Kiểm tra bài cũ
Trình bày sự tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song và viết công thức tính lực tương tác trên ?
Trả lời:
- Hai dòng điện song song cùng chiều thì hút nhau.
- Hai dòng chiều song song ngược chiều thì đẩy nhau.
Biểu thức lực tương tác :
Kiểm tra bài cũ
Phát biểu quy tắc bàn tay trái ?
Trả lời:
Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ xuyên vào lòng bàn tay.
Chiều từ cổ tay đến ngón tay trùng với chiều dòng điện.
Ngón tay cái choãi ra 900 chỉ chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện.
BÀI 32: LỰC LO-REN-XƠ
Nội dung chính của bài học

Sơ đồ thí nghiệm
1
1
2
3
4
1. Vòng dây Hem-hôn
2. Bình thuỷ tinh trong có chứa khí trơ
3. Sợi dây đốt
4. Vòng tròn sáng xuất hiện khi có dòng điện chạy qua vòng dây Hem-hôn
1. Thí nghiệm
Xem video
1. Thí nghiệm
Vì sao có vòng tròn sáng màu xanh khi có dòng điện chạy trong vòng dây Hem-hôn ?
Company Logo
Do tác dụng nhiệt của dòng điện, các electron phát ra từ sợi đốt va chạm với các phân tử khí trong bình làm phát quang. Vòng tròn cho biết quỹ đạo của electron trong từ trường, tức là từ trường tác dụng lực từ lên electron.
1. Thí nghiệm
Khi ngắt dòng điện chạy qua vòng dây Hem-hôn (vẫn duy trì nguồn đốt sợi dây) vệt sáng có quỹ đạo như thế nào ?
Quỹ dạo là vệt sáng thẳng không có vòng tròn sáng. Vì electron không chịu tác dụng của lực từ do dòng điện trong vòng dây Hem-hôn gây ra.
2. Lực Lo-ren-xơ
Phương của lực Lo-ren-xơ.

Chiều của lực Lo-ren-xơ.

Độ lớn của lực Lo-ren-xơ.
I
×
-
-
-
-
Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng quỹ đạo electron một góc bao nhiêu?
2. Lực Lo-ren-xơ
Phương của lực Lo-ren-xơ.

Chiều của lực Lo-ren-xơ.

Độ lớn của lực Lo-ren-xơ.
Lực Lo-ren-xơ có phương vuông góc với vectơ vận tốc của electron và vectơ cảm ứng từ tại điểm khảo sát.
-
-
-
-
2. Lực Lo-ren-xơ
Phương của lực Lo-ren-xơ.

Chiều của lực Lo-ren-xơ.

Độ lớn của lực Lo-ren-xơ.
Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ xuyên vào lòng bàn tay.
Chiều từ cổ tay đến ngón tay trùng với chiều chuyển dời của hạt mang điện.
Ngón tay cái choãi ra 900 chỉ chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện.
2. Lực Lo-ren-xơ
Phương của lực Lo-ren-xơ.

Chiều của lực Lo-ren-xơ.

Độ lớn của lực Lo-ren-xơ.
- Mật độ điện tích : n
Vận tốc chuyển động có hướng của các điện tích : v
Độ lớn mỗi điện tích : |q|
Lực từ tác dụng lên dây dẫn là: F=IBl
Xét một đoạn dây dẫn như hình vẽ:
2. Lực Lo-ren-xơ
Phương của lực Lo-ren-xơ.

Chiều của lực Lo-ren-xơ.

Độ lớn của lực Lo-ren-xơ.
Tổng số điện tích trong đoạn dòng điện: N = nSl

- Điện lượng di chuyển qua tiết diện S trong 1 giây = điện lượng nằm trong hình trụ có S, v : I = jS = NSv|q|
3. Ứng dụng của lực Lo-ren-xơ
Company Logo
ống phóng điện tử
Màn hình LCD
3. Ứng dụng của lực Lo-ren-xơ
Hai cuộn dây l,l’ và hai cuộn dây 2,2’ tạo ra từ trường theo những phương nào? Và từ trường đó lái chùm tia electron theo phương nào?
Company Logo
3. Ứng dụng của lực Lo-ren-xơ
Hai cuộn dây l,l’ tạo ra từ trường nằm ngang.
Hai cuộn dây 2,2 tạo ra từ trường thẳng đứng. từ trường nằm ngang lái chùm tia theo phương thẳng đứng, từ trường thẳng đứng lái chùm tia theo phương nằm ngang.
4. Củng cố
Company Logo
Câu 1 : Lực Lorenxơ là:
A. Lực từ do dòng điện này tác dụng lên dòng điện kia.
B. Lực từ tác dụng lên hạt mang điện đặt đứng yên trong từ trường.
C. Lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường.
D. Lực từ tác dụng lên dòng điện.
Company Logo
4. Củng cố
Câu 2: Chiều của lực Lorenxơ được xác định bằng:
A. Qui tắc bàn tay phải.
B. Qui tắc cái đinh ốc.
C. Qui tắc vặn nút chai.
D. Qui tắc bàn tay trái.
Thank You !