Giáo viên: Phan Thị Kim Ngọc
TIẾT 4 - VẼ TRANG TRÍ
TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ TÚI XÁCH
Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai

TIẾT 4 - VẼ TRANG TRÍ
TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ TÚI XÁCH

QUAN SÁT, NHẬN XÉT

SUY NGHĨ

1. Em có nhận xét gì về kiểu dáng, chất liệu các túi xách?
2. Kể tên các chất liệu túi xách mà em biết?
3. Cách thức trang trí túi xách?
4. Màu sắc được phối như thế nào?
5. Công dụng của túi xách trong cuộc sống?
MỘT SỐ LOẠI TÚI XÁCH
Vải
Thổ cẩm
Len
Da thuộc
Nan tre
MỘT SỐ LOẠI TÚI XÁCH
Tiết 4
VTT
TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ TÚI XÁCH
I. QUAN SÁT, NHẬN XÉT:
- Túi xách có nhiều chất liệu và kiểu dáng.
- Túi xách được trang trí theo nhiều cách thức khác nhau:
+ Trang trí bằng hình mảng.
+ Trang trí bằng đường diềm.
+ Trang trí bằng họa tiết.
- Màu sắc phối hợp theo nhiều cách khác nhau: rực rỡ êm dịu, mạnh mẽ nhẹ nhàng, nóng, lạnh...
- Công dụng: làm đẹp, trang trí…
Tiết 4
VTT
TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ TÚI XÁCH
I. QUAN SÁT, NHẬN XÉT:
II. CÁCH VẼ:
1. Tạo dáng:
2. Trang trí:
- Hoàn thiện hình dáng túi
- Kẻ trục, tìm tỉ lệ bộ phận
- Xác định vị trí nắp túi, vai túi
- Tìm hình dáng túi
- Chia mảng và vẽ họa tiết
- Vẽ màu
Tiết 4
VTT
TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ TÚI XÁCH
I. QUAN SÁT, NHẬN XÉT:
II. CÁCH VẼ:


Tạo dáng:
- Tìm hình dáng túi
- Kẻ trục, tìm tỉ lệ bộ phận
- Xác định vị trí nắp túi, vai túi
- Hoàn thiện hình dáng túi

2. Trang trí:
- Chia mảng và vẽ họa tiết
- Vẽ màu


III. THỰC HÀNH
Tạo dáng và trang trí một cái túi xách
(vẽ hoặc làm sản phẩm)

MỘT SỐ BÀI THAM KHẢO CỦA HỌC SINH NĂM TRƯỚC
MỘT SỐ BÀI THAM KHẢO CỦA HỌC SINH NĂM TRƯỚC
Tiết 4
VTT
TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ TÚI XÁCH
I. QUAN SÁT, NHẬN XÉT:
II. CÁCH VẼ:
1. Tạo dáng:
2. Trang trí:
III. THỰC HÀNH
Tạo dáng và trang trí một cái túi xách
(vẽ hoặc làm sản phẩm)

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
→Hãy nhận xét:
+ Hình dáng
+ Trang trí
+ Họa tiết
+ Màu sắc
Hướng dẫn về nhà
Tiếp tục hoàn thành bài vẽ (sản phẩm)
Chuẩn bị tiết 5 – Vẽ tranh: Đề tài Phong cảnh quê hương.
+ Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề phong cảnh quê hương
+ Chuẩn bị dụng cụ vẽ: Giấy A4, chì, gôm…

nguon VI OLET