Bài 38-39. Sự biến đổi hóa học

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 5 Khoa học 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       4      0
Ngày đăng 2019-01-05 20:40:09 Tác giả A Nguyễn Văn loại .ppt kích thước 5.17 M số trang 10
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Khoa häc:Bài 39: Sự biến đổi hoá học (tiếp theo)Hoạt động 3: Vai trò của nhiệt trong biến đổi hoá họcLuu ý:-Khụng ho gi?y quỏ g?n ng?n l?a d? phũng chỏy. - Cú th? thay gi?m b?ng chanh ho?c m?y c?ng h�nh v?t ho?c gió l?y nu?c. a) Trò chơi: Bức thưu bí mật * Chuẩn bị: M?t ớt gi?m, một que tam, một m?nh giấy, diêm và nến.Cách tiến hành: Nhúng đầu tăm vào gi?m rồi viết lên giấy v� d? khụ.- Ta cú nhỡn th?y ch? khụng ? - Mu?n d?c b?c thu n�y,ngu?i nh?n thu ph?i l�m th? n�o? +Di?u ki?n gỡ l�m gi?m dó k

  • Bài 38-39. Sự biến đổi hóa học - 1
  • Bài 38-39. Sự biến đổi hóa học - 2
  • Bài 38-39. Sự biến đổi hóa học - 3
  • Bài 38-39. Sự biến đổi hóa học - 4
  • Bài 38-39. Sự biến đổi hóa học - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


Khoa häc:
Bài 39: Sự biến đổi hoá học
(tiếp theo)

Hoạt động 3: Vai trò của nhiệt trong biến đổi hoá học
Luu ý:-Khụng ho gi?y quỏ g?n ng?n l?a d? phũng chỏy.
- Cú th? thay gi?m b?ng chanh ho?c m?y c?ng h�nh v?t ho?c gió l?y nu?c.

a) Trò chơi: "Bức thưu bí mật"
* Chuẩn bị: M?t ớt gi?m, một que tam, một m?nh giấy, diêm và nến.
Cách tiến hành: Nhúng đầu tăm vào gi?m rồi viết lên giấy v� d? khụ.
- Ta cú nhỡn th?y ch? khụng ?
- Mu?n d?c b?c thu n�y,ngu?i nh?n thu ph?i l�m th? n�o?
+Di?u ki?n gỡ l�m gi?m dó khụ trờn gi?y bi?n d?i húa h?c ?

Khoa häc:
Bài 39: Sự biến đổi hoá học
(tiết theo)

Hoạt động 3: Vai trò của nhiệt trong biến đổi hoá học
b) Kết luận: Sự biến đổi hóa học có thể xảy ra dưuới tác dụng của nhiệt.
a) Trò chơi: "Bức thưu bí mật"
* Chuẩn bị: M?t ớt gi?m, một que tam, một m?nh giấy, diêm và nến.
Cách tiến hành:
- Buước 1:Nhúng đầu tăm vào gi?m rồi viết lên giấy.
- Buước 2: Hơ bức thuư lên ngọn nến đang cháy.
* Hiện tưuợng xảy ra: hơi khói bay lên và dòng chữ hiện ra.
* Kết quả: Đọc đuược thuư.


Bài 39: Sự biến đổi hoá học
(tiết 2, T.80)
Hoạt động 3: Vai trò của nhiệt trong biến đổi hoá học
Khoa häc:
Bài 39: Sự biến đổi hoá học
(tiết 2)

Hoạt động 3: Vai trò của nhiệt trong biến đổi hoá học.
Hoạt động 4: Vai trò của ánh sáng trong biến đổi hoá học.
Đọc thông tin, quan sát tranh và trả lời câu hỏi


Khoa häc


1. Dïng mét miÕng v¶i được nhuém phÈm mµu xanh ph¬i ra n¾ng, lÊy mét c¸i ®Üa sø vµ bèn hßn ®¸ chÆn lªn như­ h×nh 9a. Ph¬i nh­ư vËy kho¶ng ba, bèn ngµy liÒn. Sau ®ã lÊy miÕng v¶i vµo th× thÊy kÕt qu¶ nh­ h×nh 9b.
H·y gi¶i thÝch hiÖn tượng ®ã.


2. Ng­ưêi ta lÊy mét chÊt ho¸ häc dïng ®Ó röa ¶nh b«i lªn mét tê giÊy tr¾ng (h×nh 10a, 10b). §Æt phim ®· chôp ảnh cho ¸p s¸t vµo tê giÊy tr¾ng ®· b«i ho¸ chÊt råi ®em ra ph¬i n¾ng (h×nh 10c). Mét lóc sau, lÊy tấm phim ra, ta ®ưîc ¶nh trong phim in trªn tê giÊy tr¾ng (h×nh 10d).
HiÖn t­ưîng nµy chøng tá cã sù biÕn ®æi lÝ häc hay ho¸ häc?
c)
d)
10
Bài 39: Sự biến đổi hoá học
(tiết 2)

Hoạt động 3: Vai trò của nhiệt trong biến đổi hoá học.
Hoạt động 4: Vai trò của ánh sáng trong biến đổi hoá học.
Kết luận: Sự biến đổi hoá học có thể xảy ra dưuới tác dụng của ánh sáng.
Kết luận: Sự biến đổi hóa học có thể xảy ra dưuới tác dụng của nhiệt.
Khoa häc:
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Hình 4

Nguồn:A Nguyễn Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 38-39. Sự biến đổi hóa học
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngBai_3839_Su_bien_doi_hoa_hoc.ppt[5.17 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
vi030q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-01-05 20:40:09
Loại file
ppt
Dung lượng
5.17 M
Trang
10
Lần tải
1
Lần xem
4
bài giảng điện tử Bài 38-39. Sự biến đổi hóa học

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan