Lịch sử- Lớp 5

Bài: Chuyện về Trương Định, Nguyễn Trường Tộ và Tôn Thất Thuyết (tiết 2)
Bài: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX
Khởi động
Nghĩa quân và dân chúng đã làm gì trước băn khoăn suy nghĩ của Trương Định?
Nghĩa quân và dân chúng đã suy tôn Trương Định là “ Bình Tây Đại nguyên soái”. Điều đó đã cổ vũ, động viên ông quyết tâm đánh giặc.
Nêu những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ
Mở rộng quan hệ ngoại giao, buôn bán với các nước khác.
Thuê chuyên gia nước ngoài nhằm phát triển về kinh tế.
Mở các trường dạy đóng tàu, đúc súng, sử dụng máy móc,..
Xây dựng quân đội.
Hoạt ĐỘNG CƠ BẢN
Thứ ba, ngày 12 tháng 10 năm 2021
Lịch sử
Bài: Chuyện về Trương Định, Nguyễn Trường Tộ và Tôn Thất Thuyết. (tiết 2)
Bài: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX.
3. Tìm hiểu về Tôn Thất Thuyết và
cuộc phản công ở kinh thành Huế
Vua Hàm Nghi
Tôn Thất Thuyết
Tôn Thất Thuyết
Tôn Thất Thuyết (1839 – 1913), quê ở Xuân Long, Thành phố Huế. Ông là người yêu nước, kiên quyết đánh Pháp.
Giới thiệu về vua Hàm Nghi
Nhà vua tên thật là Nguyễn Phúc Ưng Lịch (1872-1943) lên ngôi vua ngày 1-7-1884. Khi kinh thành Huế thất thủ, Tôn Thất Thuyết hạ lệnh bỏ kinh thành, đưa nhà vua rời xa kinh thành, chạy ra Tân Sở, lúc đó nhà vua mới 14 tuổi. Ngày 13-7-1885, đến Tân Sở, Tôn Thất Thuyết xin vua phê chuẩn Chiếu Cần vương. Vua Hàm Nghi chăm chú đọc tờ chiếu hai lần rồi phê chuẩn.
3. Tìm hiểu về Tôn Thất Thuyết
và cuộc phản công quân Pháp ở kinh thành Huế
a) Đọc kĩ nội dung thông tin ở SGK / trang 7,8
b) Trả lời các câu hỏi:
- Tôn Thất Thuyết là ai?
- Vì sao Tôn Thất Thuyết quyết định phản công quân Pháp ở kinh thành Huế?

Tôn Thất Thuyết là ai?
- Tôn Thất Thuyết là người đại diện phái chủ chiến trong triều đình nhà Nguyễn, chủ trương cùng nhân dân chiến đấu chống Pháp, giành lại độc lập dân tộc.
- Tôn Thất Thuyết quyết định phản công quân Pháp ở kinh thành Huế vì khi biết Tôn Thất Thuyết chuẩn bị chống Pháp, giặc Pháp vờ mời ông đến họp để bắt ông.
Vì sao Tôn Thất Thuyết quyết định phản công quân Pháp ở kinh thành Huế?
Hãy thuật lại cuộc phản công ở kinh thành Huế:
- Cuộc phản công diễn ra khi nào?
- Ai là người lãnh đạo cuộc phản công ?
- Diễn biến của sự kiện ra sao? Kết quả thế nào?
Thuật lại cuộc phản công ở kinh thành Huế:
- Rạng sáng ngày 5-7-1885 quân ta bất ngờ tấn công vào kinh thành Huế → Quân Pháp phản công dữ dội → Nghĩa quân rút lên vùng núi Quảng Trị → Vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần vương.
- Biết được âm mưu của giặc, Tôn Thất Thuyết quyết định nổ súng để giành thế chủ động.
Sau khi cuộc phản công ở kinh thành Huế thất bại, Tôn Thất Thuyết đã làm gì?
, Tôn Thất Thuyết đã đưa vua Hàm Nghi lên vùng rừng núi Quảng Trị để tiếp tục kháng chiến.
Tại đây, ông đã lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần vương kêu gọi nhân dân cả nước đứng lên giúp vua cứu nước.
Sơ đồ cuộc phản công ở kinh thành Huế
Huế
SÚNG THẦN CÔNG TRIỀU NGUYỄN
Thứ ba, ngày 12 tháng 10 năm 2021
Lịch sử
Bài: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX.
1. Tình hình kinh tế
Em hãy nêu những xuất hiện mới về kinh tế ở nước ta cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.
Vơ vét tài nguyên
Thực dân Pháp đặt ách thống trị
Bóc lột
đường ô tô, đường sắt
- Khai thác khoáng sản ở các hầm mỏ
- Xây dựng nhà máy điện, nước, xi măng, dệt
- Cướp đất của nông dân lập đồn điền
- Xây dựng hệ thống giao thông vận tải : đường ô tô, đường sắt
hầm mỏ
nhà máy
đồn điền
Nhà máy xi măng Hải Phòng và hệ thống sông nước cận kề góp phần tăng năng lực vận chuyển đường thủy, tạo điều kiện để Hải Phòng dưới thời Pháp thuộc phát triển thành một thành phố công nghiệp – cảng biển quan trọng của miền Bắc.
Đồn điền cao su thời Pháp thuộc
Ga Hà Nội (năm 1900)
Kéo xe bằng sức người
Cầu Long Biên thời thuộc Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
Phố Tràng Tiền (Hà Nội) năm 1905
Chợ Đồng Xuân
Xưởng xẻ gỗ
2. Tình hình xã hội
1/ Ruộng đất của người dân biến đổi như thế nào ?
Nhiều người dân bị mất ruộng đất.
2/ Những người dân bị mất ruộng đất, nghèo đói họ đã phải làm gì để đảm bảo sự sống ?
Những người dân bị mất ruộng đất, nghèo đói vào nhà máy, đồn điền, hầm mỏ làm công nhân.
Sự xuất hiện những ngành kinh tế mới.
đã làm xuất hiện:
các tầng lớp, giai cấp mới đó là giai cấp công nhân.
 Sự xuất hiện các ngành kinh tế mới đã xuất hiện các tầng lớp viên chức, trí thức, chủ xưởng nhỏ, đặc biệt là xuất hiện giai cấp công nhân.
Vơ vét tài nguyên
1/ Kinh tế: Thực dân Pháp đặt ách thống trị
Bóc lột
đường ô tô, đường sắt
- Khai thác khoáng sản ở các hầm mỏ
- Xây dựng nhà máy điện, nước, xi măng, dệt
- Cướp đất của nông dân lập đồn điền
- Xây dựng hệ thống giao thông vận tải : đường ô tô, đường sắt
hầm mỏ
nhà máy
đồn điền
XÃ HỘI VIỆT NAM CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX
2/ Xã hội
Thành thị phát triển
Buôn bán mở mang
Nông dân vào làm việc trong các nhà máy, hầm mỏ
Sự xuất hiện các ngành kinh tế mới đã làm xuất hiện những tầng lớp, giai cấp nào trong xã hội?
Chủ xưởng
Nhà buôn
Công nhân
Sự xuất hiện những ngành kinh tế mới
Các tầng lớp giai cấp mới
Thứ ba, ngày 12 tháng 10 năm 2021
Lịch sử
Bài: Chuyện về Trương Định, Nguyễn Trường Tộ và Tôn Thất Thuyết. (tiết 2)
Bài: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.
Bài học:
- Năm 1885, sau cuộc phản công ở kinh thành Huế,Tôn Thất Thuyết đã đưa vua Hàm Nghi lên vùng rừng núi Quảng Trị, ra Chiếu Cần vương. Từ đó bùng nổ một phong trào chống Pháp mạnh mẽ kéo dài đến cuối thế kỉ XIX, gọi là phong trào Cần Vương.
- Từ cuối thế kỉ XIX, sự xuất hiện các ngành kinh tế mới đã tạo ra những thay đổitrong xã hội Việt Nam: các giai cấp, tầng lớp mới ra đời như: viên chức, trí thức, chủ xưởng , nhà buôn, đặc biệt là xuất hiện giai cấp công nhân.
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
B
O
C
L
Ô
T
1
Từ điền vào chỗ chấm trong câu “Thực dân Pháp
tăng cường khai mỏ, lập nhà máy, đồn điền để vơ vét tài nguyên
và ……………… nhân dân ta”
P
H
A
P
2
Tên của một thực dân đã đặt ách thống trị ở nước ta vào
cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
Thực dân Pháp cướp đất của nông dân để làm gì?
Ô
Đ
N
Đ
I
Ê
N
3
Từ điền vào chỗ trống trong câu “Đầu thế kỉ XX,
xã hội Việt Nam đã xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới như:
công nhân, ……………., nhà buôn.
C
H
U
X
Ư
Ơ
N
G
4
H
Â
M
M
O
5
Từ điền vào chỗ trống trong câu “Đầu thế kỉ XX,
ở Việt Nam xuất hiện nhà máy, ……..…….., đồn điền,
đường ô tô, đường sắt.”
C
Ô
N
G
N
H
Â
N
6
Đầu thế kỉ XX, nước ta xuất hiện giai cấp nào làm việc
trong các nhà máy, hầm mỏ, ...
B
Á
I
H
O
C
CHÚC CÁC EM:
CHĂM NGOAN, HỌC TỐT!
CHÀO TẠM BIỆT
CÁC EM!
nguon VI OLET