Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 4 Lịch sử 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       11      0
Ngày đăng 2018-09-03 20:44:23 Tác giả Hải Nguyễn Hồng loại .ppt kích thước 6.18 M số trang 11
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

- Ai làm vua nước Âu Lạc?Kiểm tra bài cũ: - Nêu những thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người dân Âu Lạc?Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2017Lịch sử:Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.1. Đời sống của nhân dân ta dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc. Câu 1 : Các triều đại phong kiến phương Bắc đã đô hộ nước ta từ năm nào đến năm nào? * Đọc từ đầu … đến sống theo luật pháp của người Hán. Các triều đại phong kiến phương Bắc đã đô hộ nước ta từ năm 17

  • Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc - 1
  • Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc - 2
  • Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc - 3
  • Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc - 4
  • Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

- Ai làm vua nước Âu Lạc?
Kiểm tra bài cũ:
- Nêu những thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người dân Âu Lạc?
Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2017

Lịch sử:
Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.
1. Đời sống của nhân dân ta dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc.
Câu 1 : Các triều đại phong kiến phương Bắc đã đô hộ nước ta từ năm nào đến năm nào?
* Đọc từ đầu … đến sống theo luật pháp của người Hán.
Các triều đại phong kiến phương Bắc đã đô hộ nước ta từ năm 179 TCN đến năm 938.
Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2017

Lịch sử:
1. Đời sống của nhân dân ta dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc.
Nước Âu Lạc bị chia thành quận, huyện do chính quyền người Hán cai quản.
Bọn quan lại bắt dân ta phải lên rừng săn voi, tê giác, bắt chim quý, đẵn gỗ trầm, xuống biển mò ngọc trai, bắt đồi mồi, khai thác san hô để cống nạp cho chúng.
Chúng đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục của người Hán, học chữ Hán, sống theo luật pháp của người Hán.
Câu 2: Khi đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm gì?
Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2017

Lịch sử:
Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.
Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc
Lịch sử:
1. Đời sống của nhân dân ta dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc.
Thứ hai ngày 25 tháng 9 năm 2017

Nhân dân ta phải cống nạp sản vật quý.
Chúng đưa người Hán sang, bắt dân ta học chữ Hán.
Lịch sử:
1. Đời sống của nhân dân ta dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc.
Thứ hai ngày 25 tháng 9 năm 2017

Kết luận: Nước ta bị các triều đại phong kiến
phương Bắc đô hộ hơn một nghìn năm.
Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.

Thứ hai ngày 29 tháng 9 năm 2014
Lịch sử:
Nước ta dưới ách đô hộ của
các triều đại phong kiến phương Bắc
2. Các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta chống lại ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.
Dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, nhân dân ta đã đã phản ứng ra sao ?
* Đọc đoạn từ Không chịu khuất phục …đến hết. Gạch chân nội dung cần trả lời (trong SGK) câu hỏi sau:
+ Không chịu khuất phục, nhân dân ta đã gìn giữ được các phong tục truyền thống vốn có như ăn trầu, nhuộm răng, mở các lễ hội vào mùa xuân…. Đồng thời, dân ta cũng biết tiếp thu nghề làm giấy, làm đồ thủy tinh, làm đồ trang sức…của người phương Bắc.
04:00
03:59
03:58
03:57
03:56
03:55
03:54
03:53
03:52
03:51
03:50
03:49
03:48
03:47
03:46
03:45
03:44
03:43
03:42
03:41
03:40
03:39
03:38
03:37
03:36
03:35
03:34
03:33
03:32
03:31
03:30
03:29
03:28
03:27
03:26
03:25
03:24
03:23
03:22
03:21
03:20
03:19
03:18
03:17
03:16
03:15
03:14
03:13
03:12
03:11
03:10
03:09
03:08
03:07
03:06
03:05
03:04
03:03
03:02
03:01
03:00
02:59
02:58
02:57
02:56
02:55
02:54
02:53
02:52
02:51
02:50
02:49
02:48
02:47
02:46
02:45
02:44
02:43
02:42
02:41
02:40
02:39
02:38
02:37
02:36
02:35
02:34
02:33
02:32
02:31
02:30
02:29
02:28
02:27
02:26
02:25
02:24
02:23
02:22
02:21
02:20
02:19
02:18
02:17
02:16
02:15
02:14
02:13
02:12
02:11
02:10
02:09
02:08
02:07
02:06
02:05
02:04
02:03
02:02
02:01
02:00
01:59
01:58
01:57
01:56
01:55
01:54
01:53
01:52
01:51
01:50
01:49
01:48
01:47
01:46
01:45
01:44
01:43
01:42
01:41
01:40
01:39
01:38
01:37
01:36
01:35
01:34
01:33
01:32
01:31
01:30
01:29
01:28
01:27
01:26
01:25
01:24
01:23
01:22
01:21
01:20
01:19
01:18
01:17
01:16
01:15
01:14
01:13
01:12
01:11
01:10
01:09
01:08
01:07
01:06
01:05
01:04
01:03
01:02
01:01
01:00
00:59
00:58
00:57
00:56
00:55
00:54
00:53
00:52
00:51
00:50
00:49
00:48
00:47
00:46
00:45
00:44
00:43
00:42
00:41
00:40
00:39
00:38
00:37
00:36
00:35
00:34
00:33
00:32
00:31
00:30
00:29
00:28
00:27
00:26
00:25
00:24
00:23
00:22
00:21
00:20
00:19
00:18
00:17
00:16
00:15
00:14
00:13
00:12
00:11
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
TG
Không cam chịu sự áp bức, bóc lột của bọn thống trị, nhân dân ta liên tục nổi dậy, đánh đuổi quân đô hộ qua nhiều cuộc nghĩa.
2. Hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta từ năm 179 TCN đến năm 938?
Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương bắc
Thứ hai ngày 29 tháng 9 năm 2014
Lịch sử:
Thứ hai ngày 25 tháng 9 năm 2017

- Mặc dù bị áp bức, bóc lột nặng nề, nhân dân ta vẫn
không chịu khuất phục, không ngừng nổi dậy đấu tranh.
Bằng chiến thắng Bạch Đằng vang dội, nhân dân ta đã
giành lại được độc lập hoàn toàn.
2. Các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta chống lại ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.
Lịch sử:
Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương bắc
BÀI HỌC
Nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ hơn một nghìn năm. Trong thời gian đó, mặc dù bị áp bức, bóc lột nặng nề, nhân dân ta vẫn không chịu khuất phục, không ngừng nổi dậy đấu tranh. Bằng chiến thắng Bạch Đằng vang dội, nhân dân ta đã giành lại được độc lập hoàn toàn.
Thứ hai ngày 25 tháng 9 năm 2017
- Trong thời gian đó, mặc dù bị áp bức, bóc lột nặng nề, nhân dân ta đã làm gì?
- Nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ trong khoảng thời gian bao lâu?
Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương bắc
Lịch sử:
Củng cố- dặn dò
Việc nhân dân ta liên tục khởi nghĩa chống lại ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc nói lên điều gì?
Đã kết thúc hơn một nghìn năm đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc và giành lại độc lập hoàn toàn cho đất nước ta.
Về nhà học bài và chuẩn bị bài:
“khởi nghĩa hai Bà Trưng ”

Nguồn:Hải Nguyễn Hồng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngbai_3_nuoc_ta_duoi_ach_do_ho_cua_cac_trieu_dai_phong_kien.ppt[6.18 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
qwo10q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-09-03 20:44:23
Loại file
ppt
Dung lượng
6.18 M
Trang
11
Lần tải
0
Lần xem
11
bài giảng điện tử Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

Xem thêm bài giảng

bài giảng MỚI NHẤT

bài giảng XEM NHIỀU