TRUNG TÂM GDTX TỈNH ĐĂKLĂK
TẬP THỂ LỚP 11A
Giáo viên: Dương Thị Nga
Dạy môn: Hóa Học
Bmt, ngày tháng 10 năm 2021
NGUYÊN TỬ
Hạt Nhân
Vỏ
Proton
Nơtron
Electron
mp 
qp =
p
n
e
mn =
qn = 0
me
qe =
1+
1u
mp 
1u
1-
0,00055u
1.Thành phần nguyên tử
KIẾN THỨC CẦN NẮM
2. Đặc trưng của nguyên tử:
* Z = số proton = số electron = số đơn vị điện tích hạt nhân = Số hiệu nguyên tử của nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn.
* Số khối: A = Z + N
* Kí hiệu nguyên tử:KIẾN THỨC CẦN NẮM
KIẾN THỨC CẦN NẮM
3. Nguyên tố hóa học – Đồng vị:
* Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.
* Đồng vị là các nguyên tử của cùng một nguyên tố có cùng Z nhưng khác N nên A cũng khác nhau.
* Nguyên tử khối trung bình:

Trong đó:
+ x1, x2,…lần lượt là % số nguyên tử hay số mol của các đồng vị tương ứng. ( x1 + x2 +…..= 100%)
+ A1, A2,… : là số khối các đồng vị tương ứng
 
Câu 1: Nguyên tử có xu hướng trung hòa về điện, vậy nếu nguyên tử X có 13e và 14n thì sẽ có bao nhiêu electron:
A. 14p
B. 13p
C. 1p
D. 27p
II. BÀI TẬP
Câu 2: Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử Y là 52, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. Xác định thành phần cấu tạo nguyên tử Y?
Ta có: S = P + E + N = 52
 2P + N =52 (1)
Số hạt mang điện nhiều hơn hạt ko mang điện là 16
(P+E) > N là 16
2P – N = 16 (2)
Từ (1) và (2) : P=E= 17
N=18
(mà P=E)
Câu 3: Tổng số hạt cơ bản trong nhân của nguyên tử X là 32, trong đó số hạt mang điện dương bằng số hạt không mang điện. Xác định thành phần cấu tạo nguyên tử X?
Ta có: S = P + E + N = 32
 2P + N =32 (1)
Số hạt mang điện tích dương bằng số hạt không mang điện tích :
P= N (2)
Từ (1) và (2) : P=E= 16
N=16
 
 
 
Câu 4: Hãy xác định điện tích hạt nhân,
số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối
 
 
A1 = 12
A2 = 13
x1 = 98,89%
x2 = 1,11%
 
 
(và x1 + x2 = 100)
 
GIẢI
 
A1 =63
A2=65
Ā =63,54
 
 
(x1 + x2 = 100)
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta có: x1 + x2 = 100
 
Vậy phần trăm về số nguyên tử của mỗi đồng vị là:
 
Câu 7: Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố kali, biết rằng trong tự nhiên thành phần phần trăm các đồng vị của kali là 93,258% 39K, 0,012% 40K và 6,730% 41K.
 
A1 = 39; A2 = 40; A3 = 41;
x1 = 93,258%; x2 = 0,012%; x3 = 6,730%.
 
Câu 8: Khối lượng nguyên tử của brom là 79.91. Brom có 2 đồng vị, đồng vị thứ nhất là chiếm 54.5%. Tìm khối lượng nguyên tử hay số khối của đồng vị thứ hai.
Bài tập về nhà: 1→6 SGK trang 82, 83.
Dặn dò
- Chuẩn bị bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử.
Chúc các em học tốt
nguon VI OLET