CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ
ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP
LỚP : 9 a 1
ĐỊA LÍ
Tiết 42 – Bài 36 : VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ( tt )
NỘI DUNG BÀI HỌC :
Vùng ĐB SCL
Tình hình phát triển kinh tế
Các trung tâm kinh tế
Nông nghiệp
Công nghiệp
Dịch vụ
Tiết 42 – Bài 36 : VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ( tt )
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ :
1. Nông nghiệp
a) Trồng trọt:
THẢO LUẬN: ( TG: 4’ )
Cho biết tình hình phát triển các ngành kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long?
Nhóm 1: Nông nghiệp.(trồng trọt)
Nhóm 2: Nông nghiệp.(chăn nuôi)
Nhóm 3: Công nghiệp.
Nhóm 4: Dịch vụ.
Sản lượng
Diện tích
Tính tỉ lệ % diện tích và sản lượng lúa của ĐBSCL so với cả nước ?
Cắt lúa miền Tây
54,3%
56%
100%
100%
2014
100%
100%
51,1%
51,4%
1. Nông nghiệp
a) Trồng trọt:
Vùng trọng điểm sản xuất lương thực thực phẩm lớn nhất cả nước (Chiếm 54,3 % diện tích trồng lúa và 56 % sản lượng lúa cả nước năm 2014 ) .
- Lúa được trồng chủ yếu ở các tỉnh ven sông Tiền , sông Hậu .
Tiết 42 – Bài 36 : VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ( tt )
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ :
Cây lúa được trồng nhiều ở các tỉnh nào?
1. Nông nghiệp
a) Trồng trọt:
Vùng trọng điểm sản xuất lương thực thực phẩm lớn nhất cả nước (Chiếm 54,3 % diện tích trồng lúa và 56 % sản lượng lúa cả nước năm 2014 ) .
- Lúa được trồng chủ yếu ở các tỉnh ven sông Tiền , sông Hậu .
Là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất cả nước .
Tiết 42 – Bài 36: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ( tt )
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ :
Rừng ngập mặn ở Cà Mau
Cháy rừng ở ĐB SCL
1. Nông nghiệp
a) Trồng trọt:
Vùng trọng điểm sản xuất lương thực thực phẩm lớn nhất cả nước (Chiếm 54,3 % diện tích trồng lúa và 56 % sản lượng lúa cả nước năm 2014 ) .
- Lúa được trồng chủ yếu ở các tỉnh ven sông Tiền , sông Hậu .
Là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất cả nước .
Nghề rừng giữ vai trò rất quan trọng. Đặc biệt là rừng ngập mặn.
Tiết 42 – Bài 36 : VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ( tt )
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ :
b) Chăn nuôi :

b) Chăn nuôi :
- Khai thác và nuôi trồng thủy sản :
? Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh phát triển nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản ?
Tỉ lệ %
ĐB SCL
100
50
0
Quan sỏt bi?u d? trờn v� cho bi?t s?n lu?ng th?y s?n c?a DBSCL chi?m bao nhiờu % c? nu?c
Cả nước

- S?n ph?m tr?ng tr?t, ch? y?u l� tr?ng lỳa v� ngu?n cỏ tụm cung l� ngu?n th?c an phong phỳ d? nuụi tr?ng th?y s?n.
- Do có vùng biển rộng, ấm quanh năm
- Hàng năm cửa sông Mê Công cung cấp nguồn thủy sản lớn
- Vựng r?ng ven bi?n cung c?p ngu?n tụm gi?ng t? nhiờn, th?c an cho cỏc vựng nuụi tụm
-
KIÊN
GIANG
CÀ MAU
AN
GIANG
Vùng trọng điểm sản xuất lương thực thực phẩm lớn nhất cả nước ( Chiếm 51,1 % diện tích trồng lúa và 51,4 % sản lượng lúa cả nước )
- Lúa được trồng chủ yếu ở các tỉnh ven sông Tiền , sông Hậu .
Là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất cả nước .
Nghề rừng cũng giữ vai trò rất quan trọng . Đặc biệt là rừng ngập mặn
1. Nông nghiệp
a) Trồng trọt:
b) Chăn nuôi :
- Khai thác và nuôi trồng thủy sản: chiếm khoảng 50 % sản lượng cả nước .
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ :
Tiết 42 – Bài 36 : VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ( tt )
Vùng trọng điểm sản xuất lương thực thực phẩm lớn nhất cả nước ( Chiếm 51,1 % diện tích trồng lúa và 51,4 % sản lượng lúa cả nước )
- Lúa được trồng chủ yếu ở các tỉnh ven sông Tiền , sông Hậu .
Là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất cả nước .
Nghề rừng cũng giữ vai trò rất quan trọng . Đặc biệt là rừng ngập mặn
1. Nông nghiệp
a) Trồng trọt:
b) Chăn nuôi :
- Khai thác và nuôi trồng thủy sản: chiếm khoảng 50 % sản lượng cả nước .
- Nghề nuôi vịt đàn phát triển mạnh
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ :
Tiết 42 – Bài 36 : VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ( tt )
2 . Công nghiệp :
Tiết 42 – Bài 36 : VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ( tt )
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ :
1 . Nông nghiệp :
21,2 %
Các ngành khác
Công nghiệp
Biểu đồ cơ cấu GDP của các ngành vùng ĐBSCL ( năm 2009 )
78,8 %
- Tỉ trọng sản xuất công nghiệp còn thấp, chiếm 21,2% GDP toàn vùng( năm 2009 ).
Cho biết tỉ trọng sản xuất công nghiệp ở ĐBSCL ?
Bảng 36.2: Các ngành công nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long, năm 2000
Từ bảng 36.2, hãy kể tên các ngành công nghiệp chủ yếu của đồng bằng sông Cửu Long.
Cho biết vì sao nghành chế biến lương thực thực phẩm chiếm tỉ trọng cao hơn cả?Xem phim
Hãy xác định các thành phố thị xã có cơ sở công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.
Khu CN Khí - điện - đạm Cà Mau
KHU CN CẦN THƠ
Công nghiệp phát triển có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường?
XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRƯỚC KHI ĐỔ RA MÔI TRƯỜNG
2 . Công nghiệp :
- Tỉ trọng sản xuất công nghiệp còn thấp, chiếm 21,2% GDP toàn vùng ( năm 2009 ).
- Ngành chế biến lương thực, thực phẩm chiếm tỉ trọng cao
- Thành phố Cần Thơ có nhiều cơ sở xản suất công nghiệp
Tiết 42 – Bài 36 : VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ( tt )
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ :
1 . Nông nghiệp :
Vùng đồng bằng Sông Cửu Long có những ngành dịch vụ chủ yếu nào?
3. Dịch vụ
- Xuất nhập khẩu
- Vận tải thủy
Nêu ý nghĩa của vận tải thủy trong sản xuất và đời sống nhân dân trong vùng.
Phú Quốc
Du lịch miệt vườn
DU LỊCH MIỆT VƯỜN
- Qua các ảnh trên, em hãy cho biết hoạt động dịch vụ gì ở ĐBSCL bắt đầu khởi sắc ?
DU LỊCH BIỂN ĐẢO
DU LỊCH SÔNG NƯỚC,
3. Dịch vụ
- Chủ yếu là xuất - nhập khẩu, vận tải đường thuỷ, du lịch sinh thái.
- Hàng xuất khẩu chủ lực: gạo( 80%), thuỷ sản đông lạnh, hoa quả
- Du lịch sông nước, miệt vườn, biển đảo. Các điểm nổi tiếng: Cần Thơ, Phú Quốc, Châu Đốc...
Tiết 42 – Bài 36 : VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ( tt )
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ :
1 . Nông nghiệp :
2 . Công nghiệp :
Du lịch 1 số địa điểm ở Sóc Trăng
V. CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ
- Cần Thơ, Mỹ Tho, Long Xuyên, Cà Mau
- Cần Thơ là trung tâm kinh tế lớn nhất vùng.
NÔNG NGHIỆP
Trồng lúa
Trồng cây ăn quả
Đánh bắt nuôi trông thủy sản
CÔNG NGHIỆP CHẾ BiẾN LƯƠNG THỰC , THỰC PHẨM
DỊCH VỤ
Gạo
Thủy sản đông lạnh
Hoa quả đóng hộp
Vận tải thủy
Du lịch
Xuất – nhập khẩu


2
1
3
5
4
7
6
8
9
Tổng kết :
Các tỉnh nào ở ĐBSCL phát triền nghề nuôi tôm
xuất khẩu nhất :
A
D
C
B
Cần Thơ, Bến Tre
Bạc Liêu, Long Xuyên
Đồng Tháp, Bến Tre, Bạc Liêu
Kiên Giang, Cà Mau, An Giang
Chọn ý đúng
nhất
Đáp án
Duyên hải Nam Trung Bộ
Đồng bằng Sông Cửu Long
Đồng bằng Sông Hồng
Bắc Trung Bộ
A
B
C
D

Vùng nuôi trồng thủy sản mạnh nhất nước ta là :
Chọn ý
đúng nhất
Đáp án
Cách vẽ
1000
2000
3000
Năm
nghìn tấn
1584,4
0
1995
2000
2002
819
ĐB SCL
C? NU?C
? Tờn bi?u d?
HU?NG D?N H?C T?P:
* Chuẩn bị thước kẻ, bút chì, bút màu, máy tính để thực hành
- Học thuộc bài cũ :
+ Đặc điểm các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ
+ Xác định các trung tâm công nghiệp lớn ở ĐBSCL
- Chuẩn bị bài 37 : THỰC HÀNH: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất ngành thủy sản ở đồng bằng Sông Cửu Long.
nguon VI OLET