LỊCH SỬ LỚP 5- TUẦN 3
Cuộc phản công
ở kinh thành Huế
Khởi động:
1. Nêu những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ.
-Mở rộng quan hệ ngoại giao , buôn bán với nhiều nước.
-Thuê chuyên gia nước ngoài giúp ta phát triển kinh tế.
-Xây dựng quân đội hùng mạnh.Mở trường dạy cách sử dụng máy móc đóng tàu ,đúc súng…
2.Những đề nghị đó của Nguyễn Trường Tộ có được vua quan nhà Nguyễn nghe theo và thực hiện không? Vì sao?
Những đề nghị đó của Nguyễn Trường Tộ không được vua quan nhà Nguyễn nghe theo và thực hiện.Vua Tự đức bảo thủ cho rằng những phương pháp cũ đã đủ để điều khiển quốc gia rồi.
Kinh thành Huế
Kinh thành Huế
Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2021
Lịch sử
1. Hoàn cảnh lịch sử.
2. Cuộc phản công ở kinh thành Huế.
3. Kết quả và ý nghĩa
Cuộc phản công ở kinh thành Huế
Cách đây hơn 100 năm, nơi đây từng chứng kiến cuộc chiến đấu rất ác liệt giữa phe chủ trương chiến đấu chống thực dân Pháp vào đêm ngày 5 - 8 – 1885. Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung này qua bài học hôm nay.
CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ
1. Hoàn cảnh lịch sử:
Hoạt động 1: Làm việc theo nhóm
Nhóm đôi đọc sách giáo khoa và tự trả lời các câu hỏi trong nhóm
1.Năm 1884, triều đình Huế đã làm gì?
2.Triều đình Huế công nhận quyền đô hộ của thực dân Pháp trên toàn bộ nước ta nhưng thái độ của nhân dân ta như thế nào?
3.Lúc này trong triều đình chia làm mấy phái ? Phân biệt điểm khác nhau giữa các phái đó?
4. Để chuẩn bị kháng chiến lâu dài Tôn Thất Thuyết đã làm gì?
5. Để đối phó lại thực dân Pháp đã làm gì?
6. Trước sự trắng trợn của kẻ thù, Tôn Thất Thuyết đã quyết định như thế nào?
- Năm 1884 Triều đình Huế kí hòa ước Giáp Thân công nhận quyền đô hộ của thực dân Pháp trên toàn bộ nước ta.
1.Năm 1884, triều đình Huế đã làm gì?
2.Triều đình Huế công nhận quyền đô hộ của thực dân Pháp trên toàn bộ nước ta nhưng thái độ của nhân dân ta như thế nào?
- Triều đình công nhận nhưng nhân dân không chịu khuất phục.
-Trong triều chia làm hai phái : phái chủ chiến và phái chủ hòa.
Phái chủ hòa: chủ trương thương thuyết với Pháp.
Phái chủ chiến: chủ trương chiến đấu chống Pháp.
3.Lúc này trong triều đình chia làm mấy phái ? Phân biệt điểm khác nhau giữa các phái đó?
4. Để chuẩn bị kháng chiến lâu dài Tôn Thất Thuyết đã làm gì?
Để chuẩn bị kháng chiến lâu dài, Tôn Thất Thuyết cho lập các căn cứ từ vùng rừng Quảng Trị đến Thanh Hóa. Lập các đội nghĩa binh ngày đêm luyện tập, sẵn sàng đánh Pháp.
Để đối phó lại, thực dân Pháp đã :
Kéo quân từ Bắc Kì vào Huế. Cho mời Tôn Thất Thuyết đến họp để bắt ông.
5. Để đối phó lại thực dân Pháp đã làm gì?
6. Trước sự trắng trợn của kẻ thù, Tôn Thất Thuyết đã quyết định như thế nào?
- Mặc dù sự chuẩn bị chưa thật đầy đủ, nhưng Tôn Thất Thuyết vẫn quyết định nổ súng trước để giành thế chủ động.
2. Cuộc phản công ở kinh thành Huế
Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm 4
Đọc thông tin trong sách giáo khoa tường thuật lại diễn biến cuộc phản công ở kinh thành Huế?
Đêm mồng 4 rạng sáng mồng 5-7-1885, trong cảnh khuya vắng lặng của kinh thành Huế, bỗng có tiếng súng thần công nổ rầm trời, lửa cháy sáng rực.
Đó cuộc tấn công vào đồn Mang Cá và tòa Khâm sứ Pháp của các đạo quân theo sự lãnh đạo của Tôn Thất Thuyết. Bị đánh bất ngờ, quân Pháp vô cùng bối rối. Nhưng nhờ có ưu thế về vũ khí, chúng ra sức cố thủ, đến gần sáng thì chúng tấn công lại. Quân giặc tiến vào kinh thành, mặc sức giết người, cướp của và tàn phá.
Hoạt động 3 : Làm việc cả lớp
3. Kết quả và ý nghĩa :
Cuộc phản công thất bại
Kết quả cuộc phản công ở kinh thành Huế như thế nào ?
Cuộc phản công thất bại, Tôn Thất Thuyết đã làm gì ?
Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi và đoàn tùy tùng lên vùng rừng núi Quảng Trị.
Tôn Thất thuyết
vua Hàm Nghi
Tại đây Tôn Thất Thuyết đã làm gì?
Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi thảo chiếu Cần Vương kêu gọi nhân dân khắp nơi đứng lên giúp vua cứu nước.
Em hiểu thế nào là “Cần vương” ?
Cần vương là giúp vua cứu nước.
Hưởng ứng chiếu Cần vương nhân dân ta đã làm gì?
Phong trào chống Pháp bùng lên mạnh mẽ trong cả nước.
Kể tên các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương?
- Khởi nghĩa Hương Khê (Hà Tĩnh) do Phan Đình Phùng lãnh đạo.
Khởi nghĩa Ba Đình (Thanh Hóa) do Phạm Bành – Đinh Công Tráng lãnh đạo
Khởi nghĩa Bãi Sậy (Hưng Yên) do Nguyễn Thiện thuật đứng đầu.

Các cuộc khởi nghĩa hưởng ứng chiếu Cần Vương nói lên điều gì?
Chứng tỏ nhân dân ta rất yêu nước, kiên cường đứng lên chống Pháp xâm lược.
Cuộc phản công ở kinh thành Huế tuy thất bại nhưng có ý nghĩa như thế nào ?
Cuộc phản công ở kinh thành Huế đã khơi dậy, cổ vũ cho tinh thần kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta.
Ghi nhớ:
Nam 1858, sau cu?c ph?n cơng ? kinh th�nh Hu?, Tơn Th?t Thuy?t dua vua H�m Nghi l�n v�ng n�i Qu?ng Tr? , ra chi?u C?n vuong. T? dĩ b�ng n? m?t phong tr�o ch?ng Ph�p m?nh m? k�o d�i d?n cu?i th? k? XIX, g?i l� phong
tr�o C?n vuong.
Củng cố
Trò chơi :
Có 5 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 2 thông tin : một đúng, một sai. Nhiệm vụ là hãy chọn thông tin đúng và gạch bỏ thông tin sai.
Câu 1 :
Tôn Thất Thuyết và vua Hàm Nghi theo phái chủ chiến.
Tôn Thất Thuyết và vua Hàm Nghi theo phái chủ hòa.
Câu 2 :
Cuộc phản công ở kinh thành Huế diễn ra vào đêm 7 – 5 – 1885.
Cuộc phản công ở kinh thành Huế diễn ra vào đêm 5 – 7 – 1885.
Câu 3 :
Tôn Thất Thuyết tự ý thảo chiếu Cần vương.
Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi thảo chiếu Cần vương.
Câu 4 :
Phong trào Cần vương gồm có các cuộc khởi nghĩa : Ba Đình, Hương Khê, Bãi Sậy, Yên Thế.
Phong trào Cần vương gồm có các cuộc khởi nghĩa : Ba Đình, Hương Khê.
Câu 5 :
Cuộc phản công thất bại, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi lên vùng rừng núi Quảng Trị để tiếp tục kháng chiến.
Cuộc phản công thất bại, Tôn Thất Thuyết đã cùng vua Hàm Nghi ở lại kinh thành Huế để tiếp tục kháng chiến.
Một vài hình ảnh em biết về kinh thành Huế .
Kinh thành Huế
Đại nội
Cửa Ngọ Môn
Khu lưu niệm Bác Hồ
Chợ Đông Ba
Chùa Thiên Mụ
Điện Hòn Chén
Xung Khiêm Tạ
Cầu Trường Tiền
Cầu Trường Tiền
Cầu Trường Tiền
Điện Khiêm Lương
Chúc các em chăm
ngoan học tốt .
nguon VI OLET