Bài 3-Ti?t 3: (vẽ trang trí)

T?O H?A TI?T TRANG TRÍ
Ti?t -1
I.Quan sát, nhận xét
Hình dáng ghi chép thật
Hình dáng cách điệu
Có nguồn gốc từ thiên nhiên
Họa tiết từ con vật thực và trang trí
TÙY VÀO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG NÊN CÁCH SỬ DỤNG HỌA TIẾT CŨNG KHÁC NHAU
Một số ứng dụng
*Trang trí khăn quàng
Trang trí hình chữ nhật
trang trí trên đồj vât
trang trí trên đồ vật
II.Cách tạo hoạ tiết
Lựa chọn nội dung hoạ tiết.
Để tạo được hoạ tiết chúng ta cần quan sát kĩ mẫu thật ,
Sau đó vẽ hình dáng th?c ra giấy,
Đơn giản ,bớt các đường nét không đẹp, hoặc lắp ghép các hình dáng lại với nhau để tạo thanh hoạ tiết trang trí .
?T? m?u th?t

Tạo hoạ tiết trang trí
Một số ghi chép hình dáng thật
Một số ghi chép hình dáng thật
TRÒ CHƠI GHÉP HÌNH


B
1
2
3
A
C
1
2
3
A
B
C
III.Thực hành
Tạo hoạ tiết trang trí theo hình mà các em đã chọn.
ĐÁNH GIÁ CỦNG CỐ
F
Dặn dò
? V? nh� hồn th�nh hình v? ch�p h?a ti?t th?t v� h?a ti?t c�ch di?u t? m?u
Chu?n b? m�u d? v? ti?p ti?t sau
nguon VI OLET