Uỷ Ban Nhân Dân Q8
Trường THCS PHÚ LỢI
CHÀO MỪNG
LỚP HỌC TRỰC TUYẾN
Lưu ý: tắt mic khi tham gia học
chỉ mở mic khi giáo viên đặt câu hỏi.
GV: Nguyễn Hồng Ngọc Tâm
Bài 4:
T?O HO? TI?T TRANG TRÍ
Mi thu?t 7
1. QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT
Nhìn hình vẽ các bạn cho Cô biết đây là con gì ?
Dù nhìn vào hình đầu tiên hay hình cuối cùng thì chúng ta vẫn nhận ra đó là: Con Gián .
Vậy các bạn hãy cho cô biết Tạo Hoạ Tiết Trang Trí là gì ?
Ho? ti?t trang tr� lă m?t ph?n kh�ng th? thi?u c?a m�n b? c?c mău .Ho? ti?t trang tr� thu?ng du?c l?y � tu?ng t? thiín nhiín nhu: c? cđy, hoa lâ, d?ng v?t,. sau d� câch di?u d? s? d?ng lăm ho? ti?t.
Ảnh chụp
hoa Rau Muống
Hoa
Rau Muống
cách điệu
M?t s? hình ?nh minh ho?
Đố
các bạn đây là hoa gì ?

Hoa
Hu?ng Duong
Đây là con vật gì ?
Cá sấu
Con cua
Đây là con vật gì ?
Đây là con vật gì ?

Con Tê Tê
*Sau khi quan sát các hình ảnh trên chúng ta thấy: hoạ tiết là hoa và các con vật.
*Tuy các loài động vật trên về hình dáng không đẹp như các loài động vật khác nhu: con công, con chim, con bươm bướm . Nhưng chúng ta đã tạo ra những hoạ tiết giúp các con vật trên rất đáng yêu và xinh đẹp nhưng vẫn giữ được đặc điểm riêng của nó.
?ng d?ng
C?a
Ho? ti?t
Ứng Dụng
Trong
Bài
Vẽ
Ứng Dụng Trong Đời Sống
*Vậy chúng ta sử dụng
hoạ tiết trang trí để làm gì ?
- Ho? ti?t trang trí du?c t?o ra ph?i phù h?p v?i d? v?t và tang thêm v? d?p cho d? v?t.
2.Cách
Tạo
Hoa
Tiết
Trang
trí
1
1.Chọn hoa, lá, động vật mà mình yêu thích.
2.Phát thảo cơ bản
3.Tạo hoạ tiết trang trí
4.Vẽ hoạ tiết hoàn chỉnh
Cá ngựa
cách điệu
Câch T?o Ho? Ti?t Trang Tr�:
-L?a ch?n n?i dung ho? ti?t
-Quan sât m?u th?t
-T?o ho? ti?t trang tr� s
3.Thực Hành
Tạo hoạ tiết trang trí
theo hình mà em đã chọn .
Một số hoạ tiết tham khảo
Dặn dò:
?Xem trước bài 5 "D? tài tranh phong cảnh"
?Sưu tầm tranh ảnh về phong cảnh đất nước ,
quê hương.
Thank for
watching
See You
nguon VI OLET