KĨ THUẬT 4

KHÂU THƯỜNG (tt)
GV: PHẠM THỊ THU TRANG
Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021

Kĩ thuật
Tiết 5: Khâu thường (tt).
Ghi nhớ
1.Khâu thường là cách khâu để tạo thành các mũi khâu cách
đều nhau ở hai mặt vải .Khi khâu mũi thường có thể khâu
liền nhiều mũi mới rút chỉ một lần.
2.Khâu thường được thực hiện theo chiều từ phải sang trái
và luân phiên lên kim, xuống kim cách đều nhau theo đường
dấu.
Mặt phải đường khâu
Mặt trái đường khâu
Để khâu thường ta thực hiện bao nhiêu bước? Đó là những bước nào?
- Để khâu thường ta thực hiện 2 bước:
+ Bước 1: Vạch dấu đường khâu.
+ Bước 2: Khâu các mũi khâu theo đường vạch dấu.
TIẾT HỌC KẾT THÚC.
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI.
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI
nguon VI OLET