Bai 37: Dân Cư Bắc Mĩ

Đăng ngày 9/19/2009 3:49:53 PM | Thể loại: Địa lý 7 | Chia sẽ bởi: Thắng Trần Quốc | Lần tải: 414 | Lần xem: 40 | Page: 22 | Kích thước: 1.84 M | Loại file: ppt
  • Bai 37: Dân Cư Bắc Mĩ - 1
  • Bai 37: Dân Cư Bắc Mĩ - 2
  • Bai 37: Dân Cư Bắc Mĩ - 3
  • Bai 37: Dân Cư Bắc Mĩ - 4
  • Bai 37: Dân Cư Bắc Mĩ - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bai 37: Dân Cư Bắc Mĩ, Địa lý 7. . Chúng tôi chia sẽ đến mọi người bài giảng Bai 37: Dân Cư Bắc Mĩ .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Bai 37: Dân Cư Bắc Mĩ trong danh mục Địa lý 7 được chia sẽ bởi bạn Thắng Trần Quốc tới bạn đọc nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được giới thiệu vào chuyên mục Địa lý 7 , có tổng cộng 22 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Bài giảng Địa lý Địa lý 7 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG Thành phố Si-ca-gô GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG Thành phố Niu I-ooc GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG Thành phố Mê-hi-cô GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG ? Càng đi sâu vào nội địa mạng lước thị thành như thế nào, kế tiếp là GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG Chúc quý thầy cô Giáo Về dự giờ Chúc những em có một giờ học tốt GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG KIỂM TRA BÀI CỦ ?Hãy diễn tả đặc điểm ba miền địa hình của khu vực Bắc Mỹ? GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG soá BÀI 37 : DÂN CƯ BẮC https://nslide.com/bai-giang/bai-37-dan-cu-bac-mi.aahuuq.html

Nội dung

GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
Thành phố Si-ca-gô
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
Thành phố Niu I-ooc
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
Thành phố Mê-hi-cô
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
? Càng đi sâu vào nội địa mạng lước đô thị như thế nào.
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
Chúc quý thầy cô
Giáo
Về
dự giờ
Chúc các em
có một giờ học tốt
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
KIỂM TRA BÀI CỦ
?Hãy trình bày đặc điểm ba miền địa hình của khu vực Bắc Mỹ?
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
soá
BÀI 37 : DÂN CƯ BẮC MĨ
1.Sự phân bố dân cư
? Cho biết dân số Bắc Mĩ (tính đến năm 2001) là bao nhiêu?
? Mật độ dân số Bắc Mĩ bao nhiêu người /km2 ?
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
soá
BÀI 37 : DÂN CƯ BẮC MĨ
1.Sự phân bố dân cư
Lược đồ phân bố dân cư và đô thị Bắc Mĩ
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
soá
BÀI 37 : DÂN CƯ BẮC MĨ
1.Sự phân bố dân cư
Thảo luận nhóm :
? Dựa H37.1 và kiến thức đã học hãy điền các thông tin vào bảng sau ?
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
soá
BÀI 37 : DÂN CƯ BẮC MĨ
1.Sự phân bố dân cư
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
soá
BÀI 37 : DÂN CƯ BẮC MĨ
1.Sự phân bố dân cư
? Nhận xét gì về sự phân bố dân cư ở Bắc Mĩ ?
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
soá
BÀI 37 : DÂN CƯ BẮC MĨ
1.Sự phân bố dân cư
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
soá
BÀI 37 : DÂN CƯ BẮC MĨ
1.Sự phân bố dân cư
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
BÀI 37 : DÂN CƯ BẮC MĨ
1.Sự phân bố dân cư
2.Đặc điểm đô thị
? Số dân trong thành thị chiếm bao nhiêu % dân số?
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
? Xác định tên các đô thị có số dân :Trên 10 triệu dân
: Từ 5-10 triệu dân

GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
BÀI 37 : DÂN CƯ BẮC MĨ
1.Sự phân bố dân cư
2.Đặc điểm đô thị
? Phần lớn các đô thị tập trung ở những khu vực nào?
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
? Càng đi sâu vào nội địa mạng lước đô thị như thế nào.
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
BÀI 37 : DÂN CƯ BẮC MĨ
1.Sự phân bố dân cư
2.Đặc điểm đô thị
? Ngày nay các ngành công nghiệp đòi hỏi kỹ thuật cao,năng
động xuất hiện ở miền nam và ven Thái Bình Dương của
Hoa Kì (vành đai mặt trời) làm thay đổi sự phân bố dân cư các thành phố mới như thế nào .
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
? Xác định 2 dải siêu đô thị từ Bô-xtơn đến Oa-sinh-tơn và từ Si-ca-gô đến Môn-trê-an.

GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
BÀI 37 : DÂN CƯ BẮC MĨ
1.Sự phân bố dân cư
2.Đặc điểm đô thị
? Ở vùng hồ lớn và ven Đại Tây Dương tập trung nhiều thành phố lớn đông dân, vậy có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống xã hội ?
-ô nhiễm không khí, nguồn nước, an ninh trật tự, thất nghiệp, tệ nạn xã hội .
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
Nội dung bài học
1.Sự phân bố dân cư:
-Dân số 415.1 triệu người
-Mật độ dân số thấp trung bình 20 người/km2
-Dân cư phân bố không điều
+ Quần đảo cực Bắc Canađa thưa dân nhất
+ Vùng Đông Nam Canađa ven bờ Nam vùng Hồ Lớn và ven biển Đông Bắc Hoa Kì tập trung dân đông nhất.
2.Đặc điểm đô thị:
Số dân thành thị cao chiếm 76%dân số
Phần lớn các thành phố tập trung ở phía Nam Hồ Lớn và duyên hải Đại Tây Dương.
Vào sâu trong nội địa mạng lưới đô thị thưa thớt.
- Sự xuất hiện các thành phố mới ở miền Nam duyên hải Thái Bình Dương đẫ dẫn tới sự phân bố lại dân cư của Hoa Kỳ.