Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ

Đăng ngày 11/15/2015 4:47:35 PM | Thể loại: Địa lí 7 | Chia sẽ bởi: sơn Đỗ minh | Lần tải: 187 | Lần xem: 5 | Page: 11 | Kích thước: 3.05 M | Loại file: ppt
  • Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ - 1
  • Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ - 2
  • Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ - 3
  • Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ - 4
  • Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ, Địa lí 7. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến cộng đồng thư viện Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , bài giảng Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ thuộc thể loại Địa lí 7 được chia sẽ bởi user sơn Đỗ minh tới thành viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã đưa vào chuyên mục Địa lí 7 , có 11 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Địa lí Địa lí 7 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo Tiết 42-Bài 37: DÂN CƯ BẮC MĨ 1,còn cho biết thêm Sự phân bố dân cư: Tiết 42-Bài 37: DÂN CƯ BẮC MĨ 1, ngoài ra Sự phân bố dân cư: Tiết 42-Bài 37: DÂN CƯ BẮC MĨ 1, nói thêm là Sự phân bố dân cư: 1, bên cạnh đó Sự phân bố dân cư: Tiết 42-Bài 37: DÂN CƯ BẮC MĨ 2, nói thêm là Đặc điểm đô thị: NewYork Lôt An-giơ-let Mêhicô Citi Si-ca-gô ÔT-TA-OA OA-SINH-TƠN Xan Phran-xi-xcô Đô thị Bắc Mĩ Đô thị cổ Châu Âu Tiết 42-Bài 37: DÂN CƯ BẮC MĨ 2, nói thêm https://nslide.com/bai-giang/bai-37-dan-cu-bac-mi.tgqf0q.html

Nội dung

Tiết 42-Bài 37: DÂN CƯ BẮC MĨ
1. Sự phân bố dân cư:
Tiết 42-Bài 37: DÂN CƯ BẮC MĨ
1. Sự phân bố dân cư:
Tiết 42-Bài 37: DÂN CƯ BẮC MĨ
1. Sự phân bố dân cư:
1. Sự phân bố dân cư:
Tiết 42-Bài 37: DÂN CƯ BẮC MĨ
2. Đặc điểm đô thị:
NewYork
Lôt An-giơ-let
Mêhicô Citi
Si-ca-gô
ÔT-TA-OA
OA-SINH-TƠN
Xan Phran-xi-xcô
Đô thị Bắc Mĩ
Đô thị cổ Châu Âu
Tiết 42-Bài 37: DÂN CƯ BẮC MĨ
2. Đặc điểm đô thị:
Hướng dẫn về nhà
Học bài cũ.
Chuẩn bị bài mới: Bài 38- KINH TẾ BẮC MĨ
+ Điều kiện để phát triển nông nghiệp?
+ Đặc điểm nông nghiệp?