Bài 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP
TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
Bài 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
1.Cách mạng công nghiệp ở Anh
1764
Giêm –Ha
ri-vơ
Máy kéo sợi
Gien-Ni
Xa kéo sợi quay tay
Máy kéo sợi Gien-ni
1769
Ác- crai
-tơ
Máy kéo sợi
chạy bằng sức
nước
Máy kéo sợi chạy bằng sức nước
Ác-crai-tơ
1785
Ét- mơn
Các-rai
Máy dệt
1784
Giêm Oát
Máy hơi nước
Ét-mơn Các-rai
Máy dệt chạy bằng sức nước
Giêm Oát (1736-1819)
Máy hơi nước (1784)
Máy kéo sợi Gien –ni đã giải quyết được nạn “ Đói sợi” , làm tăng năng xuất lao động và dẫn tới tình trạng “ Thừa sợi ” .
*Tác dụng : Giải quyết nạn
“ Thừa sợi ”, làm năng xuất tăng lên 40 lần.
* Hạn chế : Phải xây dựng nhà máy gần nguồn nước và không hoạt động được vào mùa đông vì nước đóng băng.
Đã giải quyết được tất cả khó khăn, hạn chế của ngành dệt, đưa nước Anh trở thành nước có ngành dệt phát triển nhất thế giới lúc bầy giờ phát minh vĩ đại thứ 2 trong lịch sử loài người.
1.Cách mạng công nghiệp ở Anh
Bài 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI

1.Cách mạng công nghiệp ở Anh
Bài 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
Đói sợi
Máy kéo sợi
chạy bằng
sức nước

Thừa sợi
Đặc điểm của cách mạng công nghiệp thế kỷ XVIII là: Những phát minh đều dựa trên thực tiễn và yêu cầu của sản xuất.
Máy kéo
sợi Gienni
Máy dệt
chạy bằng sức nước
Máy hơi
nước
Tàu thủy chạy bằng hơi nước
Xe lửa Xti- phen xơn
Khánh thành tuyến đường sắt đầu tiên
Đầu thế kỷ XIX máy móc
được sử dụng trong giao
thông vận tải: Tàu thủy, xe
lửa...
Do nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa và hành khách.

1.Cách mạng công nghiệp ở Anh
Bài 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
Đầu thế kỷ XIX máy móc
được sử dụng trong giao
thông vận tải: Tàu thủy, xe
lửa...
*Kết quả:
- Anh từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn máy móc .
- Từ một nước nông nghiệp, Anh đã trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới, là “ công xưởng của thế giới”.
Vậy cuộc cách mạng công
nghiệp đã đem lại kết quả gì
cho nước Anh?

1.Cách mạng công nghiệp ở Anh
2.CMCN ở Pháp, Đức (HS tự học)
3. Hệ quả của CMCN:
Bài 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
3. Hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp
Lược đồ nước Anh giữa thế kỷ XVIII
Lược đồ nước Anh đầu thế kỷ XIX
Có 4 thành phố trên 50 000 dân

Có 4 trung tâm sản xuất thủ công.

- Chưa có đường sắt.
- Có 14 thành phố trên 50 000 dân
Nhiều trung tâm công ghiệp bao trùm hầu hết cả nước.
Đường sắt nối liền các thành phố, hải cảng , khu công nghiệp...
3. Hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp
Giai cấp
Tư Sản
Giai cấp
vô sản
Mâu thuẫn
? Điều gì sẽ
xảy ra
Cách mạng
công nghiệp
Sản xuất
phát triển
nhanh chóng
I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
1. Cách mạng công nghiệp ở Anh
Bài 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP
TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức: ( HS tự học)
3. Hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp

- Về kinh tế :
+ Hình thành các trung tâm kinh tế, thành phố lớn.
+ Năng suất lao động tăng.
- Về xã hội : Hình thành hai giai cấp Tư sản và vô sản
mâu thuẫn với nhau → đấu tranh giai cấp trong xã hội
tư bản.
I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
1. Cách mạng công nghiệp ở Anh
Bài 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP
TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức: ( HS tự học)
3. Hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp
II. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI TOÀN THẾ GIỚI:
1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XIX: ( HS tự học)
2. Sự xâm lược của các nước tư bản phương Tây đối với các nước Á, Phi.
a. Nguyên nhân xâm lược:
Nguyên nhân nào mà
các nước P. Tây đẩy
mạnh xâm lược thuộc địa ?
I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
1. Cách mạng công nghiệp ở Anh
Bài 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP
TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức: ( HS tự học)
3. Hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp
II. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI TOÀN THẾ GIỚI:
1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XIX: ( HS tự học)
2. Sự xâm lược của các nước tư bản phương Tây đối với các nước Á, Phi.
a. Nguyên nhân xâm lược:
I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
Bài 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP
TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
II. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI TOÀN THẾ GIỚI:
1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XIX: ( HS tự học)
2. Sự xâm lược của các nước tư bản phương Tây đối với các nước Á, Phi.
a. Nguyên nhân xâm lược:
- Nhu cầu về nguyên liệu, thị trường, nhân công, tài nguyên tăng mạnh.  Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.

Hãy xác định những quốc gia ở châu Á, châu Phi bị thực dân phương Tây xâm chiếm trên lược đồ?
16

LƯỢC ĐỒ CÁC NƯỚC CHÂU Á
Anh
Pháp
Anh,Pháp, Đức, Mĩ
Hà lan
Tây-ban-nha
17
Anh
Pháp
Bản đồ các nước châu Phi
18
Lược đồ các nước đế quốc và thuộc địa đầu TK XX
- Anh, Pháp đẩy mạnh xâm chiếm phương Đông đặc biết là Ấn Độ, Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á .
- Châu Phi: Anh, Pháp, Đức, I-ta-li-a, Bỉ... ráo riết xâu xé, biến châu lục này thành thuộc địa.
b. Quá trình xâm lược thuộc địa:
2. Sự xâm lược của các nước tư bản phương Tây đối với các nước Á, Phi.
a. Nguyên nhân xâm lược:
c. Kết quả:
Cuối TK XIX đầu XX, hầu hết các nước Á, Phi lần lượt trở thành thuộc địa, phụ thuộc của thực dân Phương Tây.
Câu 1. Nội dung nào không phải là tiền đề của cuộc cách mạng công nghiệp?
A. Nguồn nhân công dồi dào.
B. Chỗ dựa tôn giáo
C. Nguồn vốn lớn.
D. Thị trường rộng lớn.
B. Chỗ dựa tôn giáo
LUYỆN TẬP
Câu 2. Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở nước nào?
A. Anh.
B. Pháp.
C. Đức.
D. Tây Ban Nha.
A. Anh.
LUYỆN TẬP
Câu 3. Cuộc cách mạng công nghiệp ở châu Âu diễn ra trong thời gian nào?
A. Thế kỉ XV-XVI.
B. Thế kỉ XVI-XVII.
C. Thế kỉ XVII-XVIII.
D.Thế kỉ XVIII-XIX.
D.Thế kỉ XVIII-XIX.
LUYỆN TẬP
Câu 4. Thành tựu quan trọng nhất của cuộc cách mạng công nghiệp ở châu Âu là gì?
Máy kéo sợi
Gien-ni.
B. Đầu máy xe lửa.
C. Máy hơi nước.
D. Phương pháp nấu than cốc.
C. Máy hơi nước.
LUYỆN TẬP
Câu 5. Nội dung nào không phải là hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp ở châu Âu là gì?
Nâng cao năng suất lao động.
B. Nhiều trung tâm công nghiệp mới ra đời.
C. Hình thành giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.
D. Giai cấp vô sản tăng cường bóc lột giai cấp tư sản.
D. Giai cấp vô sản tăng cường bóc lột giai cấp tư sản.
LUYỆN TẬP
Việt Nam và các nước Đông Nam Á đã trở thành thuộc địa của các nước CNTB phương Tây nào?
VẬN DỤNG
nguon VI OLET