MĨ THUẬT 4
1
2
3
4
* Giới thiệu bài :
* Các em cho biết cây hoa gì
Miền Bắc thường chơi vào dịp tết ?
Hoa đào
2
3
4
* Các em cho thầy biết Hoa Đào
thường có màu gì ?
Màu hồng
3
4
* Các em cho biết cây hoa gì
Miền Nam thường chơi vào dịp tết ?
Hoa mai
4
* Các em cho thầy biết Hoa Mai
thường có màu gì ?
Màu vàng, hoặc trắng
Cây hoa Đào, cây hoa Mai vàng
Quan sát cho biết 2 cây hoa trên
được trồng vào đâu ?
Thứ sáu ngày 13 tháng 04 năm 2012
Mĩ thuật
BÀI 32 : VẼ TRANG TRÍ
TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ CHẬU CẢNH
Hoạt động 1. Quan sát nhận xét
Thảo luận nhóm
Quan sát tranh và cho biết:
- Hình dáng của các chậu cảnh ?
- Chậu cảnh có những bộ phận nào ?
BÀI 32:TẠO DÁNG, TRANG TRÍ CHẬU CẢNH
* Chậu cảnh Gồm các bộ phận sau :
Miệng
Thân
Đáy
Chân
BÀI 32:TẠO DÁNG, TRANG TRÍ CHẬU CẢNH
1
2
- Các em hãy so sánh sự giống nhau
và khác nhau của 2 chậu cảnh ?
- Chậu cảnh thường làm bằng chất liệu gì ?
- Cách trang trí, màu sắc như thế nào ?
BÀI 32:TẠO DÁNG, TRANG TRÍ CHẬU CẢNH
BÀI 32:TẠO DÁNG, TRANG TRÍ CHẬU CẢNH
* Giới thiệu thêm một số chậu cảnh.....
* Giới thiệu thêm một số cây chậu cảnh.....
BÀI 32:TẠO DÁNG, TRANG TRÍ CHẬU CẢNH
Hoạt động 2. Cách tạo dáng và trang trí chậu cảnh
* B1 : Vẽ phác khung hình chung, kẻ trục đối xứng của chậu cảnh.
* B2 : Tìm tỉ lệ các bộ phận miệng thân, đáy vẽ chi tiết .
* B3 : Vẽ hình mảng trang trí vào chậu cảnh .
* B4 : Vẽ màu theo ý thích .
BÀI 32:TẠO DÁNG, TRANG TRÍ CHẬU CẢNH
* B1 : Vẽ phác khung hình chung, kẻ trục đối xứng của chậu cảnh.
* B2 : Tìm tỉ lệ các bộ phận miệng thân, đáy vẽ chi tiết .
* B3 : Vẽ hình mảng trang trí vào chậu cảnh .
* B4 : Vẽ màu theo ý thích .
Hình vẽ chậu cảnh quá nhỏ
Hình vẽ chậu cảnh bị lệch một bên
Hình vẽ chậu cảnh vừa với phần giấy
BÀI 32:TẠO DÁNG, TRANG TRÍ CHẬU CẢNH
* Các hãy chọn và vẽ vào vở tập vẽ mộT CHậu cảnh và trang trí theo ý thích .
THỰC HÀNH
* Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá .
- Nhận xét về :
- Hình dáng chậu cảnh.
- Cách tạo dáng và trang trí.
- Mầu sắc ra sao.
- Em thích bài vẽ nào nhất ? Vì sao ?