Tiết 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ

XIX đầu thế kỉ XX
Thứ sáu ngày 01 tháng 10 năm 2021
Trang 10
Lịch sử
1. Cuộc phản công ở Kinh thành Huế diễn ra vào thời gian nào? Kết quả ra sao?
Đêm mùng 5/7/1885
Thất bại
3. Hãy kể tên 3 cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của phong trào Cần Vương.
Phạm Bành, Đinh Công Tráng
Phan Đình Phùng
Nguyễn Thiện Thuật
KHỞI ĐỘNG
Lịch sử
1. Những thay đổi về kinh tế Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX
đầu thế kỉ XX
2. Những thay đổi trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
a. Trước khi thực dân Pháp xâm lược, nền kinh tế Việt Nam có những ngành nào là chủ yếu?
1. Những thay đổi về kinh tế Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
b. Sau khi đặt ách thống trị ở Việt Nam, thực dân Pháp đã thi hành những biện pháp nào để khai thác, bóc lột vơ vét tài nguyên của nước ta?
a. Trước khi thực dân Pháp xâm lược, nền kinh tế Việt Nam có những ngành nào là chủ yếu?
Trước khi thực dân Pháp xâm lược, nền kinh tế Việt Nam dựa vào ngành nông nghiệp là chủ yếu.
b. Sau khi đặt ách thống trị ở Việt Nam, thực dân Pháp đã thi hành những biện pháp nào để khai thác, bóc lột vơ vét tài nguyên của nước ta?
- Khai thác khoáng sản của đất nước ta.
Xây dựng các nhà máy điện, nước, xi măng…
Xây dựng đồn điền
Xây đường ô tô, xe lửa.
=> Vơ vét tài nguyên và bóc lột sức lao động của người dân nước ta.
=> Từ cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp tăng cường khai mỏ, lập nhà máy, đồn điền để vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân dân ta.
1. Những thay đổi về kinh tế Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
=> Chính sự xuất hiện của các ngành kinh tế mới đã làm cho xã hội nước ta cũng thay đổi theo.
a. Trước khi thực dân Pháp xâm lược, xã hội Việt Nam có những tầng lớp nào ?
b. Sau khi thực dân Pháp đặt ách thống trị ở Việt Nam có gì thay đổi, có thêm những tầng lớp mới nào ?
2. Những thay đổi trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
a. Trước khi thực dân Pháp xâm lược, xã hội Việt Nam có những tầng lớp nào ?
b. Sau khi thực dân Pháp đặt ách thống trị ở Việt Nam có gì thay đổi, có thêm những tầng lớp mới nào ?
2. Những thay đổi trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
a. - Địa chủ phong kiến
- Nông dân.
b. - Viên chức, trí thức,
- Chủ xưởng nhỏ,
- Đặc biệt là giai cấp
công nhân.
01.
=> Trước đây xã hội Việt Nam chủ yếu chỉ có địa chủ phong kiến và nông dân, nay xuất hiện thêm những giai cấp, tầng lớp mới như công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, tri thức…
Thành thị phát triển, lần đầu tiên ở Việt Nam có đường ô tô, xe lửa nhưng đời sống nông dân và nông dân thì ngày càng kiệt quệ, khổ sở.
2. Những thay đổi trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
01.
Một số hình ảnh nước ta vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
Phía bên ngoài Gare (phố Hàng Cỏ) Hà Nội năm 1900
Kéo cày thay trâu
Kéo xe bằng sức người
Hàng Đào - Phố Hàng Đào, đất phường Đại Lợi - Đồng Lạc
Cầu Long Biên thời thuộc Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
Phố Hàng Cỏ
Chợ Đồng Xuân
BƯU ĐIỆN HÀ NỘI
1.KINH TẾ
Xuất hiện nhà máy, hầm mỏ, đồn điền, đường ô tô, đường sắt
2.XÃ HỘI
Thành thị phát triển
Buôn bán mở mang
Nông dân vào làm việc trong các nhà máy, hầm mỏ
Chủ xưởng
Nhà buôn
Công nhân
Thực dân Pháp đặt ách thống trị
Viên chức
Trí thức
01.
Từ cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp tăng cường khai mỏ, lập các nhà máy, đồn điền để vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân dân ta.
Sự xuất hiện các ngành kinh tế mới đã tạo ra những thay đổi trong xã hội Việt Nam: các giai cấp, tầng lớp mới ra đời như công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, trí thức,...
GHI NH?
01.
+ Tru?c khi th?c dõn Phỏp xõm lu?c, xó h?i Vi?t Nam cú nh?ng t?ng l?p n�o?
+ T? cu?i th? k? XIX, xó h?i Vi?t Nam cú gỡ thay d?i?
CỦNG CỐ:
Chuẩn bị: Phan Bội Châu và phong
trào Đông du
nguon VI OLET