I
II
III
Mục đích
(Giảm tải)
Hệ thống sản xuất
Quy trình sản xuất
- Giống cây trồng nông nghiệp
- Giống cây rừng
Hệ thống sản xuất giống cây trồng gồm 3 giai đoạn:
1
2
3
Sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng
+Hạt giống siêu nguyên chủng: hạt giống có chất lượng và độ thuần khiết cao
+Nơi thực hiện: các xí nghiệp, trung tâm sản xuất giống
Sản xuất hạt giống nguyên chủng
+ Hạt giống nguyên chủng: hạt giống chất lượng cao được nhân ra từ hạt giống siêu NC
+ Nơi thực hiện: các công ty, trung tâm giống cây trồng
Sản xuất hạt giống xác nhận
+ Hạt giống xác nhận: được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng  sản xuất đại trà
+ Nơi thực hiện: các cơ sở nhân giống liên kết với công ti, trung tâm, cơ sở sản xuất
II. HỆ THỐNG SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG
+
+
+
+
III. QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG
1. Sản xuất giống cây trồng nông nghiệp
a. Sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn
Năm
4
1
3
2
Gieo hạt SNC, tác giả, chọn cây
ưu tú
Hạt của cây ưu tú gieo thành từng dòng, chọn các dòng đúng giống, thu hoạch hỗn hợp hạt  Hạt SNC
Nhân giống NC từ giống SNC
Sản xuất hạt giống XN từ giống NC
1. Sản xuất giống cây trồng nông nghiệp
a. Sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn
Thụ phấn: là quá trình vận chuyển hạt phấn
từ nhị đến núm nhụy
III. QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG
1. Sản xuất giống cây trồng nông nghiệp
a. Sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn
8
Tự thụ phấn: nếu hạt phấn từ nhị hoa nảy mầm trên núm nhụy của chính hoa đó hoặc hạt phấn từ nhị của một hoa rơi lên núm nhụy của một hoa khác trên cùng một cây và nảy mầm.
III. QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG
Hạt phấn
Hoa cây A
Hoa cây B
Thụ phấn chéo: Nếu hạt phấn từ nhị của một hoa đến núm nhụy của một hoa khác trên những cây khác nhau của cùng một loài và nảy mầm tại đó.
III. QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG
Vụ 1
Vụ 2
Vụ 3
Vụ 4
1. Sản xuất giống cây trồng nông nghiệp
b. Sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo
III. QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG
(*) Những yêu cầu về quy trình thụ phấn chéo:
- Phải có khu sản xuất giống cách li
- Loại bỏ cây xấu trước khi tung phấn
- Yêu cầu kỹ thuật ở vụ thứ 1
Vì sao trong yêu cầu về qui trình thụ phấn chéo cần phải chọn khu sản xuất giống ở khu cách ly ?

- Không để cho cây giống được thụ phấn từ những cây không mong muốn trên đồng ruộng, đảm bảo độ thuần khiết của giống.
Quy trình sản xuất giống ở cây nhân giống vô tính gồm mấy giai đoạn? Nội dung mỗi giai đoạn?
- Chọn lọc duy trì thế hệ vô tính đạt tiêu chuẩn cấp siêu nguyên chủng.
- Tổ chức sản xuất củ giống hoặc vật liệu giống cấp nguyên chủng từ cấp siêu nguyên chủng.
- Sản xuất củ giống hoặc vật liệu giống đạt tiêu chuẩn thương phẩm từ giống nguyên chủng
GĐ1
GĐ2
1. Sản xuất giống cây trồng nông nghiệp
c. Sản xuất giống cây trồng nhân giống vô tính
GĐ3
III. QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG
2. Sản xuất giống cây rừng
Ứng dụng nuôi cấy mô để nhân giống cây rừng
(*) Quy trình sản xuất giống cây rừng được tiến hành như thế nào ?
- Chọn những cây trội, khảo nghiệm, chọn các cây đạt tiêu chuẩn để xây dựng rừng giống (vườn giống).
- Lấy hạt giống từ rừng giống (vườn giống) sản xuất cây con để cung cấp cho sản xuất.
Cây rừng có những đặc điểm gì khác với cây lương, thực phẩm ?
- Từ lúc gieo trồng đến lúc thu hoạch hạt thường phải mất từ 10 đến 15 năm, nhanh nhất cũng từ 5 đến 7 năm => sản xuất giống cây rừng có nhiều khó khăn và phức tạp.
III. QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG
Siêu nguyên chủng – Nguyên chủng – Xác nhận
Siêu nguyên chủng – Nguyên chủng – Xác nhận
Hệ thống sản xuất cây trồng, có sơ đồ theo
thứ tự đúng là
Xác nhận – Nguyên chủng – Siêu nguyên chủng
Nguyên chủng – Xác nhận – Siêu nguyên chủng
Siêu nguyên chủng – Xác nhận – Nguyên chủng
Trồng bằng dây
Hình thức được người dân sử dụng để
nhân giống hữu tính là
Trồng bằng củ
Giâm cành
Gieo hạt
Gieo hạt
Vừa cách ly, vừa không cách ly 
Sản xuất giống cây trồng nhân giống
vô tính yêu cầu
Không cần cách ly
Cách ly nghiêm ngặt
Cách ly không cao
Cách ly nghiêm ngặt
Trong lúc thu hoạch 
Trong sản xuất giống cây trồng nông nghiệp, ở cây trồng tự thụ phấn chéo người ta loại bỏ hàng không đạt yêu cầu, cây xấu trên hàng tốt ở thời điểm
Trước khi tung phấn
Sau khi tung phấn
Trước lúc thu hoạch
Trước khi tung phấn
Bài 5
Bài 6
Học bài
Dặn dò
+
+
Xem trước
- Bài 3
- Bài 4
The end
nguon VI OLET