MĨ THUẬT 7
Giáo viên : Tăng Thị Bảo Trân
Năm học: 2021 - 2022
Bút chì.
Gôm.
Màu
Tập giấy A4.
Bì đựng lưu bài.
Thước kẻ 30 cm, compa.
DỤNG CỤ HỌC TẬP MÔN MĨ THUẬT 7
Bài làm thực hiện trên khổ giấy A4.
Gồm có: họ và tên, lớp, bài ở góc trái tờ giấy A4.
Chụp hình lại gửi qua Zalo lớp trưởng.
Lớp trưởng sẽ tổng hợp và gửi qua Zalo của Cô. Cô sẽ chấm điểm cho các bạn.
Bài tranh đề tài, bài kiểm tra thì các bạn phải tạo khung 2cm.
HÌNH THỨC LÀM VÀ NỘP BÀI
Họ và tên: ………
Lớp:……………..
Bài: ……………..
ơ

Họ và tên: ………
Lớp:……………..
Bài: ……………..
TRÒ CHƠI
TÌM ĐỒ VẬT HÌNH KHỐI TRỤ VÀ KHỐI CẦU (1p)
3
2
4
1
1
5
6
7
8
2
3
4
TRÒ CHƠI
TÌM ĐỒ VẬT (1p)
3
2
4
1
1
5
6
7
8
2
3
4
3
2
4
1
BÀI 3: VẼ THEO MẪU
3
2
4
1
CÁI CỐC VÀ QUẢ
(Vẽ hình và vẽ đậm nhạt bằng bút chì)

3
2
4
1
1
4
3
2
1. Quan sát và nhận xét:
3
2
4
1
3
3
2
4
1
1. Quan sát và nhận xét:
2
4
1
Mẫu gồm có vật nào?
Vị trí của từng vật mẫu
Cái cốc có dạng hình gì?
So sánh độ đậm nhạt của cái cốc và quả.
So sánh tỉ lệ giữa miệng cốc và đáy cốc.

3
2
4
1
1. Quan sát và nhận xét:
2
4
1
* Mẫu gồm có cái cốc và quả.
- Cái cốc:
+ Có dạng hình trụ.
+ Gồm có miệng, thân, đáy.
+ Phần miệng rộng hơn phần đáy.
+ Cái cốc có màu nhạt.
+ Chất liệu: nhựa
+ Đứng phía sau quả và bị che một phần.
+ Cao hơn quả.
3
2
4
1
1. Quan sát và nhận xét:
2
4
1
- Quả có dạng hình gì?
- So sánh chiều cao và chiều ngang của quả.
- So sánh tỉ lệ của cái cốc và quả
- So sánh độ đậm nhạt của cái cốc và quả.3
2
4
1
1. Quan sát và nhận xét:
2
4
1
- Quả:
+ Có dạng hình cầu, chiều ngang lớn hơn chiều cao
+ Có độ đậm hơn cái cốc
+ Đứng phía trước và che một phần cái cốc
+ Thấp hơn cái cốc.
=> Ánh sáng từ bên trái chiếu vào vật mẫu nhẹ nhàng.
2
4
2. Cách vẽ:
- Bước 1: Vẽ khung hình chung
2
1
- Bước 2: Vẽ khung hình riêng
3
1
2. Cách vẽ:
- Bước 3: Vẽ hình bằng các nét thẳng
4
2. Cách vẽ:
- Bước 4: Vẽ chi tiết
2. Cách vẽ:
3
2
4
1
- Bước 5: Vẽ đậm nhạt bằng chì.
2. Cách vẽ:
3
2
4
1
- Bước 1: Vẽ khung hình chung.
- Bước 2: Vẽ khung hình riêng.
- Bước 3: Vẽ hình bằng các nét thẳng.
- Bước 4: Vẽ chi tiết.
- Bước 5: Vẽ đậm nhạt bằng chì.
Lưu ý: Tỉ lệ khung hình chung, khung hình riêng cũng như hình dáng của các mẫu sẽ không giống nhau vì còn phụ thuộc vào vị trí ngồi của người vẽ.
2. Cách vẽ:
3
2
4
1
NHỮNG BỐ CỤC CẦN TRÁNH
Bố cục quá lớn
Bố cục lệch lên trên
Bố cục lệch xuống dưới
Bố cục lệch trái
1
4
3
2
Bố cục nhỏ
5
BÀI VẼ THAM KHẢO
3
2
4
1
1
2
3
3
2
4
1
Em hãy vẽ hình cái cốc và quả
-Trên khổ giấy A4.
-Vẽ hình và vẽ đậm nhạt.
-Ảnh 1.a SGK Mĩ thuật 7 trang 82
- Bài làm hoàn thành của bạn.
3. Bài tập:
Họ và tên: ………
Lớp:……………..
Bài: ……………..
3
2
4
1
NHẬN XÉT
- Bố cục của vật mẫu
- Khung hình chung của vật mẫu
- Khung hình riêng của vật mẫu
- Tỉ lệ của vật mẫu
- Hình vẽ.
3
2
4
1
BÀI THAM KHẢO
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
Đối với bài học ở tiết học này :
- Hoàn thành bài vẽ (nếu chưa xong).
- Xem lại nội dung bài học .
Đối với bài học ở tiết học tiếp theo :
Xem trước nội dung bài : Tạo họa tiết trang trí.
Sưu tầm những mẫu hoa, lá, chim thú….
Chuẩn bị dụng cụ học tập : giấy A4, bút chì, gôm,….
nguon VI OLET