TIẾT 7+8 - BÀI 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG CÂY ĂN QUẢ
II. Các phương pháp nhân giống cây ăn quả.
2. Phương pháp nhân giống vô tính
a) Chiết cành
b) Giâm cành
c) Ghép
Quan sát một số hình ảnh minh họa phương pháp ghép.
- Là phương pháp gắn một đoạn cành (hoặc cành) hay mắt (chồi) lên gốc của cây cùng họ để tạo nên một cây mới.
? Cho biết ghép là phương pháp nhân giống như thế nào?
II. Các phương pháp nhân giống cây ăn quả.
2. Phương pháp nhân giống vô tính
a) Chiết cành
b) Giâm cành
c) Ghép
? Để gép đạt kết quả cao cần làm tốt các công việc gì?
Để ghép đạt kết quả cao, cần làm tốt các việc sau:
Chọn cành ghép, mắt ghép ở trên cây mẹ có năng suất cao, ổn định, chất lượng tốt.
Chọn cây gốc ghép được gieo từ hạt của các cây cùng họ với cành ghép.
Thời vụ ghép: miền Bắc ( vụ xuân: tháng 2 – 4; vụ thu: tháng 8 – 10), miền Nam ( đầu mùa mưa: tháng 4 -5).
Phải giữ sạch vết ghép; dao ghép phải sắc.
Bưởi ghép với cam, quýt
Khế chua ghép với khế ngọt
II. Các phương pháp nhân giống cây ăn quả.
2. Phương pháp nhân giống vô tính
a) Chiết cành
b) Giâm cành
c) Ghép
- Có hai cách ghép: ghép cành và ghép mắt
? Em hãy cho biết có mấy cách ghép?
II. Các phương pháp nhân giống cây ăn quả.
2. Phương pháp nhân giống vô tính
a) Chiết cành
b) Giâm cành
c) Ghép
Ghép cành:
- Áp dụng cho các loại cây ăn quả khó lấy mắt (gỗ cứng, vỏ mỏng, giòn và khó bóc…)
Có nhiều kiểu ghép cành khác nhau: ghép áp, ghép nêm, ghép chẻ bên …
Ghép áp
Ghép chẻ bên
Ghép nêm
II. Các phương pháp nhân giống cây ăn quả.
2. Phương pháp nhân giống vô tính
a) Chiết cành
b) Giâm cành
c) Ghép
Ghép cành
Ghép áp
Ghép chẻ bên
Ghép nêm
Ghép mắt
- Là cách ghép rất phổ biến cho nhiều loại cây ăn quả.
- Có nhiều kiểu ghép mắt khác nhau: ghép cửa sổ, chữ T, mắt nhỏ có gỗ...
II. Các phương pháp nhân giống cây ăn quả.
2. Phương pháp nhân giống vô tính
a) Chiết cành
b) Giâm cành
c) Ghép
Ghép mắt:
Ghép cửa sổ: thường áp dụng cho các cây to như nhãn, vải, xoài, sầu riêng... và một số cây dễ bóc vỏ
1. Dùng dao ghép vạch trên vỏ thân gốc ghép hai đường dọc song song, dài 2cm, rộng 1cm, cách mặt đất từ 15 – 20cm. Sau đó rạch ngay ở phía dưới một đường vuông góc với 2 đường trên, bóc vỏ thành một mảnh dài, phía trên miếng vỏ còn dính vào gốc ghép.
? Quan sát hình ảnh minh họa các bước ghép cửa sổ và phân tích nội dung các bước?
II. Các phương pháp nhân giống cây ăn quả.
2. Phương pháp nhân giống vô tính
a) Chiết cành
b) Giâm cành
c) Ghép
Ghép mắt:
Ghép cửa sổ: thường áp dụng cho các cây to như nhãn, vải, xoài, sầu riêng... và một số cây dễ bóc vỏ
2. Bóc một miếng vỏ trên cành ghép có mầm ngủ ở giữa rồi cắt mắt ghép theo kích thước miệng ghép đã mở.
3. Đặt mắt ghép vào vị trí bóc vỏ (cửa sổ) ở gốc ghép. Cắt cạnh dưới của mảnh vỏ còn để thừa một chút cho kín mép trên của mắt ghép.
4. Buộc dây ni lông cho chặt: không buộc dây ngang qua mắt ghép.
GHÉP CỬA SỔ
9
II. Các phương pháp nhân giống cây ăn quả.
2. Phương pháp nhân giống vô tính
a) Chiết cành
b) Giâm cành
c) Ghép
Ghép mắt:
Ghép cửa sổ
Ghép chữ T
GHÉP CHỮ T
11
II. Các phương pháp nhân giống cây ăn quả.
2. Phương pháp nhân giống vô tính
a) Chiết cành
b) Giâm cành
c) Ghép
Ghép mắt:
Ghép cửa sổ
Ghép chữ T
Ghép mắt nhỏ có gỗ
GHÉP MẮT NHỎ CÓ GỖ
13
14
CẢM ƠN CÁC EM
ĐÃ LẮNG NGHE
BÀI GIẢNG!
nguon VI OLET