bài 4- thư điện tử

Đăng ngày 11/18/2009 9:37:28 PM | Thể loại: Tin học 9 | Chia sẽ bởi: Lãm Bùi Văn | Lần tải: 67 | Lần xem: 23 | Page: 25 | Kích thước: 1.11 M | Loại file: ppt

  • bài 4- thư điện tử - 1
  • bài 4- thư điện tử - 2
  • bài 4- thư điện tử - 3
  • bài 4- thư điện tử - 4
  • bài 4- thư điện tử - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Đây là dịch vụ gì?
Thử tài của bạn !!!
Đây là dịch vụ gì?
Ngày xưa người ta thường dùng ngựa để di chuyển chúng ...
Đây là dịch vụ gì?
... Để nhanh hơn người ta còn sử dụng chim bồ câu để di chuyển...
Đây là dịch vụ gì?
... Để nhanh hơn người ta còn sử dụng chim bồ câu để di chuyển...
Đây là dịch vụ gì?
... Về sau, dịch vụ rộng rãi, người ta lập các bưu điện...
Đây là dịch vụ gì?
...để sử dụng dịch vụ người ta đóng cước phí bằng cách dán tem vào...
Đây là dịch vụ gì?
... Và sản phẩm thường được bỏ vào 1 phong bì...
Đây là dịch vụ gì?
... Do có nhiều bất cập và với sự phát triển mạnh của CNTT, dịch vụ dần dần chuyền sang ...
Đây là dịch vụ gì?
... Công nghệ mới phù hợp hơn cho thời đại - công nghệ thông tin ...
Đây là dịch vụ gì?
... Người sử dụng dịch vụ cần có máy tính nối vào mạng internet ...
Đây là dịch vụ gì?
... Có nhiều nhà cung cấp dịch vụ như yahoo, google ...
Đây là dịch vụ gì?
... Có nhiều nhà cung cấp dịch vụ như yahoo, gmail ...
Trong địa chỉ phải có kí hiệu @
Hongnguyen@yahoo.com
Thư điện tử
Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính thông qua các hộp thư điện tử
Ưu điểm
Chi phí thấp
Thời gian gần như tức thời
Gửi đồng thời cho nhiều người
Gửi kèm tệp
Gửi và nhận bất cứ địa điểm nào có nối internet
Quá trình gửi nhận thư thông thường
So sánh cách chuyển, nhận thư thông thường và thư điện tử
Thư thông thường
Thư điện tử
Địa chỉ gửi, nhận
Tài khoản thư điện tử
Phương tiện: giấy, viết
Máy tính, phần mềm soạn gửi thư
Bưu điện
Máy chủ thư điện tử
Hệ thống vận chuyển:
Bưu tá, xe, ...
Mạng máy tính
Internet
Quá trình gửi nhận thư điện tử
Mở tài khoản thư điện tử
Nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử miễn phí: Yahoo, google...
Địa chỉ thư
Tên đăng nhập, mật khẩu
Mở tài khoản
Hộp thư điện tử
Địa chỉ thư
Tên đăng nhập, mật khẩu
Địa chỉ thư điện tử
@
Nhận và gửi thư
Vào trang web dịch vụ
Gõ tên đăng nhập, mật khẩu
Nhấn enter hoặc nháy nút đăng nhập
VD: Lam.c2gs@yahoo.com.vn
Đăng nhập vào hộp thư
Gõ tên đăng nhập
Gõ mật khẩu
Nhấn Enter hoặc nháy nút Đăng nhập
Đăng nhập vào hộp thư
Nháy vào liên kết để đọc thư
Chức năng chính của hộp thư điện tử
Mở và xem danh sách các thư đã nhận và được lưu trong hộp thư.
Mở và đọc nội dung của một thư cụ thể
Soạn và gửi thư cho một hoặc nhiều người
Trả lời thư.
Chuyển tiếp thư cho một người khác
Đáp án nào là địa chỉ thư điện tử?
1> www.vnexpress.net
2> marry@gmail.com
3> ngochung@Yahoo.com
4> dantri.com.vn
5> lan12345@gmail