I-Tìm hiểu nội dung truyện đọc:
“Một tấm gương tận tụy vì việc chung”
II – Nội dung bài học:
1. Đạo đức:
2. Kỉ luật:
3. Mối quan hệ giữa đạo đức và kỉ luật:
4. Cách rèn luyện:
-Tự giác thực hiện những chuẩn mực đạo đức.
-Chấp hành mọi qui định của cộng đồng, tập thể
BÀI 4: ĐẠO ĐỨC VÀ KỈ LUẬT
I-Tìm hiểu nội dung truyện đọc:
“Một tấm gương tận tụy vì việc chung”
II – Nội dung bài học:
1. Đạo đức:
2. Kỉ luật:
3. Mối quan hệ giữa đạo đức và kỉ luật:
4. Cách rèn luyện:
5.Ý nghĩa:
- Người có đạo đức và biết tuân thủ kỷ luật được mọi người tôn trọng, quý mến
III. Bài tập:
BÀI 4: ĐẠO ĐỨC VÀ KỈ LUẬT
BÀI TẬP
Bài tập 1: Người có đạo đức là người sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Em hãy phân loại các trách nhiệm đối với bản thân (BT), gia đình (GĐ) và xã hội (XH) sau đây:
a. Chuyên cần học tập . . . .
b. Chăm sóc ông bà, cha mẹ . . . .
c. Tự kiểm tra công việc hàng ngày . . . .
d. Tham gia hoạt động ở địa phương . . . .
e. Giúp đỡ người nghèo khó . . . .
f. Thương yêu, chăm sóc anh chị em . . . .
BT
BT

XH
XH

CÁCH CHƠI
Mỗi ô chữ tương ứng với 1 hình ảnh, sau khi quan sát ảnh, em hãy cho biết:
Hành vi nào biểu hiện đạo đức
Hành vi nào biểu hiện tính kỉ luật
Giúp đỡ cụ già lên xe buýt
=> Biểu hiện đạo đức
Trở về trò chơi
Đáp án 1
Trở về trò chơi
Xem bài bạn khi làm kiểm tra
=> Biểu hiện vi phạm đạo đức và kỉ luật
Đáp án 2
Tham gia phong trào Nuôi heo đất giúp bạn khó khăn
=> Biểu hiện đạo đức
Trở về trò chơi
Đáp án 3
Một số bạn ngủ và nói chuyện trong giờ học
=> Biểu hiện thiếu kỉ luật
Trở về trò chơi
Đáp án 5