CHỦ ĐỀ:
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN CUỐI THẾ
KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX (4 tiết)
NỘI DUNG:

Nguyên nhân
II. Các cuộc đấu tranh tiêu biểu
3. Phong trào công nhân từ năm 1848 đến năm 1870.
5. Cao trào cách mạng 1918-1923
4. Phong trào công nhân quốc tế cuối TK XIX
KIỂM TRA BÀI CŨ:
KIỂM TRA BÀI CŨ:
CHỦ ĐỀ: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN CUỐI THẾ KỈ XVIII ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX
Phong trào công nhân từ nửa đầu thế kỷ XIX
đến đầu thế kỉ XX.
Phong trào
đập phá
máy móc
và bãi công
Phong trào
công nhân
1830 - 1840
Phong trào
công nhân
1848 - 1870
Nguyên
nhân
Hình
thức
Diễn
biến
Kết quả
ý nghĩa
Phong trào
công nhân
Quốc tế
cuối
TK XIX
Cao trào
cách mạng
1918-1923
3. Phong trào công nhân từ năm 1848 đến năm 1870.
=> Giai cấp công nhân đã trưởng thành trong đấu tranh, nhận thức rõ hơn về vai trò giai cấp mình và tinh thần đoàn kết quốc tế của công nhân.
Phong trào công nhân từ sau cách mạng 1848 đến 1870 có nét gì nổi bật?
6
Các cuộc đấu tranh tiêu biểu nào được nổ ra?
4. Phong trào công nhân quốc tế cuối TK XIX
Ở Mĩ: ngày 1-5-1886, hơn 350000 công nhân đình công; 40 vạn công nhân Si ca go biểu tình
=> Từ năm 1889ngày 1-5 trở thành ngày quốc tế lao động
Nhận xét về phong trào công nhân giai đoạn cuối TK XVIII và phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX?
Tự phát, bồng bột
Chưa xác định được kẻ thù
Chỉ giải quyết những yêu cầu trước mắt (kinh tế)
Có tổ chức
Đã xác định được kẻ thù
Phối hợp nhiều hình thức đấu tranh
- Có mục tiêu về chính trị rõ nét
8
5. Cao trào cách mạng 1918 – 1923.
-11.1918 CM ở Đức lật đổ chế độ quân chủ, thiết lập chế độ công hòa TS -> lan rộng khắp châu A�u
-Nhiều đảng cộng sản được thành lập ở các nước
+ĐCS Đức 12.1918, ĐCS Hunggari 1918
+ĐCS Pháp 1920 , ĐCS Anh 1920, ĐCS Italia 1920 ..
9
Vì sao phong trào cách mạng lại bùng nổ mạnh mẽ trong những năm 1918 - 1923?
-Hậu quả của CTTG I
-Tác động của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
-Mâu thuẫn trong lòng các nước tư bản gay gắt
Đúng rồi
10
Vì sao cách mạng lại nổ ra ma?nh me~ ở Đức?
-Ảnh hưởng của hậu quả chiến tranh thế giới I (Đức thiện hại lớn trong chiến tranh)
-Tác động của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
Bạn giỏi quá
một tràng pháo tay
cho bạn
11
Cách mạng ở Đức diễn ra như thế nào? Tác động tới châu Âu ra sao?
12
Hạn chế của cách mạng Đức là gì?
-Tuy lật đổ chế độ quân chủ nhưng nó chỉ dừng lại ở tính chất DCTS vì cuối cùng thành quả cách mạng đều rơi vào tay giai cấp TS
13
Sự phát triển của phong trào cách mạng 1918 - 1923 đã đem lại kết quả gì?
14

Sự phát triển của phong trào cách mạng dẫn đến điều gì?
-Cần có một tổ chức lãng đạo họ đấu tranh. Vậy tổ chức đó là gì?

- Học bài cũ
- Chuẩn bị bài mới:
+ Sự ra đời của chủ nghĩa Mác (Bài 4-trang 30)
+ Các tổ chức quốc tế.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI
Đinh Thi Bich Nga
17
Đầu máy xe lửa
Sự ra đời của máy móc
G/ c công nhân được hình thành
Bùng nổ phong trào công nhân
Phong trào
công nhân
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚITrong xã hội tư bản chủ nghĩa, quần chúng lao động chịu nhiều tầng áp bức và bóc lột
 Giai cấp tư sản dùng mọi quyền thống trị để đàn áp quần chúng lao động 
nguon VI OLET