TRƯỜNG THPT HOÀ LỢI
TỔ VẬT LÝ
Kính chào các thầy cô giáo
Chào các em!
Kiểm tra bài cũ :
1. Chọn câu trả lời đúng. Chu kì con lắc lò xo được tính theo công thức
A.
D.
C.
B.
Kiểm tra bài cũ :
2. Một con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m, dao động điều hòa. Khi vật qua vị trí có li độ x=2cm theo chiều âm thì thế năng của con lắc là:
A. 2J
D. 0,0002J
C. -0,02J
B.0,02J
Các em hãy quan sát
Bài 3 . Con Lắc Đơn
I. Th�? na`o la` con lắc đơn ?
Con lắc đơn gồm một vật nho? có khối lượng m, treo vào một sợi dây không da~n có khối lượng không đáng kể. Tất cả đặt trong trọng trường.
VTCB cu?a con la?c la` vi? tri? ma` d�y treo co? phuong tha?ng du?ng.
Xét dao động của một con lắc đơn có chiều dài l treo tại một nơi có gia tốc trọng trường g.
Chọn :
Gốc toạ độ O là vị trí cân bằng.
Chiều dương như hình vẽ.
Gốc thời gian t = 0 lúc bắt đầu dao động.
Chiếu lên tiếp tuyến qui đạo :
F = -Psin? = -mgsin? (1)
Trong trường hợp ? rất nhỏ (? <100)
II.Khảo sát dao động con lắc đơn về
mặt động lực học
Phương trình vi phân trên có nghiệm là : s = S0cos(?t+?)
Đặt :
Từ 1&2 
Vậy với các dao động nho,� dao động của con lắc đơn là một dao động điều hòa .
Chu kì :
Tần số :
Định luật II Newton : F = ma (2)

Vậy đối với các dao động nhỏ chu kì con lắc đơn chỉ phụ thuộc vào l và g mà không phụ thuộc vào biên độ A và khối lượng vật nặng m.

a = s” = -2s
III.Khảo sát dao động con lắc đơn về
mặt năng lượng
1.Động năng của con lắc đơn.
2.Thế năng của con lắc (chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng
3.Cơ năng của con lắc. Nếu bỏ qua ma sát thì cơ năng của con lắc được bảo toàn.
IV.Ứng dụng: xác định gia tốc rơi tự do
Từ công thức tính chu kì của con lắc đơn ta có thể đo được gia tốc trọng trường.
Chọn câu đúng :
a. Dao động của con lắc đơn là một dao động điều hoà .
c. Trong các dao động nhỏ tần số của con lắc đơn tỷ lệ với căn bậc hai của chiều dài của nó.
d. Trong các dao động nhỏ chu kỳ của con lắc đơn tỷ lệ với căn bậc hai của chiều dài của nó.
b. Trong các dao động nhỏ chu kỳ của con lắc đơn tăng theo biên độ của dao động .
CỦNG CỐ
Bài tập 1.
Bài tập 2
Một con lắc đơn dao động điều hoà có chu kỳ 2 (s) tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,86 ( m/s2) .
a.Tính chiều dài của con lắc .
b.Nếu giảm bớt 1/10 chiều dài của con lắc thì chu kỳ của nó lúc này là bao nhiêu ?
Bài giải 5
a) l = ?
Ta có :
b) T` = ?
BÀI TẬP VỀ NHÀ
+ CÁC BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI: tr 17 SGK
+ TÀI LIỆU SBT
+ HỌC BÀI VÀ LÀM BÀI TẬP, GIỜ SAU CHỮA BT BÀI 2-3.
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
VẬT LÝ 12
nguon VI OLET