Hoàn tất phiếu tường trình thí nghiệm.
- Về nhà mỗi em tự nghiên cứu bài nguyên tử, ôn lại các kiến thức có liên quan mà môn vật lý đã học (hạt electron, proton, nơtron…)
nguon VI OLET