Bai 32 cac khu vuc Chau Phi

bài giảng điện tử Địa lí Địa lí 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 4       6      0
Ngày đăng 2013-01-04 20:55:19 Tác giả Quoc Phu loại .ppt kích thước 10.40 M số trang 22
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

trường PT DT NT ĐIểU ONGĐỊA LÍ 7năm học 2012- 2013SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚCTRƯỜNG PT DT NỘI TRÚ ĐIỂU ONGTiết 37- Bài 32: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI 1.Phân biệt ba khu vực châu PhiH:32.1- Lược đồ ba khu vực châu PhiEm hãy xác định trên H32.1 vị trí, giới hạn các khu vực châu Phi.Bắc PhiTrung PhiNam PhiTiết 37- Bài 32: CÁC KHU VỰC CHÂU PHIH:32.1- Lược đồ ba khu vực châu PhiCác khu vực châu Phi nằm trong những môi trường khí hậu gì?Chí tuyến BắcChí tuyến NamMôi trường xích đạo ẩmMôi trường nhiệt đới

 • Bai 32 cac khu vuc Chau Phi - 1
 • Bai 32 cac khu vuc Chau Phi - 2
 • Bai 32 cac khu vuc Chau Phi - 3
 • Bai 32 cac khu vuc Chau Phi - 4
 • Bai 32 cac khu vuc Chau Phi - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

trường PT DT NT ĐIểU ONG
ĐỊA LÍ 7
năm học 2012- 2013
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG PT DT NỘI TRÚ ĐIỂU ONG
Tiết 37- Bài 32: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI
1.Phân biệt ba khu vực châu Phi
H:32.1- Lược đồ ba khu vực châu Phi
Em hãy xác định trên H32.1 vị trí, giới hạn các khu vực châu Phi.
Bắc Phi
Trung Phi
Nam Phi
Tiết 37- Bài 32: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI
H:32.1- Lược đồ ba khu vực châu Phi
Các khu vực châu Phi nằm trong những môi trường khí hậu gì?
Chí tuyến Bắc
Chí tuyến Nam
Môi trường xích đạo ẩm
Môi trường nhiệt đới
1. Phân biệt ba khu vực châu Phi
Tiết 37- Bài 32: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI
Ba khu vực châu Phi lại nằm trong hai
môi trường khí hậu, mỗi khu vực có đặc
điểm thiên nhiên rất khác nhau.
Trong phạm vị bài học hôm nay chúng
ta tìm hiểu khu vực Bắc Phi và Trung Phi.
Tiết 37: Bài 32: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI
2. Khái quát tự nhiên khu vực Bắc Phi và Trung Phi
Nghiên cứu nội dung Sgk và lược đồ H26.1, H32.1
(Sgk).Hãy “So sánh sự khác biệt về các thành phần tự nhiên của 2 khu vực Bắc Phi và Trung Phi” điền nội dung vào bảng sau:
Nhóm 1,2: So sánh về địa hình
Nhóm 3,4: So sánh về Khí hậu
Nhóm 5,6: So sánh về thảm thực vật
THẢO LUẬN NHÓM:
Thời gian: 3 phút
Tiết 37: Bài 32: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI
Nhóm 1,2: Địa hình
Nhóm 3,4: Khí hậu
Nhóm 5,6: Thảm thực vật
THẢO LUẬN NHÓM:
Thời gian: 3 phút
2. Khái quát tự nhiên khu vực Bắc Phi và Trung Phi
Tiết 37: Bài 32: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI
-Núi trẻ At-lát
-Đồng bằng ven
Địa Trung Hải
-Hoang mạc
Xa-ha-ra lớn
nhất thế giới
-Chủ yếu là các bồn địa
- Có các sơn nguyên và hồ kiến tạo
Khí hậu
-Kiểu khí hậu
Địa Trung Hải: Mưa nhiều.
-Nhiệt đới:
Rất khô, nóng.
-Xích đạo ẩm và nhiệt đới
-Gió mùa xích đạo.
-Rừng lá rộng rậm rạp: cây sồi, dẻ...
Thảm thực vật
-Xavan cây bụi
thưa thớt, cằn
cỗi.
-Ở các ốc đảo
cây cối xanh tốt
-Rừng rậm
xanh quanh năm.
-Rừng thưa và xavan.
-Rừng rậm trên sườn đón gió.
-“Xavan công viên” trên các cao nguyên.
2. Khái quát tự nhiên khu vực Bắc Phi và Trung Phi
Tiết 37: Bài 32: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI
Qua bảng tổng hợp và lược
đồ tự nhiên cho biết sự phân
hoá của thiên nhiên 2 khu vực
Bắc Phi và Trung Phi thể hiện
Như thế nào?
-Bắc Phi:Thiên nhiên có sự phân
hoá rõ rệt từ Bắc xuống Nam
2. Khái quát tự nhiên khu vực Bắc Phi và Trung Phi
-Trung Phi:Thiên nhiên phân hoá
theo hướng từ Tây sang Đông
Tiết 37: Bài 32: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI
-Em hãy xác định trên bản đồ
vị trí dãy núi At-lát và sa mạc
Xa-ha-ra.
-Xác định các sơn nguyên
và bồn địa ở khu vực Bắc
Phi vàTrung Phi.
-Quan sát bản đồ cho biết hồ
tập trung chủ yếu ở khu vực
nào của châu Phi?
Xác định trên bản đồ.
Hồ Vích-to-ri-a
2. Khái quát tự nhiên khu vực Bắc Phi và Trung Phi
Dãy At-lát
Tiết 37: Bài 32: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI
Ốc đảo trong hoang mạc Xa-ha-ra
Cảnh quan Xavan
2. Khái quát tự nhiên khu vực Bắc Phi và Trung Phi
Tiết 37: Bài 32: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI
Với những điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên
nhiên như vậy, khu vực Bắc Phi và Trung Phi có
đặc điểm phát triển kinh tế-xã hội như thế nào?
Chúng ta tiếp tục nghiên cứu phần kinh tế- xã hội
Tiết 37: Bài 32: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI
3. Khái quát kinh tế - xã hội khu vực Bắc Phi và Trung Phi
Thảo luận theo cặp( bàn):
Nghiên cứu nội dung phần b mục 1,2-sgk.
Hãy “So sánh các yếu tố kinh tế-xã hội của
Bắc Phi và Trung Phi” điền vào bảng sau:
2 phút
3. Khái quát kinh tế - xã hội khu vực Bắc Phi và Trung Phi
Chủ yếu người Ả Rập
và người Béc-be
Chủ yếu người Ban-tu, là khu
vực đông dân nhất châu Phi.
Ơ-rô-pê-ô-ít
Nê-grô-ít
Đạo hồi
Rất đa dạng
-Khai thác, xuất khẩu
dầu mỏ, khí đốt.
-Phát triển du lịch.
-Trồng lúa mì, ngô,
cây ăn quả, cây CN
nhiệt đới: bông, ôliu
-Trồng trọt chăn nuôi theo lối
cổ truyền, khai thác lâm sản,
khoáng sản, trồng cây công
nghiệp xuất khẩu
-Công nghiệp chưa phát triển
Khu vực Bắc Phi
Khu vực Trung Phi
3. Khái quát kinh tế - xã hội khu vực Bắc Phi và Trung Phi
Chủ yếu người Ả Rập
và người Béc-be
Chủ yếu người Ban-tu, là khu
vực đông dân nhất châu Phi.
Ơ-rô-pê-ô-ít
Nê-grô-ít
Đạo hồi
Rất đa dạng
-Khai thác, xuất khẩu
dầu mỏ, khí đốt.
-Phát triển du lịch.
-Trồng lúa mì, ngô,
cây ăn quả, cây CN
nhiệt đới: bông, ôliu
-Trồng trọt chăn nuôi theo lối
cổ truyền, khai thác lâm sản,
khoáng sản, trồng cây công
nghiệp xuất khẩu.
-Công nghiệp chưa phát triển
-Kinh tế tương đối phát
triển trên cơ sở các
ngành dầu khí và du lịch
-Kinh tế chậm phát triển,
chủ yếu xuất khẩu nông sản,
khai thác lâm sản, khoáng sản.
Nhận xét chung
Tiết 37: Bài 32: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI
Xác định vị trí của sông Nin trên bản đồ.
Nêu giá trị của sông Nin đối với sản xuất nông nghiệp của Bắc Phi?
Tiết 37: Bài 32: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI
Em hãy xác định trên bản đồ một số loại khoáng sản quan trọng của Bắc Phi và Trung Phi.
Kim cương
3. Khái quát kinh tế - xã hội khu vực Bắc Phi và Trung Phi
Tiết 37: Bài 32: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI
Xác định các loại cây công nghiệp chủ yếu ở Bắc Phi và Trung Phi.
Sản xuất nông nghiệp của
Trung Phi phát triển chủ yếu
ở những vùng nào ?
Vì sao?
3. Khái quát kinh tế - xã hội khu vực Bắc Phi và Trung Phi
Tiết 37: Bài 32: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI
Sản xuất nông nghiệp phát
triển chủ yếu ở:
-Ven vịnh Ghi-nê
-Ven hồ Vich-to-ri-a
Vì khu vực này nhiều mưa, có khí hậu xích đạo và cận xích đạo.
3. Khái quát kinh tế - xã hội khu vực Bắc Phi và Trung Phi
CỦNG CỐ
1/ Xa-ha-ra là hoang mạc nhiệt đới lớn nhất
thế giới thuộc khu vực:
a. Bắc Phi
b. Trung Phi
c. Nam Phi
c. Đông Phi
2/ Khu vực tập trung đông dân cư nhất châu phi là :
a. Bắc Phi
b. Trung Phi
c. Nam Phi
d. Cả 3 khu vực trên
CỦNG CỐ
3. Nền kinh tế Bắc Phi phát triển chủ yếu dựa vào:
Phát triển cây ăn quả, cây công nghiệp
Thu thuế hàng hải qua kênh đào Xuyê
Khai thác, xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt, du lịch
Phát triển cây lương thực, cây công nghiệp ở các ốc đảo
4. Cây công nghiệp chủ yếu của khu vực Trung Phi là:
a. Ca cao, cà phê
b. Cam, chanh, nho
c. Lạc, cam, chanh
d. Cả b và c đúng
5. Đọc tên và xác định các quốc gia thuộc khu vực Bắc Phi trên bản đồ
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
-Học bài hôm nay, trả lời câu hỏi và bài tập 1,2-sgk
Tìm hiểu trước những đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của khu vực Nam Phi
GIỜ HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC
XIN CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM.

Nguồn:Quoc Phu

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bai 32 cac khu vuc Chau Phi
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngDia_7_bai_32_cac_khu_vuc_chau_phi.ppt[10.40 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
1fhuyq
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-01-04 20:55:19
Loại file
ppt
Dung lượng
10.40 M
Trang
22
Lần tải
4
Lần xem
6
bài giảng điện tử Bai 32 cac khu vuc Chau Phi

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • BÀI 32 CÁC KHU VỰC CHÂU PHI
  Địa lý 7
  BÀI 32 CÁC KHU VỰC CHÂU PHI

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/12/2012

  Xem: 0

 • Bài 32. Các khu vực châu Phi
  Địa lý 7
  Bài 32. Các khu vực châu Phi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2011

  Xem: 0

 • Bài 32. CÁC KHU VỰC CHÂU PHI
  Địa lý 7
  Bài 32. CÁC KHU VỰC CHÂU PHI

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2010

  Xem: 22

 • BÀI 32 CÁC KHU VỰC CHÂU PHI
  Địa lý 7
  BÀI 32 CÁC KHU VỰC CHÂU PHI

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2013

  Xem: 0

 • Bài 32. Các khu vực châu Phi
  Địa lý 7
  Bài 32. Các khu vực châu Phi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2013

  Xem: 0

 • Bài 32. CÁC KHU VỰC CHÂU PHI
  Lịch sử
  Bài 32. CÁC KHU VỰC CHÂU PHI

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2010

  Xem: 3

 • Bài 32. CÁC KHU VỰC CHÂU PHI
  Bài giảng THCS
  Bài 32. CÁC KHU VỰC CHÂU PHI

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng THCS

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2010

  Xem: 0

 • Bài 32. CÁC KHU VỰC CHÂU PHI
  Giáo án cấp II
  Bài 32. CÁC KHU VỰC CHÂU PHI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án cấp II

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/6/2010

  Xem: 1

 • Bài 32. Các khu vực châu Phi
  Địa lí 7
  Bài 32. Các khu vực châu Phi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2016

  Xem: 0

 • Bài 32. Các khu vực châu Phi
  Địa lí 7
  Bài 32. Các khu vực châu Phi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/12/2017

  Xem: 0