1. Em hãy đọc một bài ca dao về quê hương đất nước và nêu nội dung ý nghĩa của bài ca dao đấy?
tiết 14 - bài 4
Những câu hát châm biếm
Cái cò lặn lội bờ ao
Hỡi cô yếm đào lấy chú tôi chăng?
Chú tôi hay tửu hay tăm,
Hay nước chè đặc, hay nằm ngủ trưa.
Ngày thì ước những ngày mưa,
Đêm thì ước những đêm thừa trống canh

Bài 3:
Bài 4
Số cô chẳng giàu thì nghèo
Ngày ba mươi Tết thịt treo trong nhà.
Số cô có mẹ có cha
Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông.
Số cô có vợ có chồng,
Sinh con đầu lòng, chẳng gái thì trai.
Cái cò lặn lội bờ ao
Hỡi cô yếm đào lấy chú tôi chăng?
Chú tôi hay tửu hay tăm,
Hay nước chè đặc, hay nằm ngủ trưa.
Ngày thì ước những ngày mưa,
Đêm thì ước những đêm thừa trống canh

Bài 1:
Cái cò
Một số bài ca dao - dân ca có nội dung tương tự bài 1
Làm trai cho đáng nên trai
Một trăm đám cỗ, chẳng sai đám nào.
*
Làm trai cho đáng nên trai
Ăn cơm với vợ, lại nài vét niêu.
*
Làm trai cho đáng nên trai
Vót đũa cho dài, ăn vụng cơm con.
*
Bài 4:
Số cô chẳng giàu thì nghèo
Ngày ba mươi Tết thịt treo trong nhà.
Số cô có mẹ có cha
Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông.
Số cô có vợ có chồng,
Sinh con đầu lòng, chẳng gái thì trai.
chẳng thì
có có
chẳng thì
có có
Một số bài ca dao - dân ca có nội dung chống mê tín dị đoan
Bói ra ma, quét nhà ra rác
*
*
*
Hòn đất mà biết nói năng
Thì thầy địa lý hàm răng không còn
Thầy cúng ngồi cạnh bàn thờ
Mồm thì lẩm bẩm, tay sờ đĩa xôi.

Tử vi xem số cho người
Số thầy thì để cho ruồi nó bâu.
*

Thừa tiền thì đem mà cho,
Đừng có xem bói đem lo cho mình .
Bài 1 : Nghiện ngập, lười biếng
Bài 2 : Mê tín, dị đoan
Nội dung
Nội dung
Phờ phỏn nh?ng thúi hu, t?t x?u c?a nh?ng h?ng ngu?i v� s? vi?c dỏng cu?i trong xó h?i.
Điệp từ, điệp kết cấu, phóng đại, nói ngược.
Lối nói đưa đẩy
Sử dụng hình thức giễu nhại, tạo tiếng cười
châm biếm hài hước
Nghệ
thuật
Nghệ
thuật
Những câu hát châm biếm
2/ Những bài ca dao châm biếm trên giống truyện cười dân gian ở chỗ là châm biếm, phê phán những thói hư tật xấu, các hiện tượng đáng cười trong xã hội.
Luyện tập :
...... bác thằng bần
Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm
Chú tôi hay ....hay tăm
Hay nước chè đặc hay nằm ngủ trưa
Trường học thân thi?n em xây
Không có .... tràn đầy niềm vui

Câu 1:
Câu 3:
Câu 2:
CỦNG CỐ
Đã hết 15 giây
...... bác thằng bần
Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm
Chú tôi hay ....hay tăm
Hay nước chè đặc hay nằm ngủ trưa
Trường học thân thi?n em xây
Không có .... tràn đầy niềm vui
Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:
Cờ bạc là
tửu
ma tuý
tệ nạn xã hội
Nghiêm cấm
Nghiêm cấm
Là một học sinh em sẽ làm gì để phòng, chống các thói hư, tật xấu đó trong nhà trường?
Hiểu được hậu quả của thói hư, tật xấu trong nhà trường.
Tuân theo những quy định của lớp của trường.Sống giản dị, lành mạnh; hứng thú say mê học tập và lao động.
Phê phán, tố cáo những kẻ dụ dỗ, lôi kéo trẻ em vào
các tệ nạn xã hội.
Nhắc nhở bạn bè có biểu hiện không lành mạnh
Tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội trong nhà trường và địa phương trở thành tuyên truyền viên tích cực.
- Sưu tầm, phân loại và học thuộc các bài ca dao châm biếm.
- Viết cảm nhận về một bài ca dao châm biếm tiêu biểu trong bài học.
- Soạn bài : Đại từ
Xem và trả lời các câu hỏi SGK/ 54  57
DẶN DÒ
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Những câu hát than thân có ý nghĩa gì?
Câu 2: Hãy nối cột A (Sự vật được nói đến) với cột B (Ý nghĩa ẩn dụ của mỗi sự vật) cho phù hợp với nội dung bài ca dao than thân đã học
a) Con tằm
b) Con kiến
c) Con hạc
d) Con cuốc
1/ Thân phận bé nhỏ, vất vả cơ cực trong cuộc sống lao động
2/ Cuộc đời phiêu bạc trong những cố gắng vô vọng
3/ những nỗi đau, oan trái của những con người thấp cổ, bé họng
4/ Những thân phận suốt đời bị vắt mòn hết sức lực
A
B
...... bác thằng bần
Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm
Câu 1:
Cờ bạc là bác thằng bần
Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm
Chú tôi hay ....hay tăm
Hay nước chè đặc hay nằm ngủ trưa
Câu 2:
Chú tôi hay tửu hay tăm
Hay nu?c chè đặc hay nằm ngủ trua
Trưuờng học thân thi?n em xây
Không có .... tràn đầy niềm vui
Câu 3:
Trưuờng học thân thiện em xây
Không có Ma túy tràn đầy niềm vui
nguon VI OLET