GV: NGUYỄN ĐỨC LỰC
PHÂN MÔN: LỊCH SỬ _ KHỐI 6
Tuần 5
BÀI 3: NGUỒN GỐC LOÀI NGƯỜI
Em hãy xác định ở thế kỉ nào?
Thế kỉ 11
Thế kỉ 21
Thế kỉ 20
Thế kỉ 5 TCN
Thiên niên kỉ 2
Em hãy xác định: từ thời điểm xảy ra các sự kiện ghi trên sơ đồ bên dưới đến hiện tại (năm 2021) là bao nhiêu năm, bao nhiêu thế kỉ?
20 thế kỉ: ( thế kỉ 1)
18 thế kỉ (thế kỉ 3)
15 thế kỉ (thế kỉ 6)
11 thế kỉ (thế kỉ 10)
Đến nay 1981 năm
Đến nay 1773 năm
Đến nay :1479 năm
Đến nay 1083 năm
Mục tiêu bài học
- Mô tả được quá trình tiến hoá từ Vượn người thành người trên Trái Đất. Sự xuất hiện của con người trên Trái Đất – điểm bắt đầu của lịch sử loài người.
- Xác định được dấu tích Sự hiện diện của Người tối cổ ở Đông Nam Á và Việt Nam.
BÀI 3: NGUỒN GỐC LOÀI NGƯỜI
KHỞI ĐỘNG
Con người có nguồn gốc từ đâu?
Quá trình tiến hóa diễn ra như thế nào?
I. QUÁ TRÌNH TIẾN HOÁ TỪ VƯỢN NGƯỜI THÀNH NGƯỜI
II. NHỮNG DẤU TÍCH CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN BIẾN TỪ VƯỢN THÀNH NGƯỜI Ở ĐÔNG NAM Á VÀ VIỆT NAM
I. Quá trình tiến hoá từ vượn người thành người
PHIẾU HỌC TẬP
Thời gian xuất hiện
Địa điểm tìm thấy sớm nhất
Đặc điểm não
Đặc điểm vận động,
Công cụ lao động
Đặc tên
Câu hỏi thảo luận:
I. Quá trình tiến hoá từ vượn người thành người
PHIẾU HỌC TẬP
Thời gian xuất hiện
Địa điểm tìm thấy sớm nhất
Đặc điểm não
Đặc điểm vận động,
Công cụ lao động
Đặc tên
Cách đây khoảng từ 6 đến 5 triệu năm.
Dáng thấp, đứng bằng hai chi sau, dáng cúi về phía trước
Xuất hiện khoảng 4 triệu năm trước
Xuất hiện khoảng 15 vạn năm trước
< 850 cm3
Từ 850-1100cm3
Từ 1450-1500 cm3
Đứng thẳng hoàn toàn bằng hai chi sau, dáng hơi cúi về phía trước
Dáng đứng thẳng, nhanh nhẹn (giống ngày nay)
Leo trèo sống nhờ tự nhiên trong khu rừng rậm
Hòn đá, cành cây
Biết trồng rau, chăn nuôi, dệt vải(giống ngày nay)
Vượn người
Người tối cổ
Người tinh khôn
Miền Đông Châu Phi, Tri nin trên đảo Gia va (In đô-nê-xi-a)
I. Quá trình tiến hoá từ vượn người thành người
Vượn người
Người tối cổ
Người tinh khôn
I. Quá trình tiến hoá từ vượn người thành người
I. Quá trình tiến hoá từ vượn người thành người
BÀI 3: NGUỒN GỐC LOÀI NGƯỜI
- Vượn người: Cách đây khoảng từ 6-5 triệu năm, dáng thấp, đứng bằng hai chi sau, dáng cúi về phía trước, não chưa phát triển, sống nhờ vào tự nhiên
- Người tối cổ: Cách đây khoảng từ 4 triệu năm, đứng thẳng hoàn toàn bằng hai chi sau, não có phát triển, biết dùng hòn đá, cành cây làm công cụ lao động
- Người tinh khôn: Cách đây khoảng từ 15 vạn năm, dáng đứng thẳng, nhanh nhẹn (giống ngày nay) não có phát triển hơn người tối cổ biết trồng rau, chăn nuôi, dệt vải…..
II. Những dấu tích của quá trình chuyển biến từ vượn thành người ở Đông Nam Á và Việt Nam
Câu hỏi .
3.Dấu tích của Người tối cổ ở Việt Nam
II. Những dấu tích của quá trình chuyển biến từ vượn thành người ở Đông Nam Á và Việt Nam
Tri nin – In đô nê xi a
Việt Nam: Thẩm khuyên, Núi đọ, An Khê, Xuân lộc
Ở Đông Nam Á tìm thấy từ xương, răng, các dụng cụ lao động … Ở Mi-an-ma; Thái Lan, Việt Nam. In-đo-ne-xi-a, Philippin, Malayxia
Đông Nam Á là một trong những chiếc nôi của loài người
Ở Việt Nam: Núi Đọ, An Khê, Xuân Lộc, Thẩm Khuyên -> Là một trong những chiếc nôi của loài người
II. Những dấu tích của quá trình chuyển biến từ vượn thành người ở Đông Nam Á và Việt Nam
I. Quá trình tiến hoá từ vượn người thành người
Tiết 4 -BÀI 3: NGUỒN GỐC LOÀI NGƯỜI
- Vượn người: Cách đây khoảng từ 6-5 triệu năm, dáng thấp, đứng bằng hai chi sau, dáng cúi về phía trước, não chưa phát triển, sống nhờ vào tự nhiên
- Người tối cổ: Cách đây khoảng từ 4 triệu năm, đứng thẳng hoàn toàn bằng hai chi sau, não có phát triển, biết dùng hòn đá, cành cây làm công cụ lao động
- Người tinh khôn: Cách đây khoảng từ 15 vạn năm, dáng đứng thẳng, nhanh nhẹn (giống ngày nay) não có phát triển hơn người tối cổ biết trồng rau, chăn nuôi, dệt vải…..
II. Những dấu tích của quá trình chuyển biến từ vượn thành người ở Đông Nam Á và Việt Nam
Ở Đông Nam Á tìm thấy từ xương, răng, các dụng cụ lao động … Ở Mi-an-ma; Thái Lan, Việt Nam. In-đo-ne-xi-a, Philippin, Malayxia
Đông Nam Á là một trong những chiếc nôi của loài người
Ở Việt Nam: Núi Đọ, An Khê, Xuân Lộc, Thẩm Khuyên -> Là một trong những chiếc nôi của loài người
LUYỆN TẬP
Bằng chứng nào chứng tỏ Đông Nam Á là nơi có con người xuất hiện rất sớm
Bài tập 1
Bài tập 2
Bài tập 3
Lập Bảng thống kê các di tích của người Tối cổ ở Đông Nam Á theo nội dung (tên quốc gia, địa điểm tìm thấy dấu tích của người tối cổ)
Dựa vào nội dung của bài học em hãy vẽ sơ đồ theo mẫu vào vở và hoàn thành sơ đồ tiến hóa từ vượn thành người.
1. Bằng chứng: Dựa vào bằng chứng khoa học được tìm thấy ở Đông Nam Á: hoá thạch ở Java, công cụ lao động của Người tối cổ, răng Người tối cổ tìm thấy khắp mội nơi trên khu vực ĐNA
2. Quan sát lược đồ hình 3 em hãy lập bảng thống kê các di tích của người Tối cổ ở Đông Nam Á
Pondaung
Tham Lot
Núi Đọ, An Khê, Xuân Lộc,Thẩm Khuyên- Thẩm Hai
Trinin, Liang Bua
Ta Bon
Ni-a
3. Sơ đồ theo mẫu vào vở và hoàn thành sơ đồ tiến hóa từ vượn thành người.
VẬN DỤNG
Phần lớn người châu Phi có làn da đen, người châu Á có làn da vàng còn người châu Âu có làn da trắng, liệu họ có chung một nguồn gốc hay không?
nguon VI OLET