H3-K45A Sử-ĐHV

Các quốc gia cổ đại
Phương đông

1.Điều kiện tự nhiên và sự phát triển của các ngành kinh tế.
a)Điều kiện tự nhiên:


Các quốc gia cổ đại phương đông nằm ở đâu?
Điều kiện tự nhiên có những thuận lợi và
khó khăn gì?
Bản đồ các quốc gia cổ đại phương đông
a)§iÒu kiÖn tù nhiªn
-C¸c quèc gia cæ ®¹i phư­¬ng
®«ng n»m trªn lư­u vùc c¸c dßng
s«ng lín như­ s«ng Nin(Ai CËp),
¥-ph¬-rat vµ Ti-g¬-r¬ ë L­ưìng Hµ,s«ng Hoµng Hµ(Trung quèc)..
-Thuận lợi:Đất đai phù sa màu mỡ,gần nguồn nước tưới ->Thuận
lợi cho sản xuất và sinh sống.
Khó khăn:dễ bị lũ lụt,gây mất mùa
->ảnh hưởng đến đời sống của dân
->Phải làm thuỷ lợi.
Nền kinh tế chính của các quốc gia cổ đại
phương đông là gì?
b)Sự phát triển các ngành kinh tế.Nền kinh tế chính của các quốc gia cổ đại
Phương Đông là nông nghiệp tưới nước ngoài ra còn có chăn nuôi và thủ công nghiệp
2)Sự hình thành các quốc gia cổ đại phương đông
Cơ sở hình thành các
quốc gia cổ đại Phương
Đông là gì?
*Cơ sở hình thành:
Sự phát triển của sản xuất
Sự phân hoá giai cấp
Nhà nước ra đời
Các quốc gia cổ đại Phương Đông hình thành
sớm nhất ở đâu và trong thời gian nào?

Các quốc gia cổ đại Phương Đông hình thành
sớm nhất ở đâu và trong thời gian nào?

Các quốc gia cổ đại đầu tiên xuất hiện đầu tiên
ở Ai Cập,Lưỡng Hà,ấn Độ,Trung Quốc.
Nhà nước cổ đại Phương Đông hình thành vào
khoảng thiên niên kỷ thứ IV-III TCN
3.Xã hội cổ đại Phương đông.
Thảo luận:

Nhóm 1: Nguồn gốc và vai trò của nông dân công xã trong xã hội cổ đại phương đông?

Nhóm 2: Nguồn gốc của quý tộc?

Nhóm 3: Nguồn gốc của nô lệ? Nô lệ có vai trò gì?
3)Xã hội cổ đại Phương Đông.
Là bộ phận đông đảo nhất, có vai trò to lớn trong sản xuất.
Họ tự nuôi sống bản thân và gia đình, nộp thuế cho nhà nước và làm các nghĩa vụ khác.
Nhóm 1: Nguồn gốc và vai trò của nông dân
công xã trong xã hội cổ đại phương đông?
Nhóm 2: Nguồn gốc quý tộc?
Quý tộc gồm các quan lại ở địa phương,các thủ lĩnh quân sự và những người phụ trách lễ nghi tôn giáo.
Họ sống sung sướng dựa vào sự bóc lột nông dân.
Nô lệ là tầng lớp thấp nhất trong xã hội.Họ có nguồn gốc là những tù binh bị bắt trong chiến tranh hay những nông dân nghèo không trả được nợ.
Họ phải làm các công việc nặng nhọc và hầu hạ quý tộc.
Nhóm 3: Nguồn gốc của nô lệ?
Nô lệ có vai trò gì?
4.Chế độ chuyên chế cổ đại.

Quá trình hình thành nhà nước là từ các liên minh bộ lạc,do nhu cầu trị thuỷ và xây dựng các công trình thuỷ lợi nên quyền hành tập trung vào tay nhà vua tạo nên chế độ chuyên chế cổ đại.
->Chế độ nhà nước do vua đứng đầu, có quyền lực tối cao và một bộ máy quan liêu giúp việc thừa hành được gọi là chế độ chuyên chế cổ đại.
Vua có quyền lực tối cao, tự coi mình là thần thánh,tự quyết định mọi chính sách và công việc goi là Vua chuyên chế
Nhà nước Phương đông hình thành như thế nào?
Vua Ai cập
5.Văn hoá cổ đại Phương đông.
Thảo luận:
Nhóm 1: Trình bày sự ra đời của lịch và thiên văn học?
Nhóm 2: Vì sao chữ viết ra đời? Tác dụng của chữ viết?
Nhóm 3: Nguyên nhân ra đời của toán học? Những thành tựu của toán học phương đông và tác dụng của nó?
Nhóm 4: Nêu thành tựu về kiến trúc cổ đại phương đông?
Thiên văn học và lịch là 2 ngành khoa học ra đời sớm nhất,gắn liền với nhu cầu sản xuất nông nghiệp, phục vụ nhu cầu sản xuất của con người lúc bấy giờ.
Nhóm 1: Trình bày sự ra đời của lịch và thiên
văn học?


*A.lịch pháp
Họ quan sát sự chuyển động của Mặt trăng và mặt trời tạo ra “nông lịch”.( lịch nông nghiệp)
Dựa trên cơ sở đó họ tính chu kì thời gian và mùa
Người Ai cập :
Họ tính 1 năm có 365 ngày, chia thành 12 tháng
Làm đồng hồ đo bằng ánh sáng mặt trời, chia 1 ngày thành 24 tiếng
Chia nước sông Nin thành 2 mùa : mùa khô và mùa mưa, từ đó có kế hoach gieo cấy phù hợp
Nhận xét: chưa được chính xác, còn mang tính tương đối, có tác dụng ngay với hoạt động nông nghiệp
* Thiên văn học:
Con người quan sát trời, đất, trăng, sao vì mục đích làm ruộng là chính, nhưng cũng làm cho hiểu biết về thiên văn học của con người được nâng cao
Ví dụ : Người Ai Cập cổ đại :
Vẽ được bản đồ 12 cung hoàng đạo
Vẽ được chòm sao bắc cực
Biết được 5 ngôi sao kim, mộc, thủy, hỏa, thổ
Nhận xét: còn nhiều hạn chế và mang tính sơ khai
Chữ viết ra đời do nhu cầu trao đổi,lưu giữ kinh nghiệm mà chữ viết sớm hình thành từ thiên niên kỷ IV TCN.
Nguyên liệu dùng để viết là trên giấy pa-pi-rut ở Ai cập.Người Lưỡng hà viết trên đất sét rồi đem nung khô.Người Trung Quốc viết trên mai rùa,thẻ tre,trúc hoặc lụa bạch...
Chữ viết là phát minh quan trọng nhất của loài người nhờ đó chúng ta hiểu được phần nào cuộc sông cư dân cổ đại xưa.
Nhóm 2: Vì sao chữ viết ra đời? Tác dụng của
chữ viết?
Cây Pa-pi-rut
Nguyên nhân ra đời: Do nhu cầu tính lại ruộng đất bị ngập sau lũ, nhu cầu xây dựng, tính toán...mà toán học ra đời.
Nhóm 3: Nguyên nhân ra đời của toán học?
Những thành tựu của toán học phương đông
và tác dụng của nó?
Toán học
Thành tựu :
Ai cập: Giỏi hình học, tính diện tích hình tam giác, hình thang, tính số pi bằng 3,16 ( tương đối)
Lưỡng Hà: giỏi về số học, làm phép tính cộng trừ nhân chia lên đến hang triệu, tính số pi bằng 3,00 tính diện tích và chu vi hình tròn
Ấn Độ: phát minh ra số 0, cơ sở quan trọng để phát triển toán học sau này
Tác dụng: Phục vụ cuộc sống lúc bấy giờ và để lại kinh nghiệm quý cho giai đoạn sau.
Hàng loạt các công trình kiến trúc đã ra đời: Kim tự tháp Ai Cập, vườn treo Babilon,...
->Những công trình này là những kì tích về sức lao động và tài năng sáng tạo của con người.
Nhóm 4: Nêu thành tựu kiến trúc cổ đại
phương đông?
Một số hình ảnh về kiến trúc cổ đại Phương đông.
Bài tập:
1.Đặc điểm kinh tế của các quốc gia cổ đại phương đông?
2.Xã hội Phương đông gồm những tầng lớp nào?
3.Em hiểu thế nào là chế độ chuyên chế cổ đại Phương đông?
4.Cư dân phương đông thời cổ đại đã có những đóng góp gì về mặt văn hoá cho nhân loại?
Cảm ơn Thầy cô và các bạn đã theo dõi bài giảng này!
nguon VI OLET