MÔN MỸ THUẬT
Bài 33. Vẽ tranh đề tài:
VUI CHƠI TRONG MÙA HÈ
1. Tìm và chọn nội dung đề tài
MĨ THUẬT LỚP 4
1. Tìm và chọn nội dung đề tài
2. Cách vẽ tranh
Bài 33. Vẽ tranh đề tài:
VUI CHƠI TRONG MÙA HÈ
MĨ THUẬT LỚP 4
THỰC HÀNH