TIẾT 6: BÀI 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚIBài 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP
TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
1. Cách mạng công nghiệp ở Anh:
Cách mạng công nghiệp ở Anh khởi đầu từ ngành nào?
- Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII, Anh là nước đầu tiên trên thế giới tiến hành cách mạng công nghiệp với việc phát minh ra máy móc trong ngành dệt.
a. Hoàn cảnh:
Bài 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP
TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
1. Cách mạng công nghiệp ở Anh:
- Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII, Anh là nước đầu tiên trên thế giới tiến hành cách mạng công nghiệp với việc phát minh ra máy móc trong ngành dệt.
a.Hoàn cảnh:
Vì: Giai cấp tư sản lên nắm chính quyền sớm, tích luỹ được nguồn vốn khổng lồ, có nguồn nhân công, sớm cải tiến kỹ thuật sản xuất ...
Vì sao máy móc được phát minh và sử dụng đầu tiên ở Anh ?
b. Thành tựu:
Xa kéo sợi quay tay
Máy kéo sợi Gien-ni
Em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào?
- 1764: Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni, nâng cao năng suất gấp 8 lần.
- Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy sợi Gien-ni
b. Thành tựu:
Giêm Ha-gri-vơ
Điều gì xảy ra trong ngành dệt của nước Anh khi máy kéo sợi Gien-ni được sử dụng rộng rãi?
- Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy sợi Gien-ni
b. Thành tựu:
Nêu các phát minh trong ngành dệt?
- Năm 1769, Ác-crai-tơ phát minh máy kéo sợi chạy bằng sức nước.
Máy kéo sợi chạy bằng sức nước (1769)
Ác-crai-tơ
- Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy sợi Gien-ni
b. Thành tựu:
- Năm 1769, Ác-crai-tơ, phát minh máy kéo sợi chạy bằng sức nước.
- Năm 1785, Ét-mơn Các-rai chế tạo máy dệt chạy bằng sức nước.
Tổng công ty May Việt Thắng
Tổng công cổ phần Phong Phú
Ét-mơn Các-rai
Máy dệt chạy bằng sức nước

Máy kéo sợi chạy bằng sức nước (1769)
Máy dệt chạy bằng sức nước
Hạn chế của máy kéo sợi và máy dệt chạy bằng sức nước là gì?
- Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy sợi Gien-ni
b. Thành tựu:
- Năm 1769, Ác-crai-tơ, phát minh máy kéo sợi chạy bằng sức nước.
- Năm 1785, Ét-mơn Các-rai máy dệt chạy bằng sức nước
- Năm 1784, Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước.
Máy hơi nước (1784)
Việc phát minh ra máy hơi nước có tầm quan trọng như thế nào?
Thúc đẩy nhiều ngành kinh tế khác ra đời và phát triển như luyện kim, khai mỏ, tiêu biểu là ngành giao thông vận tải.
Giêm Oát (1736-1819)
Tàu thủy chạy bằng máy hơi nước
Vì sao máy móc được sử dụng nhiều trong giao thông vận tải?
Vì do nhu cầu vận chuyển nguyên nhiên liệu, hàng hóa và hành khách tăng ...
Khánh thành tuyến đường sắt đầu tiên
Khánh thành tuyến đường sắt đầu tiên
Shinkansen là hệ thống tàu cao tốc nổi tiếng của Nhật Bản.
Tàu cao tốc của Pháp.
Vì sao giữa thế kỉ XIX, Anh đẩy mạnh sản xuất gang, thép và than đá?
Vì máy móc, đường sắt phát triển cần nhiều gang, thép và than đá. Năm 1850, Anh sản xuất một nửa số gang, thép và than đá thế giới.
Bài 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP
TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
1. Cách mạng công nghiệp ở Anh:
c. Kết quả:
Thực chất quá trình công nghiệp hóa ở Anh từ năm 1760 đến năm 1840.
Nhờ cách mạng công nghiệp, Anh diễn ra qúa trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc, Anh là nước đầu tiên tiến hành công nghiệp hóa.
Xưởng công nghiệp ở Anh
ANH – công xưởng của thế giới
Bài 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP
TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
1. Cách mạng công nghiệp ở Anh:
2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức:(đọc thêm)
3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp:
Lược đồ nước Anh giữa thế kỷ XVIII
Lược đồ nước Anh đầu thế kỷ XIX
- Quan sát 2 lược đồ, em hãy nêu những biến đổi của nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp?
Bài 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP
TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
1. Cách mạng công nghiệp ở Anh:
2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức:(đọc thêm)
3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp:
- Về kinh tế: Làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản như nâng cao năng suất lao động, hình thành các trung tâm kinh tế, thành phố lớn...
Hệ quả của cách mạng công nghiệp về mặt xã hội là gì?
- Về xã hội: hình thành 2 giai cấp cơ bản là tư sản và vô sản.
Cách mạng công nghiệp là gì?
Cách mạng công nghiệp: bước phát triển sản xuất tư bản chủ nghĩa, diễn ra đầu tiên ở Anh rồi lan ra các nước khác. Nó thúc đầy việc phát minh máy móc, đẩy mạnh sản xuất và hình thành hai giai cấp tư sản và vô sản.
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Câu 1: Lập bảng thống kê các máy móc được phát minh và sử dụng trong sản xuất từ thế kỷ XVIII ở Anh?
Máy sợi Gien-ni
Máy sợi chạy bằng sức nước
Máy dệt
Máy hơi nước
Giêm Ha-gri-vơ
Ac-rai-tơ
Ét-mơn Các-rai
Giêm Oát
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Câu 2: Sự thay đổi nào mang tính chất quyết định trong hoạt động sản xuất của các nước đã trải qua cách mạng công nghiệp ?
Là quá trình chuyển từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc đặc biệt là sự ra đời của máy hơi nước.
1. Thế nào là cách mạng công nghiệp?
3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp.
2. Nội dung của cách mạng công nghiệp.
SƠ KẾT BÀI HỌC
1- Học bài phần I.

2- Chuẩn bị Mục II- Bài 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN XÁC LẬP
TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI:
Câu 1.Tại sao CNTB càng phát triển càng thúc đẩy các nước tư bản đi xâm lược thuộc địa?

Câu 2. Các nước châu Á, châu Phi lần lượt trở thành thuộc địa của những nước nào?

Câu 3. Kết quả?
DẶN DÒ:
BÀI 3
1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỷ XIX
Lược đồ khu vực Mỹ La-tinh đầu TKXIX
II. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI

( HS tự học)

Lược đồ cách mạng 1848-1849 ở châu Âu
BÀI 3
II. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI- Quá trình xâm lược:
BÀI 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI=> Thế kỉ XIX CNTB được xác lập trên phạm vi toàn thế giới.
2. Sự xâm lược của các nước tư bản phương Tây đối với các nước Á, Phi.
BÀI 3
II. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚInguon VI OLET