Tổ 3 <3
12a2
Chất giặt rửa tổng hợp
Để hạn chế khai thác dầu, mỡ động vật, thực vật
Người ta đã tổng hợp nhiều hợp chất không phải là muối của axit cacboxylic nhưng có tính năng giặt rửa như xà phòng
1. Khái niệm
CHẤT GIẶT RỬA TỔNG HỢP
CH3[CH2]10-CH2-O-SO3Na
Natri lauryl sunfat
Natri đođecylbenzensunfonat
Ví dụ
CH3[CH2]10-CH2-C6H4-SO3Na
2.Phương pháp sản xuất
-Chất giặt rửa tổng hợp được tổng hợp từ các chẩt lấy từ dầu mỏ
-Ví dụ : điều chế natri đođecylbenzensunfonat
Dầu mỏ
Axit đođecylbenzensunfonic
Natri đođecylbenzensunfonat
3.Thành phẩn và sử dụng các chế phẩm từ chất giặt rửa tổng hợp
-Các chế phẩm như bột giặt, kem giặt, ngoài chất giặt rửa tổng hợp, chất thơm…. Còn có thể có chất tẩy trắng như natri hipoclorit…. Natri hipoclorit có hại cho da tay
VENUS
Ưu điểm: chất giặt rửa tổng hợp có thể giặt với nước cứng, vì chúng ít bị kết tủa bởi ion canxi
Những chất giặt rửa tổng hợp có chứa gốc hidrocacbon phân nhánh gây ô nhiễm cho môi trường, vì chúng rất khó bị các vi sinh vật phân huỷ
Giống nhau:Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp có điểm chung đều là chất giặt rửa, có cùng cơ chế khi tẩy vết bẩn.
Không phải là muối natri của axit béo mà là các muối natri của axit dodexylbenzensunfonic. 
 Thành phần chính là muối natri hoặc kali của các axit béo
Ưu điểm hơn xà phòng ở chỗ có thể giặt rửa cả trong nước cứng
4. So sánh xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
Chúng ta không nên dùng xà phòng để giặt rửa trong nước cứng (nước có nhiều ion Ca2+, Mg2+)
XÀ PHÒNG
Xà phòng an toàn, không gây hại cho môi trường.
Chất giặt rửa tổng hợp
Có tác dụng xấu đối với môi trường.
Thank you!!!!!
^.^
nguon VI OLET