BÀI 31: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH bài giảng THPT

Đăng ngày 11/30/2014 3:34:51 PM | Thể loại: THPT | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 29.94 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH ĐIỆN BIÊN
TRUNG TÂM GDTX TỈNH
BÀI 31: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
Môn: Địa lí 12 – GDTX - Ban cơ bản
Giáo viên thực hiện: Trần Mai Thanh
Năm học: 2013-2014

Cuộc thi thiết kế bài giảng Elearning

Sponsor Documents