Chào mừng các em học sinh

THAM DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Minh Ánh
? Quá trình sụp đổ của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu diễn ra theo hướng nào?
A. Chính quyền tuyên bố từ bỏ CNXH và CN Mác – Lenin.
B. Thực hiện đa nguyên về chính trị, thay đổi tên nước và ngày quốc khánh.
C. Chuyển nền kinh tế theo cơ chế thị trường với nhiều thành phần sở hữu.
D. Kiên trì chế độ một đảng cầm quyền và chuyển nền kinh tế sang cơ chế thị trường theo định hướng XHCN.
KIỂM TRA BÀI CŨ
CHỦ ĐỀ II: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LA - TINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
BÀI 3
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA
BẢNG THỐNG KÊ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI II.
Đông Nam
Á
Bản đồ Đông Nam Á
IN - ĐÔ - NÊ - XI - A
17/8/1945
VIỆT NAM
2/9/1945
LÀO 12/10/1945
BẢNG THỐNG KÊ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI II.
Đông Nam
Á
In-đô-nê-xi-a
Việt Nam
Lào
17/8/1945
2/9/1945
12/10/1945
Nam Á
LÀO
IN-ĐÔ-NÊ-XI-A
VIỆT NAM
ẤN ĐỘ (1946-1950)
BẢNG THỐNG KÊ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI SAU CTTG2
Nam Á
Ấn Độ
Việt Nam
1950
AN-GIÊ-RI (1954-1962)
AI CẬP (1952)
Lược đồ Châu Phi
BẢNG THỐNG KÊ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI SAU CTTG2
Nam Á
Bắc Phi
Ấn Độ
- Ai Cập
An-giê-ri
Việt Nam
1962
1950
1952
Năm 1960, 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập (năm châu Phi)
Lược đồ Châu Phi
Vì sao năm 1960 gọi là năm châu Phi?
BẢNG THỐNG KÊ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI SAU CTTG2
Châu Phi
Mĩ La Tinh
17 nước
1960
MiÒn nam Ch©u Phi
CU BA (1/1/1959)
Lược đồ các nước Mĩ La Tinh
BẢNG THỐNG KÊ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI SAU CTTG2
Châu Phi
Mĩ La Tinh
17 nước
Cu Ba
1960
1/1/1959
Đến giữa những năm 60 của TK XX, hệ thống thuộc địa của CNĐQ căn bản bị sụp đổ.
5,2 triệu km2
Với 35 triệu dân, tập
trung chủ yếu ở miền Nam
châu Phi
Đến năm
1967
Hệ thống
thuộc địa
chỉ còn
BẢNG THỐNG KÊ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI SAU CTTG2
Miền nam châu Phi
Lược đồ châu Phi
ĂNG-GÔ-LA
11/1975
MÔ-DĂM-BÍCH
6/1975
GHI-NÊ BÍT-XAO
9/1974
BẢNG THỐNG KÊ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI SAU CTTG2
Ghi-nê-Bit-xao
Môdămbích
Ăng gô la
11/1975
6/1975
9/1974
Thắng lợi quan trọng của phong trào GPDT ở châu Phi.
BẢNG THỐNG KÊ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI SAU CTTG2
Miền nam châu Phi
Lược đồ châu Phi
Tây nam Phi
Rô-đê-đi-a
CH Nam Phi
là chính sách của chính quyền người da trắng phân biệt đối xử với người da đen và da màu
Chế độ phân biệt chủng tộc (Apacthai):
BẢNG THỐNG KÊ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI SAU CTTG2
Dim-ba-buê
Na-mi-bi-a
CH Nam Phi
1980
1990
1993
Hệ thống thuộc địa của CNĐQ bị sụp đổ hoàn.
Nen – xơn Man – đê – la:
Tổng thống người da đen
đầu tiên của nước
CH Nam PHi
DẶN DÒ
HỌC BÀI VÀ TÌM HIỂU TRƯỚC BÀI 4
nguon VI OLET