Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ

Đăng ngày 1/25/2015 12:50:23 PM | Thể loại: Địa lí 7 | Chia sẽ bởi: Trang Phạm Mai | Lần tải: 30 | Lần xem: 3 | Page: 23 | Kích thước: 1.96 M | Loại file: ppt
  • Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ - 1
  • Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ - 2
  • Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ - 3
  • Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ - 4
  • Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ, Địa lí 7. . nslide.com chia sẽ đến đọc giả tài liệu Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ trong chủ đề Địa lí 7 được giới thiệu bởi bạn Trang Phạm Mai đến các bạn nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục Địa lí 7 , có 23 page, thuộc file .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Địa lí Địa lí 7 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG KÍNH CHÀO TOÀN THỂ QUÍ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG Thành phố Si-ca-gô GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG Thành phố Niu I-ooc GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG Thành phố Mê- Hi Cô GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG ? Càng đi sâu vào nội địa mạng lước thành thị như thế nào, ngoài ra GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG Chúc quý thầy cô Giáo Về dự giờ Chúc những em có một giờ học tốt GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG KIỂM TRA MI?NG ?Hãy diễn đạt đặc điểm ba miền địa hình của khu vực Bắc Mỹ? https://nslide.com/bai-giang/bai-37-dan-cu-bac-mi.lwh5zq.html

Nội dung

GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
KÍNH CHÀO TOÀN THỂ QUÍ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
Thành phố Si-ca-gô
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
Thành phố Niu I-ooc
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
Thành phố Mê- Hi Cô
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
? Càng đi sâu vào nội địa mạng lước đô thị như thế nào.
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
Chúc quý thầy cô
Giáo
Về
dự giờ
Chúc các em
có một giờ học tốt
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
KIỂM TRA MI?NG
?Hãy trình bày đặc điểm ba miền địa hình của khu vực Bắc Mỹ?
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
soá
BÀI 37 : DÂN CƯ BẮC MĨ
1.Sự phân bố dân cư
? Cho biết dân số Bắc Mĩ (tính đến năm 2001) là bao nhiêu?
? Mật độ dân số Bắc Mĩ bao nhiêu người /km2 ?
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
soá
BÀI 37 : DÂN CƯ BẮC MĨ
1.Sự phân bố dân cư
Lược đồ phân bố dân cư và đô thị Bắc Mĩ
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
soá
BÀI 37 : DÂN CƯ BẮC MĨ
1.Sự phân bố dân cư
Thảo luận nhóm :
? Dựa H37.1 và kiến thức đã học hãy điền các thông tin vào bảng sau ?
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
soá
BÀI 37 : DÂN CƯ BẮC MĨ
1.Sự phân bố dân cư
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
soá
BÀI 37 : DÂN CƯ BẮC MĨ
1.Sự phân bố dân cư
? Nhận xét gì về sự phân bố dân cư ở Bắc Mĩ ?
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
soá
BÀI 37 : DÂN CƯ BẮC MĨ
1.Sự phân bố dân cư
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
soá
BÀI 37 : DÂN CƯ BẮC MĨ
1.Sự phân bố dân cư
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
BÀI 37 : DÂN CƯ BẮC MĨ
1.Sự phân bố dân cư
2.Đặc điểm đô thị
? Số dân trong thành thị chiếm bao nhiêu % dân số?
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
? Xác định tên các đô thị có số dân :Trên 10 triệu dân
: Từ 5-10 triệu dân

GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
BÀI 37 : DÂN CƯ BẮC MĨ
1.Sự phân bố dân cư
2.Đặc điểm đô thị
? Phần lớn các đô thị tập trung ở những khu vực nào?
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
? Càng đi sâu vào nội địa mạng lước đô thị như thế nào.
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
BÀI 37 : DÂN CƯ BẮC MĨ
1.Sự phân bố dân cư
2.Đặc điểm đô thị
? Ngày nay các ngành công nghiệp đòi hỏi kỹ thuật cao,năng
động xuất hiện ở miền nam và ven Thái Bình Dương của
Hoa Kì (vành đai mặt trời) làm thay đổi sự phân bố dân cư các thành phố mới như thế nào .
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
? Xác định 2 dải siêu đô thị từ Bô-xtơn đến Oa-sinh-tơn và từ Si-ca-gô đến Môn-trê-an.

GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
BÀI 37 : DÂN CƯ BẮC MĨ
1.Sự phân bố dân cư
2.Đặc điểm đô thị
? Ở vùng hồ lớn và ven Đại Tây Dương tập trung nhiều thành phố lớn đông dân, vậy có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống xã hội ?
-ô nhiễm không khí, nguồn nước, an ninh trật tự, thất nghiệp, tệ nạn xã hội .
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
GIÁO VIÊN:TRẦN QUỐC THẮNG
Nội dung bài học
1.Sự phân bố dân cư:
-Dân số 415.1 triệu người
-Mật độ dân số thấp trung bình 20 người/km2
-Dân cư phân bố không điều
+ Quần đảo cực Bắc Canađa thưa dân nhất
+ Vùng Đông Nam Canađa ven bờ Nam vùng Hồ Lớn và ven biển Đông Bắc Hoa Kì tập trung dân đông nhất.
2.Đặc điểm đô thị:
Số dân thành thị cao chiếm 76%dân số
Phần lớn các thành phố tập trung ở phía Nam Hồ Lớn và duyên hải Đại Tây Dương.
Vào sâu trong nội địa mạng lưới đô thị thưa thớt.
- Sự xuất hiện các thành phố mới ở miền Nam duyên hải Thái Bình Dương đẫ dẫn tới sự phân bố lại dân cư của Hoa Kỳ.