Bài 30. Hoạt động nông nghiệp

Đăng ngày 12/16/2017 8:05:50 AM | Thể loại: Tự nhiên và Xã hội | Chia sẽ bởi: Thanh Nguyễn Thị Vân | Lần tải: 0 | Lần xem: 12 | Page: 28 | Kích thước: 6.11 M | Loại file: pptx
  • Bài 30. Hoạt động nông nghiệp - 1
  • Bài 30. Hoạt động nông nghiệp - 2
  • Bài 30. Hoạt động nông nghiệp - 3
  • Bài 30. Hoạt động nông nghiệp - 4
  • Bài 30. Hoạt động nông nghiệp - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

bài giảng Bài 30. Hoạt động nông nghiệp, Tự nhiên và Xã hội. . https://nslide.com/bai-giang/bai-30-hoat-dong-nong-nghiep.ggux0q.html

Nội dung

Môn: Tự nhiên và xã hội
Lớp 3/3
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
Về dự giờ và thăm lớp
GV: Nguyễn Thị Vân Thanh
Thứ sáu, ngày 02 tháng 12 năm 2016
Toán
+
Kiểm tra bài cũ
Hãy kể tên những cơ sở thông tin liên lạc.
Các cơ sở thông tin liên lạc làm nhiệm vụ gì?
Thứ sáu, ngày 02 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và Xã hội
+
Hoạt động nông nghiệp
Hoạt động 1: Tìm hiểu về hoạt động nông nghiệp
1
2
3
4
5
s
58
Hãy nêu tên các hoạt động và nêu lợi ích của hoạt động đó
Thứ sáu, ngày 02 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và Xã hội
+
Hoạt động nông nghiệp
Thảo luận nhóm 4
phiếu
s
58
Thứ sáu, ngày 02 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và Xã hội
+
Hoạt động nông nghiệp
Hoạt động 1: Tìm hiểu về hoạt động nông nghiệp
1
Hoạt động: Chăm sóc và bảo vệ rừng
Ích lợi: Cung cấp gỗ, để không khí thêm trong lành,
ngăn lũ, lụt và chống xói mòn đất.
s
58
Thứ sáu, ngày 02 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và Xã hội
+
Hoạt động nông nghiệp
Hoạt động 1: Tìm hiểu về hoạt động nông nghiệp
2
Hoạt động: Nuôi cá
Ích lợi: Cung cấp thức ăn cho con người, tạo nguồn
thu nhập cho gia đình.
s
58
Thứ sáu, ngày 02 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và Xã hội
+
Hoạt động nông nghiệp
Hoạt động 1: Tìm hiểu về hoạt động nông nghiệp
Hoạt động: Gặt lúa
Ích lợi: Làm ra hạt gạo để nuôi sống con người.
3
s
58
Thứ sáu, ngày 02 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và Xã hội
+
Hoạt động nông nghiệp
Hoạt động 1: Tìm hiểu về hoạt động nông nghiệp
Hoạt động: Nuôi lợn
Ích lợi: Cung cấp thức ăn cho con người, tạo nguồn thu nhập cho gia đình.
4
s
58
Thứ sáu, ngày 02 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và Xã hội
+
Hoạt động nông nghiệp
Hoạt động 1: Tìm hiểu về hoạt động nông nghiệp
Hoạt động: Nuôi gà
Ích lợi: Cung cấp thức ăn cho con người, tạo nguồn thu nhập cho gia đình.
5
s
58
1
2
3
4
5
Nuôi cá
Gặt lúa
Nuôi lợn
Nuôi gà

Cung cấp gỗ,ngăn lũ lụt, chống xói mòn và để không khí thêm trong lành.
Chăm sóc và bảo vệ rừng
Cung cấp thức ăn cho con người, tạo nguồn thu nhập cho gia đình.
Làm ra hạt gạo để nuôi sống con người.

Cung cấp thức ăn cho con người, tạo nguồn thu nhập cho gia đình.


Cung cấp thức ăn cho con người, tạo nguồn thu nhập cho gia đình.
Thứ sáu, ngày 02 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và Xã hội
+
Hoạt động nông nghiệp
Các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, trồng rừng… được gọi là hoạt động nông nghiệp.
Hoạt động nông nghiệp cung cấp lương thực, thực phẩm nuôi sống con người và tăng thu nhập gia đình
Thứ sáu, ngày 02 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và Xã hội
+
Hoạt động nông nghiệp
Trồng nhãn
Trồng chè
Thứ sáu, ngày 02 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và Xã hội
+
Hoạt động nông nghiệp
Trồng dâu, nuôi tằm
Chăn nuôi dê
Sản
phẩm
trà
Thứ sáu, ngày 02 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và Xã hội
+
Hoạt động nông nghiệp
Cà phê
Thứ sáu, ngày 02 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và Xã hội
+
Hoạt động nông nghiệp
Hoạt động 2: Giới thiệu một số hoạt động nông nghiệp ở địa phương, tỉnh, thành phố em đang sống.
Ở địa phương, tỉnh, thành phố em đang sống có những hoạt động nông nghiệp nào?
s
58
Thứ sáu, ngày 02 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và Xã hội
+
Hoạt động nông nghiệp
Cá nhân
s
58
Thứ sáu, ngày 02 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và Xã hội
+
Hoạt động nông nghiệp
Hoạt động 2: Giới thiệu một số hoạt động nông nghiệp ở địa phương, tỉnh, thành phố em đang sống.
Nuôi vịt
Trồng bắp
Trồng sắn
Trồng khoai lang
Thứ sáu, ngày 02 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và Xã hội
+
Hoạt động nông nghiệp
Hoạt động 2: Giới thiệu một số hoạt động nông nghiệp ở địa phương, tỉnh, thành phố.
Cấy lúa
Nuôi bò
Trồng đu đủ
Trồng rau
Thứ sáu, ngày 02 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và Xã hội
+
Hoạt động nông nghiệp
Hoạt động 2: Giới thiệu một số hoạt động nông nghiệp ở địa phương, tỉnh, thành phố.
Nuôi gà
Chăn nuôi heo
Thứ sáu, ngày 02 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và Xã hội
+
Hoạt động nông nghiệp
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Thứ sáu, ngày 02 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và Xã hội
+
Hoạt động nông nghiệp
1
Đây là một từ gồm có 7 chữ cái, có nội dung như sau:
Người sống bằng nghề làm ruộng được gọi là gì?
N
Ô
N
G
D
Â
N
Thứ sáu, ngày 02 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và Xã hội
+
Hoạt động nông nghiệp
1
Nuôi gia súc, gia cầm gọi chung là gì?
Đây là một từ gồm có 8 chữ cái.
C
H
Ă
N
N
U
Ô
I
Thứ sáu, ngày 02 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và Xã hội
+
Hoạt động nông nghiệp
Đất trồng trọt có bờ bao quanh trong các cánh đồng
gọi là gì? Đây là một từ gồm có 5 chữ cái.
5
R
U

N
G
Thứ sáu, ngày 02 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và Xã hội
+
Hoạt động nông nghiệp
Các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, trồng rừng… được gọi là hoạt động nông nghiệp.
Các HĐ nào đc gọi là hoạt động nông nghiệp?
Thứ sáu, ngày 02 tháng 12 năm 2016
Tự nhiên và Xã hội
+
Hoạt động nông nghiệp
Các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, trồng rừng… được gọi là hoạt động nông nghiệp.
Chúc các thầy cô mạnh khỏe
Chúc các em học giỏi, chăm ngoan