CHÀO MỪNG
KIỂM TRA ĐỒ DÙNG HỌC TẬP

- Giấy vẽ ( vở tập vẽ).
Chì.
Màu.
Gôm ( tẩy).
Thứ ba, ngày 21 tháng 4 nam 2009
Mĩ thuật
Mi thu?t
BàI 31 : vẽ Tranh

Thứ ba, ngày 21 tháng 4 nam 2009
đề tài các con vậtThứ ba, ngày 21 tháng 4 nam 2009
Bài 31: Vẽ tranh
Đề tài các con vật
Mĩ thuật
1. QUAN SÁT, NHẬN XÉT

Trò chơi: Đố bạn con gì ?
Quan sát các con vật sau:
đây là con vật gỡ ?
- Con thỏ
Nó có đặc điểm gỡ nổi bật ?
- Có hai tai dài, đuôi ngắn hay còn gọi là đuôi cụt.
Thứ ba, ngày 21 tháng 4 nam 2009
Bài 31: Vẽ tranh
Đề tài các con vật
Mĩ thuật
đây là con vật gỡ ?
- Con mèo.
Nó có đặc điểm gỡ ?
- Có tai hình tam giác, đầu hình tròn.
Nó có ích lợi gỡ không ?
- Nó bắt chuột.
Thứ ba, ngày 21 tháng 4 nam 2009
Bài 31: Vẽ tranh
Đề tài các con vật
Mĩ thuật
đây là con vật gỡ ?
- Con chó.
Màu sắc của nó như thế nào ?
- Màu nâu.
Thứ ba, ngày 21 tháng 4 nam 2009
Bài 31: Vẽ tranh
Đề tài các con vật
Mĩ thuật
Dầu, thân, chân
Các con vật thường có nh?ng bộ phận chính nào ?
Thứ ba, ngày 21 tháng 4 nam 2009
Bài 31: Vẽ tranh
Đề tài các con vật
Mĩ thuật
Em hãy kể một số con vật mà em biết?
Con gà, con vịt, con ngựa, con cá, con chim.
Thứ ba, ngày 21 tháng 4 nam 2009
Bài 31: Vẽ tranh
Đề tài các con vật
Mĩ thuật
2. CÁCH VẼ
Vẽ các bộ phận chính:
Thứ ba, ngày 21 tháng 4 nam 2009
Bài 31: Vẽ tranh
Đề tài các con vật
Mĩ thuật
- Vẽ thân.
- Vẽ đầu.
- Vẽ chi tiết.
Thứ ba, ngày 21 tháng 4 nam 2009
Bài 31: Vẽ tranh
Đề tài các con vật
Mĩ thuật
Những bức tranh đẹp
Thứ ba, ngày 21 tháng 4 nam 2009
Bài 31: Vẽ tranh
Đề tài các con vật
Mĩ thuật
Thứ ba, ngày 21 tháng 4 nam 2009
Bài 31: Vẽ tranh
Đề tài các con vật
Mĩ thuật
Thứ ba, ngày 21 tháng 4 nam 2009
Bài 31: Vẽ tranh
Đề tài các con vật
Mĩ thuật
Thứ ba, ngày 21 tháng 4 nam 2009
Bài 31: Vẽ tranh Đề tài các con vật
Mĩ thuật
Thứ ba, ngày 21 tháng 4 nam 2009
Bài 31: Vẽ tranh Đề tài các con vật
Mĩ thuật
3. Thực hành
1
2
3
4
5
Thứ ba, ngày 21 tháng 4 nam 2009
Bài 31: Vẽ tranh
Đề tài các con vật
Mĩ thuật
4. Nhận xét, đánh giá
Nhận xét đánh giá bài thực hành dựa theo những tiêu chuẩn sau:
- Hình ảnh đẹp.
- Sắp xếp bố cục tương xứng với phần giấy vẽ, hài hoà tự nhiên.
- Sử dụng màu sắc tươi sáng làm nổi bật nội dung của bài vẽ.
Thứ ba, ngày 21 tháng 4 nam 2009
Bài 31: Vẽ tranh
Đề tài các con vật
Mĩ thuật
Tập nặn hoặc xé dán hình dáng người.
- Đất nặn và đồ dùng học tập.

Chuẩn bị bài sau:
Thứ ba, ngày 21 tháng 4 nam 2009
Bài 31: Vẽ tranh
Đề tài các con vật
Mĩ thuật