VẼ TRANH
ĐỀ TÀI TỰ CHỌN
MĨ THUẬT 4
* Giới thiệu bài :
1
4
3
2
1
4
3
2

Mĩ thuật
BÀI 34 : VẼ TRANH
ĐỀ TÀI TỰ CHỌN


- Từ đầu năm học đến giờ, các em đã biết vẽ tranh theo những đề tài nào ?
- Em thích vẽ tranh về đề tài nào nhất ?
Những đề tài thiếu nhi yêu thích vẽ tranh:

Tranh Phong cảnh
Tranh Con vật
Tranh Chân dung người thân
Tranh về đề tài Trường em
Tranh Tĩnh vật ( hoa, quả, cây cối, .. )
V..v……
Thảo luận nhóm
*Hoạt động 1 :Tìm chọn nội dung, đề tài : - Cho hs xem tranh về những đề tài khác nhau, đặt câu hỏi để các em tìm hiểu : .......
*Tranh đề tài Vui chơi ngày hè
*Tranh đề tài Nhà trường
* Đề tài Cảnh đẹp quê hương
* Đề tài Vệ sinh môi trường
* Đề tài Lễ hội.
* Đề tài An toàn giao thông.
*Tranh đề tài Học tập
*Tranh đề tài Lễ hội
*Tranh đề tài lao động
* Tranh đề tài Quân đội
Bước 1 : Vẽ phác các mảng chính phụ.
Bước 2 : Vẽ bằng nét thẳng hình ảnh chính, phụ.
Bước 3 : Sửa hình vẽ chi tiết.
Bước 4 : Vẽ màu theo ý thích.
* Hoạt động 2: Cách vẽ tranh .
* Bước 1: Vẽ phác các mảng chớnh, phụ .
* Bước 2 : Vẽ bằng nét thẳng hình ảnh chính, phụ.
*Bước 3 : Sửa hình vẽ chi tiết .
*Bước 4 : Vẽ màu theo ý thích .
THỰC HÀNH
- Các em vẽ một bức tranh theo các đề tài đã quan sát :

* Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá .
- Nhận xét về :
- Hình vẽ .
- Mầu sắc
- Em thích bài vẽ nào nhất ? Vì sao ?