Bài 4. Sử Dụng Các Hàm Để Tính Toán

bài giảng điện tử Tin học Tin học 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 41       7      0
Ngày đăng 2011-01-19 22:38:58 Tác giả Cường Nguyễn Quốc loại .ppt kích thước 2.08 M số trang 20
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

1BÀI 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN1. Hàm trong chương trình bảng tính2. Cách sử dụng hàm3. Một số hàm trong chương trình bảng tính21. Hàm trong chương trình bảng tínhTính điểm tổng kết bằng cách nào đây???BÀI 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN3 Hàm là một số công thức được định nghĩa từ trước. Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể. 1. Hàm trong chương trình bảng tínhDạng thức tổng quát: (Tham số 1, Tham số 2,...) Trong đó: là tên qui ước của hàm, kh

  • Bài 4. Sử Dụng Các Hàm Để Tính Toán - 1
  • Bài 4. Sử Dụng Các Hàm Để Tính Toán - 2
  • Bài 4. Sử Dụng Các Hàm Để Tính Toán - 3
  • Bài 4. Sử Dụng Các Hàm Để Tính Toán - 4
  • Bài 4. Sử Dụng Các Hàm Để Tính Toán - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

1
BÀI 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
1. Hàm trong chương trình bảng tính
2. Cách sử dụng hàm
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
2
1. Hàm trong chương trình bảng tính
Tính điểm tổng kết bằng cách nào đây???
BÀI 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
3
Hàm là một số công thức được định nghĩa từ trước.
Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.
1. Hàm trong chương trình bảng tính
Dạng thức tổng quát: (Tham số 1, Tham số 2,...)
Trong đó: là tên qui ước của hàm, không phân biệt chữ hoa hay thường.
Các tham số: Đặt cách nhau bởi dấu "," hoặc ";"
Cách nhập hàm: Chọn một trong các cách:
- C1: Chọn lệnh Insert – Function.
- C2: Ấn nút Insert Function trên thanh công cụ.
- C3: Gõ trực tiếp từ bàn phím.
BÀI 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
4
Sử dụng công thức:
=(8.7+8.6+7.9+8.8)/4
Hoặc:
=(G4+G5+G6+G7)/4
Sử dụng hàm:
=AVERAGE(8.7,8.6,7.9,8.8)
Hoặc:
=AVERAGE(G4,G5,G6,G7)
1. Hàm trong chương trình bảng tính
BÀI 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
5
2. Cách sử dụng hàm
Nhập hàm như một công thức
1. Chọn ô cần nhập hàm
2. Gõ dấu =
=
=
3. Nhập hàm theo đúng cú pháp
AVERAGE(2,6,7)
AVERAGE(2,6,7)
4. Nhấn Enter
BÀI 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
6
=(G3+G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11)/9
Hoặc:
=AVERAGE(G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9,G10,G11)
=AVERAGE(G3:G11)
2. Cách sử dụng hàm
BÀI 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
7
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
a. Hàm tính tổng: SUM
Hàm SUM được nhập vào ô tính như sau:
=SUM(a,b,c....)
Các biến a, b, c,... đặt cách nhau bởi dấu “phẩy” là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không hạn chế.
Ví dụ: Tổng ba số 15, 24, 45 có thể được tính bằng cách nhập nội dung sau vào ô tính:
=SUM(15,24,45)
cho kết quả 84.

Hàm SUM cho phép sử dụng kết hợp các số và địa chỉ ô tính cũng như địa chỉ các khối trong công thức tính.
BÀI 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
8
Hàm tính tổng: SUM
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
Trường hợp các biến a, b, c… là các số
=SUM(8,4)
BÀI 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
9
Hàm tính tổng: SUM
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
=SUM(B3,C3)
Trường hợp các biến a, b, c… là địa chỉ ô
BÀI 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
10
Hàm tính tổng: SUM
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
=SUM(B3:C3)
Trường hợp các biến a, b, c… là địa chỉ vùng (khối)
BÀI 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
11
b. Hàm tính trung bình cộng : AVERAGE
Hàm AVERAGE được nhập vào ô tính như sau:
=AVERAGE(a,b,c,...)
Trong đó các biến a, b, c,... là các số hay địa chỉ của các ô cần tính.
Ví dụ:
=AVERAGE(15,24,45)
tương đương =(15+24+45)/3
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
Kết quả: 28
BÀI 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
Hàm AVERAGE cũng cho phép sử dụng kết hợp các số và địa chỉ ô tính cũng như địa chỉ các khối trong công thức tính.
12
DTB lớn nhất (MAX)
DTB nhỏ nhất (MIN)
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
Sử dụng hàm MAX, MIN
BÀI 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
13
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất : MAX
Hàm MAX được nhập vào ô tính như sau:
=MAX(a,b,c,...)
trong đó các biến a, b, c,... là các số hay địa chỉ của các ô tính.
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
BÀI 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
Hàm MAX cũng cho phép sử dụng kết hợp các số và địa chỉ ô tính cũng như địa chỉ các khối trong công thức tính.
14
d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất : MIN
Hàm MIN được nhập vào ô tính như sau:
=MIN(a,b,c,...)
trong đó các biến a, b, c,... là các số hay địa chỉ của các ô tính.
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
BÀI 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
Hàm MIN cũng cho phép sử dụng kết hợp các số và địa chỉ ô tính cũng như địa chỉ các khối trong công thức tính.
15
Làm tròn số
***
BÀI 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
16
*Hàm ROUND:
- Cú pháp: ROUND(m, n)
- Công dụng: Làm tròn số thập phân m đến n chữ số lẻ.
BÀI 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
17
TRẮC NGHIỆM
BÀI 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
18
A. =Average(C4:F4)
B. =average(C4,D4,E4,F4)
C. =AveRagE(8,D4:F5)
D. =AVERAGE(C4,7,E4:F4)
Câu 1: Để tính điểm tổng kết ở ô G4, thì cách nhập hàm nào sau đây là không đúng?
BÀI 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
Trắc nghiệm
19
C. =average(c4,c4,c4,d4,e4,e4,f4)
B. =average(8,8,8,7,8,8,8)
A. =average(c4*3,d4,e4,e4)
D. =average(c4,c4,c4,d4,e4*2,f4)
Câu 2: Nếu môn Toán được tính hệ số 3, môn văn tính hệ số 2. Công thức nào sau đây cho kết quả sai tại ô G4?

BÀI 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
Trắc nghiệm
20
Kết thúc

Nguồn:Cường Nguyễn Quốc

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 4. Sử Dụng Các Hàm Để Tính Toán
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngBai4. Su Dung Cac Ham De Tinh Toan-Tin7/Bai4.ppt[2.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
dqdkwq
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2011-01-19 22:38:58
Loại file
ppt
Dung lượng
2.08 M
Trang
20
Lần tải
41
Lần xem
7
bài giảng điện tử Bài 4. Sử Dụng Các Hàm Để Tính Toán

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan