Bài 33. Các khu vực châu Phi (Tiếp theo)

Đăng ngày 10/13/2017 7:59:38 AM | Thể loại: Địa lí 7 | Chia sẽ bởi: Tùng Vũ Duy Thanh | Lần tải: 2 | Lần xem: 5 | Page: 11 | Kích thước: 0.84 M | Loại file: pptx
  • Bài 33. Các khu vực châu Phi (Tiếp theo) - 1
  • Bài 33. Các khu vực châu Phi (Tiếp theo) - 2
  • Bài 33. Các khu vực châu Phi (Tiếp theo) - 3
  • Bài 33. Các khu vực châu Phi (Tiếp theo) - 4
  • Bài 33. Các khu vực châu Phi (Tiếp theo) - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

bài giảng Bài 33. Các khu vực châu Phi (Tiếp theo), Địa lí 7. . Chúng tôi chia sẽ đến đọc giả thư viện Bài 33. Các khu vực châu Phi (Tiếp theo) .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu Bài 33. Các khu vực châu Phi (Tiếp theo) thuộc thể loại Địa lí 7 được chia sẽ bởi thành viên Tùng Vũ Duy Thanh đến cộng đồng nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được đưa vào mục Địa lí 7 , có 11 trang, thuộc thể loại .pptx, cùng thể loại còn có Bài giảng Địa lí Địa lí 7 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Tiết 34 – Bài 33, 34: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI (tiếp theo) THỰC HÀNH: SO SÁNH NỀN KINH TẾ BA KHU VỰC CHÂU PHI Người dạy: Vũ Duy Thanh Tùng Lớp: 7 https://nslide.com/bai-giang/bai-33-cac-khu-vuc-chau-phi-tiep-theo.et2v0q.html

Nội dung

Tiết 34 – Bài 33, 34: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI (tiếp theo)
THỰC HÀNH: SO SÁNH NỀN KINH TẾ BA KHU VỰC CHÂU PHI
Người dạy: Vũ Duy Thanh Tùng
Lớp: 7