Bài 35: Khái quát châu mĩ

Đăng ngày 10/17/2011 8:40:53 AM | Thể loại: Địa lý 7 | Chia sẽ bởi: Xuân Nguyễn Thị | Lần tải: 187 | Lần xem: 9 | Page: 11 | Kích thước: 1.68 M | Loại file: ppt
  • Bài 35: Khái quát châu mĩ - 1
  • Bài 35: Khái quát châu mĩ - 2
  • Bài 35: Khái quát châu mĩ - 3
  • Bài 35: Khái quát châu mĩ - 4
  • Bài 35: Khái quát châu mĩ - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 35: Khái quát châu mĩ, Địa lý 7. . nslide.com giới thiệu đến cộng đồng tài liệu Bài 35: Khái quát châu mĩ .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Tài liệu Bài 35: Khái quát châu mĩ trong chủ đề Địa lý 7 được giới thiệu bởi thành viên Xuân Nguyễn Thị tới thành viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được chia sẽ vào chủ đề Địa lý 7 , có 11 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Địa lí » Địa lí 7 » ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu CHƯƠNG VII : CHÂU MĨ Bài 35 : KHÁI QUÁT CHÂU MĨ 1, tiếp theo là Một lãnh thổ rộng lớn : Hãy xác định vị trí Châu Mĩ trên sơ đồ thế giới CHÂU MĨ So sánh diện tích CHÂU MĨ với những châu lục khác? nằm hoàn toàn ở nữa cầu nào? Châu Mĩ rộng 42 triệu km2lớn đồ vật hai trên thế giới, nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây, nói thêm So sánh sự giống vá khác nhau giữa vị trí của Châu Phi và Châu Mĩ ? Giống nhau : có lãnh thổ trải dài ở hai nữa cầu, https://nslide.com/bai-giang/bai-35-khai-quat-chau-mi.d94gxq.html

Nội dung

CHƯƠNG VII : CHÂU MĨ
Bài 35 : KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một lãnh thổ rộng lớn :
Hãy xác định vị trí Châu Mĩ trên lược đồ thế giới
CHÂU MĨ
So sánh diện tích CHÂU MĨ với các châu lục khác? nằm hoàn toàn ở nữa cầu nào?
Châu Mĩ rộng 42 triệu km2lớn thứ hai trên thế giới, nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây.
So sánh sự giống vá khác nhau giữa vị trí của Châu Phi và Châu Mĩ ?
Giống nhau : có lãnh thổ trải dài ở hai nữa cầu.
Khác nhau : Châu Mĩ có lãnh thổ trải dài hơn so với Châu Phi.
Quan sát H35.1 Châu Mĩ tiếp giáp với những đại dương nào?
THÁI BÌNH DƯƠNG
ĐẠI TÂY DƯƠNG
Châu Mĩ có những vĩ tuyến nào quan trọng đi qua? trải dài bao nhiêu vĩ độ ?
Xác định vị trí của kênh đào Panama, cho biết ý nghĩa của nó ?
Nối liền Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
Vị trí địa lí của Châu Mĩ có những thuận lợi gì ?
71059B
53054N
1. Một lãnh thổ rộng lớn :
Châu Mĩ rộng 42 triệu km2(lớn thứ hai trên thế giới), nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây,ngăn cách với các châu lục khác bởi các đại dương lớn, trải dài từ vòng cực Bắc đến tận vùng cận cực Nam(trải dài khoảng 126 vĩ độ :71059B-53054N).
Kênh đào Panama nối liền đại dương Thái Bình Dương và Đại Tây Dương
2. Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng :
Tại sao gọi Châu Mĩ là Tân thế giới ? Ai là người phát hiện ra Châu Mĩ ?
Châu Mĩ được phát hiện vào cuối thế kỉ XV nên được gọi là Tân thế giới. Cri-xtốp-cô-lôm-bô là người phát hiện ra Châu Mĩ.
Trước khi phát hiện ra Châu Mĩ chủ nhân của Châu Mĩ là người gì, thuộc chủng tộc nào ?
Môn- gô- lô-it cổ
Hãy nêu những nét tiêu biểu, hoạt động kinh tế của người Anh-điêng, E-xki-mô, Mai-a, người A-xơ tếch.
Quan sát H35.2 nêu các luồng nhập cư vào Châu Mĩ ?đến bộ phận nào của Châu Mĩ ?
Người Anh, Pháp, I-ta li-a, Đức
Người Tây Ban Nha
Người Bồ Đào Nha
Chủng tộc Nê- grô-it
Giải thích tại sao có sự khác nhau về ngôn ngữ giữa dân cư ở khu vực Bắc Mĩ với dân cư ở khu vực Trung và Nam Mĩ ?
2.Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng :
a.Trước khi phát hiện ra Tân thế giới, chủ nhân của Châu Mĩ là người Anh- điêng, người E-xki-mô thuộc chủng tộc Môn- gô-lô it.
b. Từ thế kỉ XVI có thêm người gốc Âu, thuộc chủng tộc Ơ-rô- pê-ô it, người Phi thuộc chủng tộc Nê- grô- it nhập cư.
c. Trong quá trình chung sống đã xuất hiện các dạng người lai
1. Tại sao nói Châu Mĩ là một lãnh thổ rộng lớn ? Kéo dài khoảng bao nhiêu vĩ độ ?
2. Các luồng nhập cư có vai tò quan trọng như thế nào đến sự hình thành cộng đồng dân cư Châu Mĩ ?