Chào mừng các thầy, cô giáo về dự giờ
LỚP : 3A
MÔN : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
GV : Nguyễn Thị Minh
Bài hát: Đưa cơm cho mẹ đi cày
Tác giả: Hàn Ngọc Bích
Thảo luận :1/ Hãy kể tên các hoạt động được giới thiệu trong từng hình .
2/ Các hoạt động đó mang lại lợi ích gì ?1
2
3
4
5
1
Hoạt động : Chăm sóc và bảo vệ rừng
Lợi ích: - Giữ rừng, cung cấp gỗ, lâm sản, dược liệu,.
- Điều hoà khí hậu, chống xói mòn đất.
- Tạo nguồn thu nhập cho các hộ gia đình
2
Hoạt động : Nuôi cá
Lợi ích:
- Cung cấp cá để ăn
- Tạo nguồn thu nhập cho các hộ gia đình
- Cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến thực phẩm
Hoạt động : Thu hoạch lúa
3
Lợi ích:
-Cung cấp gạo để ăn.
-Tạo nguồn thu nhập cho các hộ gia đình.
-Cung cấp nguyên liệu cho ngành xuất khẩu gạo.
Hoạt động : Chăn nuôi lợn
4
Lợi ích:
-Cung cấp thịt để ăn.
-Tạo nguồn thu nhập cho các hộ gia đình.
-Cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến thực phẩm.
Hoạt động : Chăn nuôi gà
5
Lợi ích:
-Cung cấp thịt, trứng để ăn.
-Tạo nguồn thu nhập cho các hộ gia đình.
-Cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến thực phẩm.
1.Chăm sóc và bảo vệ rừng
2.Nuôi cá
3.Gặt lúa
5.Nuôi gà
4.Nuôi lợn
Các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản, trồng rừng,... được gọi là gì?
Các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, trồng rừng… được gọi là hoạt động nông nghiệp.
Ghi nhớ
Hoạt động nông nghiệp có vai trò gì?
- Cung cấp thức ăn cho con người và động vật
- Tạo nguồn thu nhập cho các hộ gia đình
- Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp
chế biến thực phẩm.
- T?o ra s?n ph?m dựng d? xu?t kh?u,
Cấy lúa
Nhãn lồng
Cạo mủ cao su
Thu hoạch cà phê
Giải lao
Em hãy kể tên các hoạt động nông nghiệp nơi em sống (hoặc em biết) và ích lợi của các hoạt động đó.

THỰC ĐƠN HỌC TẬP
Nối cột A với cột B cho thích hợp
a) Chăm sóc và bảo vệ rừng
b) Chăn nuôi gà,vịt,cá
c) Trồng lúa
d) Trồng cây ăn quả
e) Trồng chè
1.Cung cấp thức ăn và chế biến các loại sản phẩm xuất khẩu
2.Cung cấp gạo để ăn và xuất khẩu
3. Cung cấp gỗ, điều hòa không khí, chống bão lũ
4.Cung cấp chè để uống và xuất khẩu
5. Lấy qủa để ăn và chế biến các loại nước uống và các loại sản phẩm từ trái cây
A : Hoạt động
B : Ích lợi
ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TiẾP THEO
Cá nhân: Đọc trước bài Hoạt động công nghiệp thương mại.
- Nhóm: Sưu tầm một số tranh ảnh về hoạt động mua bán, khai thác khoáng sản, một số hoạt động trong nhà máy .
Chuẩn bị đồ dùng phục vụ trò chơi “Bán hàng”
Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ!
CHÚC CÁC EM NGOAN-HỌC GIỎI
1
2
3
6
5
7
4
HỘP QUÀ BÍ ẨN
Trò chơi
8
Việt Nam là nước xuất khẩu lúa gạo lớn thứ bao nhiêu trên thế giới ?
Thứ hai trên thế giới

Kể tên một số sản phẩm nông nghiệp
xuất khẩu của Việt Nam ?
Trong các vùng dưới đây, vùng nào sản xuất nhiều lúa gạo nhất?

Đồng bằng Nam Bộ
Tây Nguyên
Miền trung
a
Dê, bò thường được chăn nuôi nhiều ở miền nào ?
Miền núi
Lúa, ngô, khoai trồng nhiều ở vùng nào?
Đồng bằng
Nhãn lồng là đặc sản của tỉnh nào ?
Hưng Yên
Hoạt động nào không phải là hoạt động nông nghiệp trong các hoạt động sau ?
c. Khai thác than
a. Đánh bắt thủy sản
b. Trồng rừng
d. Trồng lúa
Thứ tư ngày 07 tháng 12 năm 2011
Tự nhiên và Xã hội
Hoạt động nông nghiệp
Hãy nêu một số câu ca dao, tục ngữ nói
về hoạt động nông nghiệp.
Thứ tư ngày 07tháng 12 năm 2011
Tự nhiên và Xã hội
Hoạt động nông nghiệp
1.Các hoạt động nông nghiệp
2.Các hoạt động nông nghiệp ở địa phương
3.Các hoạt động nông nghiệp ở nước ta
Các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, trồng rừng,…được gọi là hoạt động nông nghiệp.
Kiểm tra bài cũ
Câu 1:Em hãy kể tên các cơ sở hoạt động thông tin liên lạc.
Các cơ sở hoạt động thông tin liên lạc bao gồm: Bưu điện, đài truyền hình, đài phát thanh,…

Câu 2 : Các cơ sở thông tin liên lạc có nhiệm vụ gì?
Các cơ sở thông tin liên lạc có nhiệm vụ nhận, chuyển, phát tin tức, thư tín, bưu phẩm giữa các địa phương trong nước và trong nước với nước ngoài.
Em hãy kể tên các hoạt động nông nghiệp nơi em sống (hoặc em biết) và các sản phẩm của hoạt động đó.
Thảo luận nhóm 4
1
Chăm sóc và bảo vệ rừng
Nuôi cá
2
Gặt lúa
3
4
Nuôi lợn
Nuôi gà
5
1.Chăm sóc và bảo vệ rừng
2.Nuôi cá
3.Gặt lúa
5.Nuôi gà
4.Nuôi lợn
Em hãy kể tên các hoạt động nông nghiệp nơi em sống (hoặc em biết) và các sản phẩm của hoạt động đó.
Trình bày
1
2
3
4
5
Nuôi cá
Gặt lúa
Nuôi lợn
Nuôi gà
Chăm sóc và bảo vệ rừng
- Giữ rừng, cung cấp gỗ, lâm sản, dược liệu,.
- Điều hoà khí hậu, chống xói mòn đất.
- Tạo nguồn thu nhập cho các hộ gia đình
-Cung cấp thịt, trứng để ăn.
-Tạo nguồn thu nhập cho các
hộ gia đình.
-Cung cấp nguyên liệu cho ngành
chế biến thực phẩm.
- Cung cấp cá để ăn
- Tạo nguồn thu nhập cho các hộ gia đình
- Cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến thực
phẩm
- Cung cấp thịt để ăn.
- Tạo nguồn thu nhập cho các hộ
gia đình.
- Cung cấp nguyên liệu cho ngành
chế biến thực phẩm.
- Cung cấp gạo để ăn.
- Tạo nguồn thu nhập cho các
hộ gia đình.
- Cung cấp nguyên liệu cho ngành
xuất khẩu gạo.
Em hãy kể tên các hoạt động nông nghiệp nơi em sống (hoặc em biết) và các sản phẩm của hoạt động đó.

THỰC ĐƠN HỌC TẬP
Thảo luận nhóm 4