Bài 3:
CẤU TẠO VỎ
NGUYÊN TỬ
Flo
Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử
I. Sự chuyển động của electron trong nguyên tử
Electron
Hạt nhân
Quỹ đạo Electron
Mô hình mẫu hành tinh nguyên tử
của Rơ – dơ – pho, Bo và Zom – mơ – phen.
Các electron chuyển động rất nhanh trong khu vực xung quanh hạt nhân nguyên tử, không theo những quỹ đạo xác định tạo nên vỏ nguyên tử.

II. Lớp electron và phân lớp electron
1. Lớp electron
Ở trạng thái cơ bản, các electron lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao (từ gần hạt nhân ra ngoài ) và xếp thành từng lớp.
Các electron trên cùng một lớp có mức năng lượng gần bằng nhau.
Thứ tự tăng dần mức năng lượng của các lớp electron.
( từ trong nhân ra ngoài)
II. Lớp electron và phân lớp electron
2. Phân lớp electron
+ Các electron trên cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau.
+ Các phân lớp được kí hiệu bằng các chữ cái thường: s,p,d,f.
Số phân lớp = STT lớp (n) ( n ≤ 4)
III. Số electron tối đa trong một phân lớp, một lớp.
1. Số electron tối đa trong một phân lớp
Phân lớp electron đã đủ số electron tối đa gọi là phân lớp electron bão hòa.
Các electron ở phân lớp s gọi là electron s, ở phân lớp p gọi là electron p,...
s2 p6 d10 f14
III. Số electron tối đa trong một lớp, một phân lớp
2. Số electron tối đa trong một lớp
Số e tối đa của lớp n: 2n2 ( n ≤ 4)
Lớp electron chứa đủ số e tối đa gọi là
lớp electron bão hòa.
III. Số electron tối đa trong một lớp, một phân lớp
Ví dụ: Tính số lớp electron của và
Có 2 lớp electron:
Lớp K (n = 1) : có 2 electron
Lớp L (n = 2) : có 5 electron
Có 3 lớp electron:
Lớp K (n = 1): có 2 electron
Lớp L (n = 2) : có 8 electron
Lớp M(n = 3) : có 2 electron
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Câu 1: Số electron tối đa trong lớp M là
A. 2. B. 32. C. 8. D. 18.
Câu 2: Số electron lớp ngoài cùng có trong nguyên tử silic (Z = 14) là
A. 2. B. 4. C. 6. D. 8.
CỦNG CỐ
Câu 3: Nguyên tử clo có Z=17 có số lớp electron là?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Chọn đáp án đúng
CỦNG CỐ
Câu 4: Nguyên tử agon có kí hiệu là
a. Xác định số p, số n, số e của nguyên tử.
b. Xác định sự phân bố electron trên các lớp electron,
phân lớp electron của nguyên tử Ar.
a. Nguyên tử Ar có Z = P = E = 18
Nguyên tử Ar có N = 40-18 = 22
b. Sự phân bố electron trên các lớp electron,
phân lớp electron của nguyên tử Ar :
Có 3 lớp electron:
Lớp K (n = 1): có 2 electron hay 1s2
Lớp L (n = 2) : có 8 electron hay 2s22p6
Lớp M(n = 3) : có 8 electron hay 3s23p6
BÀI GIẢI
=> cấu hình e nguyên tử Ar: 1s22s22p63s23p6Xin chân thành cảm ơn!
nguon VI OLET