Tiết 11,12
Luyện tập viết bài TLV số 1
I.ĐỀ BÀI THAM KHẢO
Đề 1. Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học.
Đề 2. Người ấy ( bạn, thầy, người thân,…sống mãi trong lòng tôi.
Đề 3.Tôi thấy mình đã khôn lớn
nguon VI OLET