KỈ THUẬT LỚP 4
KHÂU THƯỜNG
Khâu thường
Mặt phải đường khâu
Mặt trái đường khâu
Khâu thường
Khâu thường là cách khâu để tạo thành các mũi khâu cách đều nhau ở hai mặt vải
Khâu thường
Tìm những điều nên làm và không nên làm khi sử dụng dụng cụ học tập sắc nhọn?
Những điều không nên làm
Những điều nên làm
Dùng kim làm phi tiêu
Lấy kim chích vào bạn, dùng kim, kéo để đùa nghịch,làm đồ chơi trong quá trình học tập

Khi sử dụng kim, kéo theo sự hướng dẫn của thầy cô
Khi khâu cẩn thận tránh kim đâm vào tay.
Cắt vải,khâu xong cất kéo, kim vào hộp.
Làm gối cắm kim để tránh rơi vãi
lên kim
xuống kim
Đâm mũi kim từ phía dưới xiên lên trên mặt vải
Đâm mũi kim từ phía trên xiên xuống dưới mặt vải
Vạch dấu đường khâu
Khâu thường
5a/ Bắt đầu khâu
5b/ Khâu các mũi khâu đầu
5c/ Khâu các mũi khâu tiếp theo
6a/ Khâu lại mũi
6c/ Nút chỉ
6b/ Tạo vòng chỉ
Khâu thường
Ghi nhớ
1.Khâu thường là cách khâu để tạo thành các mũi khâu cách
đều nhau ở hai mặt vải .Khi khâu mũi thường có thể khâu
liền nhiều mũi mới rút chỉ một lần.
2.Khâu thường được thực hiện theo chiều từ phải sang trái
và luân phiên lên kim, xuống kim cách đều nhau theo đường
dấu.
nguon VI OLET