HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG
NGHỀ LÀM VƯỜN 11
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG
NGHỀ LÀM VƯỜN 11
BÀI 3: THỰC HÀNH
QUAN SÁT, MÔ TẢ MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN Ở ĐỊA PHƯƠNGBÀI 3: THỰC HÀNH: QUAN SÁT, MÔ TẢ VƯỜN


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nhận biết và so sánh những điễm giống nhau và khác nhau của mô các mô hình vườn.
- Phân tích ưu, nhược điểm của từng mô hình vườn ở địa phương trên cơ sở những điều đã học.
- Thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
2. Kỹ năng:
Rèn luyện kỉ năng phân tích, quan sát cho học sinh.
3.Thái độ:
Giúp học sinh xác định thái độ đúng đắn trong việc quản sát mô tả vườn


II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên :
- Máy tính, máy chiếu
- Giáo án powerpoint
- Phiếu học tập, hình ảnh về các mô hình vườn
2. Chuẩn bị của học sinh
- Nghiên cứu tài liệu về các mô hình vườn
- Thực hiện theo phân công giáo viên và nhóm.
- SGK, giấy A4, vở ghi, bút chì, bút mực, thước, máy tính cầm ta.
- Viết bài báo cáo thực hành theo nhóm


II. CHUẨN BỊ


III. QUY TRÌNH THỰC HÀNH
Bước 1: Quan sát địa điểm lập vườn
- Địa hình: bằng phẳng hay dốc, gần hay xa đồi núi, rừng…
- Tính chất của đất vườn.
- Diện tích từng khu vườn, cách bố trí các khu.
- Nguồn nước tưới cho vườn…
- Vẽ sơ đồ khu vườn.

Bước 1: Quan sát địa điểm lập vườn


Bước 1: Quan sát địa điểm lập vườnIII. QUY TRÌNH THỰC HÀNH
Bước 2: Quan sát cơ cấu cây trồng
- Những loại cây trong vườn: cây trồng chính, cây trồng xen, cây làm hàng rào, cây làm chắn gió
- Công thức trồng xen, các tầng..


Bước 2: Quan sát cơ cấu cây trồng


Bước 2: Quan sát cơ cấu cây trồng


Bước 2: Quan sát cơ cấu cây trồng


III. QUY TRÌNH THỰC HÀNH
Bước 3: Trao đổi với chủ vườn để biết thông tin khác liên quan đến vườn.
- Thời gian lập vườn, tuổi của những cây trồng chính
- Lí do chọn cơ cấu cây trồng trong vườn.
-Thu nhập hằng năm của từng loại cây trồng chính, phụ và các nguồn thu khác ( Chăn nuôi )..
- Nhu cầu thị trường, khả năng tiêu thụ sản phẩm.


Bước 3: Trao đổi với chủ vườn


Bước 3: Trao đổi với chủ vườn


Bước 3: Trao đổi với chủ vườn


Bước 3: Trao đổi với chủ vườn
- Đầu tư chí phí cho vườn.
- Các biện pháp kỉ thuậtchủ yếu đã áp dụng.
- Nguồn nhân lực phục vụ vườn.
- Tình hình cụ thể về chăn nuôi, nuôi cá của gia đình.
- Những kinh nghiệm trong hoạt độngcủa nghề làm vườn.


Bước 3: Trao đổi với chủ vườn


Bước 3: Trao đổi với chủ vườn


Bước 3: Trao đổi với chủ vườn


Bước 3: Trao đổi với chủ vườn


IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
1. Các nhóm viết báo cáo quan sát mô tả vườn ở địa phương trên giấy A4
2. Đạị diện các nhóm báo cáo kết quả thực hành
3. Các nhóm lần lượt nhận xét ưu, nhược điểm của nhóm báo cáo kết quả thực hành
4. Giáo viên tổng kết nhận xét ưu, nhược diểm của từng nhóm báo cáo kết quả thực hành
Thank You !
nguon VI OLET